Методичні основи аналізу організаційної і технологічної досконалості побудови органів публічного управління

  • Олексій Бобровський Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0001-7395-7477
Ключові слова: організаційна структура, органи публічного управління, організація управлінської діяльності, аналіз, методика, моделі аналізу, декомпозиція структурної побудови елементів і завдань аналізу, показники і критерії оцінювання

Анотація

Представлені методичні засади для аналізу досконалості організаційної та технологічної побудови органів публічного управління й організації їх управлінської діяльності. Методика аналізу складається з двох відносно самостійних блоків: блоку аналізу організаційної побудови складових елементів органів публічного управління, структурної декомпозиції їх елементів із ідентифікацією виконуваних функцій і завдань для досягнення поставлених цілей і блоку аналізу технолого-процесного забезпечення виконання управлінської праці в публічному управлінні. Обидва блоки формуються і реалізуються органами публічного управління, наділеними повноваженнями для контролю своєчасності повноти і якості виконуваних функцій і завдань, результати яких залежать від організаційної досконалості та організаційної зрілості органів публічного управління. Запропонована модель аналізу організаційної побудови органів публічного управління і організації їх діяльності. Для аналізу організаційної досконалості і технолого-процесного забезпечення здійснення управлінської діяльності, що формують організаційну зрілість, запропоновано вираз і декомпозицію змісту управлінської діяльності за моделлю узгодженого технопроцесу. Вона представлена як об’єднання узгоджених, гармонізованих за видами, змістом, станом розробленості і методичного забезпечення їх споріднених елементів, спільна реалізація яких забезпечує досягнення цільових результатів вирішуваних завдань за рахунок їх спільної синергії. Аналіз передбачає визначення основних видів наявних технопроцесів і їх групування за основними видами діяльності, витратами часу і кваліфікацією виконавців, визначення структури виконавців робіт за чисельним і професійним складом, трудоємності робіт, чинників появи процесів самоорганізації, співвідношення трудових і фінансових ресурсів, що витрачаються, з їх нормативним рівнем і запланованими результатами роботи та інших показників. Результати аналізу пропонується використовувати для набуття нових наукових знань і практичних навичок для модернізації структур органів влади, підтримки рівня організаційної зрілості та організаційної досконалості системи органів публічного управління, підвищення і забезпечення продуктивності й ефективності управлінської діяльності. Методика аналізу може бути використана для аналізу організаційної досконалості не тільки органів публічного управління, а й аналізу будь-яких керованих систем.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bobrovsjkyj, O. I. (2020). Kontseptualni zasady rozvytku zmistovno-funktsionalnoi diialnosti v publichnomu upravlinni terytorialnykh hromad [Conceptual bases of development of content-functional activity in public management of territorial communities]. Pravo ta derzhavne upravlinnja – Law and Public Administration, 2, 237–247 [in Ukrainian].

Dzvinchuk, D. I., Ljutyj, M. O., & Petrenko, V. P. (2018). Hrafoanalitychne modeliuvannia protsesiv vzaiemodii elementarnykh skladovykh upravlinskoi pary [Graphoanalytical modeling of the processes of interaction of elementary components of the management pair]. Naukovyj visnyk IFNTUNGh – Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 1(7), 32–44 [in Ukrainian].

Grigoruk, P. M. (2012). Teoretycheskye osnovy modelyrovanyia protsessov pryniatyia marketynhovykh reshenyi [Theoretical foundations of modeling marketing decision-making processes]. Sovremennye tekhnologii upravleniya – Modern Management Technology, 12(24). Retrieved from https://sovman.ru/article/2402/ [in Russian].

Kovbasjuk, Ju. V., Vashhenko, K. O., & Surmin, Ju. P. et al. (Eds.). (2012). Derzhavne upravlinnia [Governance]. (Vol. 1). Kyiv; Dnipropetrovsk: NADU [in Ukrainian].

Kravchenko, T. V. (2016). Adaptyvne modeliuvannia stratehii ekonomichnoho rozvytku rehionu [Adaptive modeling of economic development strategies of the region]. Сandidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Kunc, G., & O’Donnel, S. (1981). Upravlenye: systemnyi y sytuatsyonnyi analyz upravlencheskykh funktsyi [Management: systemic and situational analysis of management functions]. D. M. Gvishiani (Ed.). Moskva: Progress [in Russian].

Marka Devid, A., & MakGouen, K. (2010). Metodolohyia strukturnoho analyza y proektyrovanyia SADT [SADT Structural Analysis and Design Methodology]. Moskva [in Russian].

Marsh, Dzh. (2002). Spravochnyk po metodam nepreryvnoho uluchshenyia: praktikum dlya dostizheniya organizacionnogo prevoskhodstva [A guide to continuous improvement techniques: workshop to achieve organizational transformation]. Nizhnij Novgorod: Prioritet [in Russian].

Minc, O. Ju. (2017). Metodolohiia modeliuvannia innovatsiinykh intelektualnykh system pryiniattia rishen v ekonomitsi [Methodology of modeling innovative intelligent decision-making systems in economics]. Mariupol: DVNZ «Pryazovsjkyj derzhavnyj tekhnichnyj universytet» [in Ukrainian].

Oficijnyj sajt Dnipropetrovsjkoji oblasnoji derzhavnoji administraciji [Official site of Dnipropetrovsk Regional State Administration]. Retrieved from https://adm.dp.gov.ua.

Reshetnichenko, A. V. (2011). Klasterne modeliuvannia protsesiv upravlinnia rozvytkom suspilstva [Cluster modeling of social development management processes]. Publichne upravlinnja: teoria i praktika, 4, 10–19 [in Ukrainian].

Serghjejeva, O. (2015). Zarubizhnyi dosvid otsiniuvannia publichnoi vlady [Foreign experience in assessing public authority]. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia – Public Administration and Local Government, 1(24), 36–46 [in Ukrainian].

Tkachenko, V. O. (2018). Kompleksne modeliuvannia protsesiv samoorhanizatsii i samoupravlinnia [Complex modeling of processes of self-organization and self-government]. Dnipro [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 70
Завантажень PDF: 95
Опубліковано
2020-10-29
Як цитувати
Бобровський , О. (2020). Методичні основи аналізу організаційної і технологічної досконалості побудови органів публічного управління. Аспекти публічного управління, 8(4), 16-29. https://doi.org/10.15421/152077
Розділ
Стаття