Фінансовий моніторинг як умова забезпечення державної безпеки країни: поняття, складові, етапи розвитку

Ключові слова: державна безпека, фінансовий моніторинг, фінансова розвідка, фінансування тероризму, ефективність фінансового моніторингу

Анотація

Метою дослідження є розкриття теоретичних аспектів системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів та фінансуванню тероризму, визначення основних напрямів та наслідків розвитку системи фінансового моніторингу загалом та її складових. Актуальність дослідження обумовлена активізацією міжнародного тероризму, що призводить до посилення такої загрози державній безпеці, як легалізація доходів, отриманих незаконним шляхом, та фінансування терористичної діяльності. Дієвим інструментом для подолання даної загрози в світі виступає фінансовий моніторинг. Результати. У ході проведеного дослідження встановлено, що система запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів та фінансуванню тероризму складається з фінансового моніторингу та правоохоронного блоку. Обґрунтовано, що фінансовий моніторинг слід розглядати в розрізі таких складових, як інституційне, методичне, організаційне та нормативно-правове забезпечення. Наведена характеристика та етапи розвитку інституційного забезпечення як основного, елементи якого впливають на інші складові системи фінансового моніторингу, визначають ефективність її функціонування в цілому. Встановлено, що для визначення ефективності системи фінансового моніторингу доцільно використовувати показники інституційного забезпечення. Аналіз цих показників (у частині діяльності Держфінмоніторингу) засвідчив ефективність вітчизняної системи фінансового моніторингу. Висновки полягають в обґрунтуванні напрямів подальшого удосконалення складових системи фінансового моніторингу. У частині інституційного забезпечення обґрунтована необхідність подальшого налагодження порядку обміну інформацією з правоохоронними органами та державними регуляторами. У частині нормативно-правового забезпечення відображена доцільність прийняття нормативно-правових документів щодо закріплення правового статусу нових об’єктів фінансового моніторингу. Удосконалення організаційного забезпечення фінансового моніторингу повинно відбуватися в напрямі розширення вимог до підготовки фахівців з врахуванням останніх змін законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bysagha, K. V. (2016). Nacionaljna systema zapobighannja ta protydiji leghalizaciji (vidmyvannja) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shljakhom, finansuvannju teroryzmu ta finansuvannju rozpovsjudzhennja zbroji masovogho znyshhennja Ukrajiny: etapy stanovlennja j rozvytku [National system of prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, financing of terrorism and financing of proliferation of weapons of mass destruction of Ukraine: stages of formation and development]. Derzhava ta reghiony. Serija: Derzhavne upravlinnja – State and regions. Series: Public Administration, 1 (53), 37–49 [in Ukrainian].

Vidomstvo vidzvituvalo pro osnovni dosjaghnennja za ostanni p'jatj rokiv [The agency reported on major developments over the past five years]. (2019). Retrieved from https://finpost.com.ua/news/13686 [in Ukrainian].

Voznjakovsjka, Kh. A. (2012). Finansovyj monitoryngh jak instrument protydiji leghalizaciji (vidmyvannju) zlochynnykh dokhodiv [Financial monitoring as a tool to combat legalization (laundering) of criminal proceeds]. Visnyk Chernivecjkogho fakuljtetu Nacionaljnogho universytetu «Odesjka jurydychna akademija» – Bulletin of the Chernivtsi Faculty of the National University «Odessa Law Academy», 1, 79-90 [in Ukrainian].

Dolbnja, А. А. (2019). Razvitie sistemy finansovogo monitoringa Rossijskoj Federacii [Development of the financial monitoring system of the Russian Federation]. Vestnik NGUJeU – NSUE Bulletin, 1. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-sistemy-finansovogo-monitoringa-rossiyskoy-federatsii [in Russian].

D'jakonova, I.I. and Shyjan, D.V. (2013). Metodyka ocinky efektyvnosti finansovogho monitorynghu [Methods for assessing the effectiveness of financial monitoring]. Visnyk Ukrajinsjkoji akademiji bankivsjkoji spravy – Bulletin of the Ukrainian Academy of Banking, 1(34), 10–17 [in Ukrainian].

Kuryshko, O. O. (2010). Pryncypy systemy finansovogho monitorynghu. Problemy i perspektyvy rozvytku bankivsjkoji systemy Ukrajiny [Principles of the financial monitoring system. Problems and prospects of development of the banking system of Ukraine]. Zbirnyk tez dopovidej KhIII Vseukrajinsjkoji naukovo-praktychnoji konferenciji – The collection of abstracts of the XIII All-Ukrainian scientific-practical conference. (pp. 117–120). Sumy [in Ukrainian].

Pavlov, D. M. (2017). Protydija vidmyvannju koshtiv ta finansuvannju teroryzmu jak faktor zabezpechennja ekonomichnoji bezpeky derzhavy ta protydiji korupciji: teoretyko-pravovyj aspekt [Countering money laundering and terrorist financing as a factor in ensuring the economic security of the state and combating corruption: theoretical and legal aspect]. Publichne pravo – Public law, 1, 33–40 [in Ukrainian].

The Cabinet of Ministers of Ukraine. (2015). Regulations on the State Financial Monitoring Service of Ukraine. No. 537 [in Ukrainian].

On prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, financing of terrorism and financing of proliferation of weapons of mass destruction. No. 361-IX. (2019). [in Ukrainian].

U 2019 roci Derzhfinmonitorynghom napravleno do pravookhoronnykh orghaniv 211 materialiv na sumu zlovzhyvanj 41,8 mlrd ghrn [In 2019, the SCFM sent 211 materials to law enforcement agencies in the amount of UAH 41.8 billion of abuses]. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/news/derzhfinmonitoring-pidbiv-pidsumki-svoyeyi-roboti-za-2019-rik [in Ukrainian]

Khmeljuk, A. A. (2015). Efektyvnistj finansovogho monitorynghu [Effectiveness of financial monitoring]. Biznes Inform – Business Inform, 6, 199–203 [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 96
Завантажень PDF: 211
Опубліковано
2020-10-29
Як цитувати
Грабчук, О., & Супрунова , І. (2020). Фінансовий моніторинг як умова забезпечення державної безпеки країни: поняття, складові, етапи розвитку. Аспекти публічного управління, 8(4), 75-83. https://doi.org/10.15421/152082
Розділ
Стаття