Підготовка фахівців управління сферою охорони здоров’я в умовах реформи державного управління

  • Світлана Кошова Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика https://orcid.org/0000-0002-7637-4311
Ключові слова: система державного управління, сучасна парадигма публічного менеджменту, заклади охорони здоров’я, кість медичної допомоги, фахівці у галузі охорони здоров’я, керівні кадри, професійний потенціал керівника, Стратегія реформування державного управління

Анотація

Сучасна парадигма публічного менеджменту являє собою багатовекторну концепцію реформування традиційних управлінських моделей, які функціонують в різних секторах життєдіяльності населення, зокрема в галузі охорони здоров’я. Важливість трансформації обумовленої сфери пов’язана із необхідністю підвищення якості медичних послуг та рівня обслуговування громадян. Оновлення стандартів роботи працівників сектору охорони здоров’я має на меті забезпечити професійну компетентність медичного персоналу на національному та міждержавному рівнях. Першочергово, це стосується менеджерів, управлінські рішення яких визначають стратегічні орієнтири роботи закладу охорони здоров’я на майбутні періоди. В умовах активізації реформаційних процесів змінюються методи навчання управлінців медичних установ та стандарти їх професійної діяльності, оновлюються концептуальні основи регуляторних механізмів, що вимагає поглибленої детермінації сучасних тенденцій та результатів впливу реформи державного управління на рівень підготовки і кваліфікації менеджерів закладів охорони здоров’я. Конкурентоздатність та професіоналізм фахівців є базисом соціально-економічної стабілізації. Проте, сьогодні управління галуззю охорони здоров’я залишається неефективним, це зумовлює необхідність глибинних досліджень окресленої проблематики. Відповідно, наукова стаття являє собою оригінальне дослідження сучасного механізму підготовки керівних кадрів сфери охорони здоров’я в умовах активізації заходів реформування системи державного управління. Методами дослідження, що використовувались під час написання наукової статті є: статистично-аналітичний, методи порівняння, аналізу та узагальнення, графічне моделювання. Аналіз окресленої проблематики відобразив, що система підготовки фахівців управління сферою охорони здоров’я знаходиться на етапі трансформації традиційних підходів. Передумовами таких тенденцій стали реформаційні заходи у структурі публічного управління, зокрема проведення політичної децентралізації. Перерозподіл функціональних обов’язків між керівними кадрами вимагає новітніх механізмів навчання та перепідготовки управлінців, значного фінансування освітніх процесів, а також структурування управлінських повноважень між різними рівнями публічного менеджменту. Оскільки сьогодні проблеми фінансового, організаційно-методичного та освітнього характерів залишаються не вирішеними, то ефективність управлінських моделей не досягає бажаного рівня, що відображається у відсутності динамічного соціально-економічного розвитку держави.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bojko, S. G. (2018). Trends and features of the state personnel policy in the field of health care. Teorija ta praktyka derzhavnogo upravlinnja i miscevogo samovrjaduvannja, 1. Retrieved from http://el-zbirn-du.at.ua/2018_1/12.pdf (Accessed 02 October 2020) [in Ukrainian].

Vasjuk, N. O. (2012). World experience of training modern managers of the health care system (review of literature sources). Derzhavne upravlinnja, 1, 21–26 [in Ukrainian].

Bilyns'ka, M. (Ed.) (2012). Derzhavne upravlinnia reformuvanniam systemy okhorony zdorov'ia v Ukraini [Public administration of health care reform in Ukraine]. NADU. Kyiv; L'viv [in Ukrainian].

Kyiv International Institute of Sociology (KIIS). (2020). Health Index. Ukraine – 2019: Results of a national survey. Retrieved from http://health-index.com.ua/HI_Report_2019_Preview.pdf [in Ukrainian].

Karamyshev, D., & Udovychenko, N. (2008). Basic principles of functioning of the health care system in the context of universal values of the welfare state. II Ukrainian scientific-practical conference: Medychne pravo Ukrainy: pravovyj status patsiientiv v Ukraini ta joho zakonodavche zabezpechennia (henezys, rozvytok, problemy i perspektyvy vdoskonalennia – Medical law of Ukraine: legal status of patients in Ukraine and its legislative support (genesis, development, problems and prospects for improvement)]. (pp. 129–136). Lviv [in Ukrainian].

Kurylo, T. N. (2006). Public Administration by Training of Leaders for Health Care of Ukraine in Conditions of European Integration” Ph.D. Thesis. Mechanisms of Public Administration, The National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine. Kyiv, Ukraine [in Ukrainian].

Lehan, V. M., Krjachkova, L. V., & Volchek, V. V. (2016). Upravlinnja zminamy v systemi ohorony zdorov’ja Ukrai'ny: istorija ta uroky pilotnyh regioniv [Managing change in Ukraine’s health care system: history and lessons learned from pilot regions]. Dnipropetrovsk: Litograf [in Ukrainian].

The Ministry of Development of Communities and Territories of Ukraine. (2020). Monitoring of the process of the decentralization of power and reform of local self-governance as of 10 September 2020. Retrieved from https://decentralization.gov.ua/mainmonitoring [in Ukrainian].

The Ministry of Health of Ukraine. (2014). National strategy for health care reform in Ukraine for the period 2015-2020.Retrieved from https://moz.gov.ua/uploads/0/691-strategiya.pdf [in Ukrainian].

Pozhyvilova, O. V., Radysh, Ja. F., Vasjuk, N. O., & Ljahovchenko, L. A. (2011). Healthcare Management Specialist of Ukraine: Model Search. Investycii': praktyka ta dosvid, 19, 76–83 [in Ukrainian].

Pogoriljak, R. Ju., & Gul'chij, O. P. (2015). Studying the problem of training modern health care managers in Ukraine. Ukrai'na. Zdorov’ja nacii', 4 (36), 76–80 [in Ukrainian].

The Ministry of Health of Ukraine. (2016). Public Administration Reform Strategy of Ukraine through 2021. Retrieved from https://moz.gov.ua/uploads/0/691-strategiya.pdf [in Ukrainian].

The State Statistics Service of Ukraine. (2020). Tables of births, deaths and average life expectancy for 2019: a statistical collection. Retrieved from http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2020/zb_tabl_nar_2019.pdf [in Ukrainian].

Schyrba, M. (2016). Affordability of health care: problems of patients' legal status. Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriia: Pravo, 39 (1), 23–26 [in Ukrainian].

Coughlan, T. (2019). The use of open data as a material for learning. Educational Technology Research and Development, 68, 383-411. doi: 10.1007/s11423-019-09706-y.

Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). Artificial Intelligence іn Education: Promises and Implications for Teaching and Learning. (p. 242). A report from the Center for Curriculum Design: Boston, MA: Center for Curriculum Redesign.

Zimmer, M. (2010). But the data is already public. Ethics and Information Technology, 12(4), 313–325. doi:10.1007/s10676-010-9227-5.


Переглядів анотації: 83
Завантажень PDF: 79
Опубліковано
2020-08-27
Як цитувати
Кошова, С. (2020). Підготовка фахівців управління сферою охорони здоров’я в умовах реформи державного управління. Аспекти публічного управління, 8(3), 119-128. https://doi.org/10.15421/152075
Розділ
Стаття