Удосконалення системи державного регулювання функціонування кластерів в економіці регіонів України

Ключові слова: державне регулювання, кластери, розвиток, система, інструменти, економіка, політика, координаційна рада, управління, стратегія

Анотація

У статті запропоновано під державним регулюванням функціонування кластерів розглядати як цілеспрямований та активний вплив державних органів управління на їхню діяльність через використання переважно ринкових важелів регулювання економіки із застосуванням сукупності специфічних форм і методів. Обґрунтовано основні завдання суб’єктів господарювання в процесі функціонування кластерів. Систематизовані заходи удосконалення системи державного регулювання функціонування кластерів: удосконалення наявної нормативно-правової бази функціонування кластерів; формування сприятливого інституційного середовища функціонування кластерів; створення конкурентного середовища функціонування кластерів; використання прямих та непрямих фінансових методів регулювання діяльності кластерів, що сприятиме формуванню достатнього обсягу та ефективного використання їх фінансового капіталу. Встановлено, що управління кластером має базуватися на принципах цілісності, узгодженості, плановості та ефективності. Важливим є застосування принципу системності у процесі управління, який дає змогу визначити структуру проблеми, направленість і систему її рішень, взаємозв’язки компонентів системи та черговість їхнього удосконалення. Тому суб’єктом управління кластером доцільно визначити Координаційну Раду, до складу якої слід включити керівників і представників виробничих, науково-дослідних, фінансових організацій-членів кластера на рівних умовах як координаторів окремих напрямів розвитку інтегрованого об’єднання. Координаційна Рада виступає інститутом, що створює сприятливі параметри факторів діяльності кластера. Об’єктом управління у кластері є структуроутворюючі підсистеми та елементи кластера, між якими існують складні багатоступеневі відносини. Зміна будь-яких зв’язків і взаємозалежностей викликає необхідність у перегляді стратегії управління інтегрованою структурою, проте не має впливати на кінцеві результати функціонування кластера в цілісній системі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Varianychenko, O. V. (2011). Formuvannya іnnovacіinih klasterіv v Ukraїnі yak іnstrument rozvitku ta konkurentozdatnostі [Formation of innovation clusters in Ukraine as the tools of development and competitiveness]. Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu – Bulletin of the Khmelnytsky National University, 3, 118–121 [in Ukrainian].

Vojnarenko, M. P. (2011). Klasteri v ekonomіcі [Clusters in the economy]. Khmel'nyts'ky: TOV «Triada-M» [in Ukrainian].

Kondratenko, O. O., & Nikolaiev, O. D. (2018). The role of business incubators in the activation of innovative development of Ukraine. Visnyk Ekonomichnoi nauky Ukrainy – Herald of the Economic Sciences of Ukraine, 2, 99–104.

Nazarenko, S. A. (2011). Klasternii mehanіzm pіdvischennya konkurentospromojnostі regіonu [Cluster mechanism of increasing regional competitiveness]. Stalyj rozvytok ekonomiky – Sustainable development of economy, 1, 26–29 [in Ukrainian].

Sokolenko, S. I. (2006). Stratehiia konkurentospromozhnosti ekonomiky Ukrainy na osnovi intehratsiinykh system – klasteriv [The strategy of Ukraine's economic competitiveness based integration systems – clusters]. Sevastopol: Izd LLC “Ribest” [in Ukrainian].

Proschalykina, A. M. (2010). Problemi і perspektivi formuvannya іnnovacіinih klasterіv v Ukraїnі [Problems and perspectives formation of innovation clusters in Ukraine]. Visnyk Skhidnoievropejs'koho universytetu ekonomiky i menedzhmentu – Bulletin of the Eastern European University of Economics and Management, 2 (8), 55–63

[in Ukrainian] .

Shestakovska, T., & Savchenko, V. (2016). Osoblyvosti formuvannja socialno orijentovanyh klasteriv v Ukraini [Features of formation of socially oriented clusters in Ukraine]. Naukovyj visnyk Polissja – Scientific bulletin of Polissia, 1, 46–55 [in Ukrainian].

Kropyvko, M. F. (2011). Conceptual approach to cluster development and management of agro-industrial production. Ekonomika APK – The Economy of Agro-Industrial Complex, 11, 3–13 [in Ukrainian].

Sabluk, P. T. & Kropyvko, M. F. (2010). Clustering as a mechanism to increase competitiveness and social focus of Agricultural Economics, Ekonomika APK – The Economy of Agro-Industrial Complex, 1, 4–10 [in Ukrainian].

Odintsov, M. M., & Odintsov, О. M. (2012). Main directions of regional cluster of agroindustrial production, Ekonomika APK – The Economy of Agro-Industrial Complex, 1, 23–29 [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 47
Завантажень PDF: 60
Опубліковано
2020-10-29
Як цитувати
Шестаковська , Т., & Грівко, С. (2020). Удосконалення системи державного регулювання функціонування кластерів в економіці регіонів України. Аспекти публічного управління, 8(4), 97-106. https://doi.org/10.15421/152084
Розділ
Стаття