Європейський досвід державної політики в сфері юстиції

  • Орест Красівський Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0002-7028-6038
  • Орися Мерза львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Ключові слова: юстиція, органи юстиції, європейський досвід, правові сім’ї, держава, захист прав людини і громадянина, виконавча влада

Анотація

У статті розглянуто європейський досвід державної політики в сфері юстиції. Розглянуто різні моделі юстиції в Європі, на основі яких забезпечується захист прав та свобод громадян та їх взаємодія із органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Виокремлено різні підходи до побудови системи юстиції у різних країнах Європи. Визначено сутність органів юстиції у різних країнах Європи та здійснено оцінку їх діяльності. Аргументовано, що в кожній європейській країні є свої особливості, які стосуються призначення суддів на свої посади. Визначено, що у більшості країн Європи організаційне забезпечення судових установ належить до компетенції органів виконавчої влади, якими переважно виступають міністерства юстиції. Проаналізовано спільні та відмінні ознаки діяльності органів юстиції в європейських країнах та в Україні. Відзначено, що в Україні, на відміну від європейських країн, повноваження у сфері інтелектуальної власності відносяться не до органів юстиції, а до Державної служби інтелектуальної власності України, яка є окремим центральним органом виконавчої влади. Подано пропозиції щодо покращення діяльності органів юстиції в Україні із врахуванням європейського досвіду. Європейський досвід свідчить про те, що раціонально побудована система юстиції може бути ефективним механізмом захисту прав громадян та сприяти розвитку правового цивілізованого суспільства. Аналіз цього досвіду свідчить про можливість запозичення позитивних надбань європейської правової політики для вдосконалення діяльності органів юстиції в Україні. Європейські стандарти сприятимуть утвердженню верховенства права в українській державі та забезпеченню ефективної охорони та захисту прав людини і громадянина у відносинах з органами державного управління та місцевого самоврядування, що виникають у сфері публічно-правових відносин в Україні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Administratyvna ustytsiya: svitovyy dosvid [Administrative justice: world experience]. Retrieved from https://racurs.ua/ua/2347-administratyvna-ustyciya-svitovyy-dosvid.html [in Ukrainian].

Administratyvna ustytsiya… [Administrative justice...]. Retrieved from https://racurs.ua/ua/2347-administratyvna-ustyciya-svitovyy-dosvid.html [in Ukrainian].

Administratyvna ustytsiya… [Administrative justice…]. Retrieved from https://racurs.ua/ua/2347-administratyvna-ustyciya-svitovyy-dosvid.html [in Ukrainian].

Aufgaben und Organisation Ministerium [Aufgaben and Organization Ministry] / Das Bundesministerium der Justiz und fьr Verbraucherschutz. Retrieved from http://www.bmjv.de/DE/Ministerium/ Aufgaben Organisation/AufgabenOrganisation_node.html.

Aufgaben und Organisation Ministerium [Aufgaben and Organization Ministry]. Retrieved from http://www.bmjv.de/DE/Ministerium/AufgabenOrganisation/AufgabenOrganisation_node.html.

Babyak, N. V. (2016). Zarubiznyy dosvid organizatsiyi diyalnosti administratyvnyh sudiv I mozlivosti yogo vykorystannya v Ukraini [Foreign experience in organizing the activities of administrative courts and the possibility of its use in Ukraine]. Scientific Bulletin of Lviv State University of Internal Affairs, 4, 141–150 [in Ukrainian].

Bryntsev, V. D. (2010). Standarty pravovoyi derzavy: vtilennya u natsionalnu model organizatsiynogo zabezpechennya sudovoyi vlady [Standards of the rule of law: implementation in the national model of organizational support of the judiciary]. (p. 464). Kharkiv, Pravo [in Ukrainian].

Fedkovych, O. V. (2007). Rol organiv ustytsiyi v organizatsiyi ta zabezpechenni funktsionuvannya systemy pravosuddya [The role of the judiciary in organizing and ensuring the functioning of the justice system]. Extended abstract of Candidate`s thesis. Akademiya advokatury Ukrainy. Kyiv [in Ukrainian].

Gusareva, O. S. (2010). Ustytaita yak skladova pravovyh system suchasnyh krain svitu ta Ukrainu [Justice as a component of the legal systems of modern countries and Ukraine]. Extended abstract of Candidate`s thesis. Nats.akad.vnytr.sprav. Kyiv [in Ukrainian].

Koliushko, I. B., & Kuybida, R. O. (2003). Administratyvna ustytsiya: Evpopeyskyy dosvid I propozytsiyi dlya Ukrainy [Administrative Justice: European Experience and Proposals for Ukraine]. (p. 536). Кyiv: Fakt [in Ukrainian].

Mykultsya, I. I. (2014). Administratyvno-pravovyy status organiv ustytsiyi Ukrainy [Administrative and legal status of the judiciary of Ukraine]. Candidate`s thesis. (p. 203). Khark. nats, universytet vnutr. sprav. Kharkiv [in Ukrainian].

Myronchuk, I. V. (2007). Miznarodnyy dosvid organizatsiyi administratyvnogo sudochynstva [International experience in the organization of administrative proceedings]. Law and Society, 2, 105-112 [in Ukrainian].

Paholok, L. I. (2001). Administratyvna ustytsiya v zarubiznyh krayinah: vynyknennya i suchasnyy stan [Administrative justice in foreign countries: the origin and current state]. Bulletin of the Supreme Court of Ukraine, 5, 49–55 [in Ukrainian].

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości [Regulamin organizational of the Ministry of Justice]: Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości Rzeczpospolita Polska: z dnia 30.01.2015 r., № 59/15/BOF. Dzienik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości. 2015. Poz. 54.


Переглядів анотації: 59
Завантажень PDF: 73
Опубліковано
2020-10-29
Як цитувати
Красівський, О., & Мерза, О. (2020). Європейський досвід державної політики в сфері юстиції. Аспекти публічного управління, 8(4), 55-63. https://doi.org/10.15421/152080
Розділ
Стаття