Особливості організації роботи секретаріатів парламентів: вітчизняний та зарубіжний досвід

Ключові слова: парламент, секретаріат парламенту, парламентська реформа, член парламенту (депутат), персонал, функції, структура, управління

Анотація

У статті досліджено актуальні питання організації роботи секретаріатів парламентів, зокрема з урахуванням особливостей їх функціонування та нормативно-правового статусу в системі органів державної влади. Аргументовано необхідність забезпечення концепції «парламентської автономії» у різних її вимірах (адміністративному, політичному, фінансово-економічному тощо).Особливий акцент здійснено на основних функціях, які виконують секретаріати для забезпечення ефективної діяльності парламентів (зокрема, науково-дослідна робота, документальна (забезпечення підготовки документації) та адміністративно-допоміжна), а також персоналу, що працює в парламентських секретаріатах (його кадровий та якісний склад, інші основні характеристики тощо). Одночасно наголошено, що парламенти багатьох країн світу дуже відрізняються один від одного щодо кількості та обсягу послуг, що надаються їх секретаріатом (апаратом). У деяких парламентах секретаріатами надаються лише послуги адміністративного характеру. В інших парламентах їх секретаріатами надаються (хоча й в обмежених обсягах) послуги дослідницького характеру. Проте в багатьох країнах (зокрема й в Україні) парламентський апарат надає усі типи послуг.Разом з тим здійснено аналіз спільних та відмінних аспектів в організації роботи секретаріатів парламентів, їх внутрішньої структури, а також системи управління. Слід зазначити, що в парламентах різних країн держави та світу існують різні форми організації роботи апарату. Особливості цієї системи залежать від чисельного складу парламенту, наявних фінансових ресурсів, цілей та пріоритетів законодавчого органу тощо.Ураховуючи ці та інші дані, пояснено причини виділення в системі публічної служби багатьох країн окремої парламентської (державної) служби, а також закріплення її особливого статусу в чинному законодавстві.На основі проведеного дослідження та вивчення досвіду зарубіжних країн представлено комплексні пропозиції щодо забезпечення подальшої модернізації діяльності Апарату Верховної Ради України (з урахуванням рекомендацій Європейського Парламенту, інших міжнародних організацій, а також основних завдань парламентської реформи, що реалізується в Україні).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Delkamp, A. (2018). Porivnialnyi ohliad orhanizatsii ta zakonodavchoho zabezpechennia parlamentskoi sluzhby. Ekspertnyi zvit Rady Yevropy [Comparative review of the organization and legislative support of the parliamentary service. Council of Europe Expert Report]. Retrieved from http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2018/02/OhliadRIe_Orhanizatsiiatazakonodavchezabezpechenniaparlamentskoisluzhby_PACE_CELGR20181_.pdf.

Dopovid ta dorojnia karta chodo vnutrishnioyi reform ta pidvychennia istytutsiynoi spromojnosti Verkhvnoi Rady Ukrainy. Pidgotovleno z otsinky potreb pid golovuvanniam P. Koksa [Report and roadmap on internal reform and institutional capacity building of the Verkhovna Rada of Ukraine. Prepared for the needs assessment chaired by P. Keks]. (2016). Brussels. Retrieved from https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20160301RES16508/20160301RES16508.pdf.

Official site of the Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from https://rada.gov.ua/en.

Official site of the Parliament of Norway. Retrieved from https://www.stortinget.no/en/In-English.

Official site of the Parliament of Estonia. Retrieved from https://www.riigikogu.ee/en/parliament-of-estonia.

Official site of the Parliament of Lithuania. Retrieved from https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_k=2.

Official site of the Parliament of Latvia. Retrieved from http://www.saeima.lv

Official site of the Parliament of Moldova. Retrieved from www.parlament.md.

Official site of the Parliament of Georgia Retrieved from http://www.parliament.ge/en.

Official site of the Parliament of Greece. Retrieved from https://www.hellenicparliament.gr/en.

Official site of the Parliament of Slovakia. Retrieved from https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?Lang=en.

Official site of the Parliament of Netherlands. Retrieved from https://www.houseofrepresentatives.nl.

Official site of the Parliament of UK. Retrieved from https://www.parliament.uk.

Official site of the Parliament of Belgium. Retrieved from https://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/autorites_federales/parlement_federal.

Official site of the Parliament of Italy. Retrieved from https://en.camera.it.

Official site of the Chamber of Representatives of USA. Retrieved from https://www.house.gov.

Official site of the National Assembly of France. Retrieved from http://www.assemblee-nationale.fr.

Official site of the Parliament of Germany. Retrieved from https://www.bundestag.de/en.

Official site of the Parliament of Austria. Retrieved from https://www.parlament.gv.at/ENGL.

Regulations on the Staff of the Verkhovna Rada of Ukraine, approved by the order of the Chairman of the Verkhovna Rada of Ukraine. No. 769. (2011, August 25). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/769/11-рг [in Ukrainian].

On Civil Service. No. 889-VIII. (2015, December 10). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19 [in Ukrainian].

Official site of the Bundestag (National Parliament of Germany). Retrieved from https://www.bundestag.de/en.

Official site of the Verkhovna Rada of Ukraine. Retrieved from https://rada.gov.ua [in Ukrainian].

Official site of the Spanish Parliament. Retrieved from http://www.senado.es/web/conocersenado/temasclave/cortesgenerales/index.html?lang=en.

Official site of the Parliament of the Republic of Poland. Retrieved from http://www.sejm.gov.pl/english/sejm/sejm.htm.

On measures to implement recommendations on internal reform and increase the institutional capacity of the Verkhovna Rada of Ukraine. (2016, March 17). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1035-19.

Khmilko І. Aparat parlamentu: porivnialne doslidzhennia [Apparatus of the Parliament: comparative analysis]. Retrieved from http://lib.rada.gov.ua/LibRada/static/LIBRARY/catalog/analit/aparat.htm.

Office of Personnel Management. Retrieved from www.opm.gov.

Boussaguet, L., Jacquot, S., & Ravinet, P. (2004). Dictionnaire des politiques publiques. Paris: Sciences Po.

European Governance: A White paper / Comm. of the Europ. Commun. (COM (2001) 428 final). (2011). Brussels. Retrieved from http://eurlex.europa.eu.

Hermet, G., Badie, B., & Birnbaum, P. Dictionnaire de la science politique et des institutions politiques. 3ème éd. Paris: Dalloz, 2001. 287 p.

Office of Personnel Management. Retrieved from www.opm.gov.

Raynaud, P., & Rials, S. (1996). Dictionnaire de philosophie politique. Paris: PUF.

Shcherbak, N. (2014). Civil service reform in Ukraine: current status and new objectives to be attended. Nauka I Studia, Przemysl, 10 (120), 94.


Переглядів анотації: 97
Завантажень PDF: 389
Опубліковано
2020-10-29
Як цитувати
Щербак , Н. (2020). Особливості організації роботи секретаріатів парламентів: вітчизняний та зарубіжний досвід. Аспекти публічного управління, 8(4), 84-96. https://doi.org/10.15421/152083
Розділ
Стаття