Управління інноваційними підходами у дошкільній освіті в Україні

Ключові слова: заклад дошкільної освіти, управління, інноваційні підходи, управлінські функції, завідувач закладу дошкільної освіти, управлінські компетенції

Анотація

У статті описується вирішення проблеми управління дошкільним навчальним закладом в контексті інноваційного підходу. Адже проблема реформування дошкільної освіти у сучасних умовах передбачає радикальну перебудову управлінської ланки, її демократизацію, децентралізацію та гуманізацію. Стаття має на меті науково-практичне обґрунтування механізмів державного управління інноваційним розвитком дошкільної освіти в Україні та визначення стратегічних напрямів їх удосконалення та розкриває сутність інноваційних підходів до управління дошкільним навчальним закладом, а також дослідження пріоритетності інновацій в управлінні дошкільними закладами освіти. Акцентується увага на тому, що перехід на нові освітні стандарти, інтеграція у європейський та світовий освітній простір актуалізували проблему інноваційного управління в дошкільних навчальних закладах. Аналізуються функціональні зміни в діяльності керівника дошкільного закладу. Методологічними засадами дослідження є необхідність модернізації дошкільної освіти в Україні, що пов’язана з європейськими та світовими тенденціями і викликами, зростаючою увагою міжнародної спільноти до цього освітнього рівня. Зауважено на впровадженні інновацій в управлінську діяльність організації, що пов’язано із невідповідністю процесу управління потребам, зумовлено середовищем її функціонування. Впровадження інновацій в управлінську діяльність організації допомагає уникнути таких негативних ефектів і чинників, як зниження продуктивності, активний і пасивний супротив змінам, виключення працівників з трудового процесу, конфлікти в колективі, професійне виснаження, звільнення працівників за власним бажанням, повільне засвоєння змін, ухилення від роботи тощо.Актуальними для дошкільної освіти на найближчу перспективу залишаються такі завдання, як вирішення проблеми управління дошкільним навчальним закладом в контексті інноваційного підходу. Отже, використання інноваційних підходів забезпечуватиме високу ефективність управління дошкільним навчальним закладом

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Hryhorash, V. V. (2011). Orhanizatsiia diial'nosti kerivnyka shkoly [Organization of school principal's activity]. Kharkiv: Osnova [in Ukrainian].

Zablots'ka, O. S. (2008). Kompetentnisnyj pidkhid iak osvitnia innovatsiia: porivnial'nyj analiz [Competence approach as an educational innovation: a comparative analysis]. Visnyk Zhytomyrs'koho derzhavnoho universytetu im. I. Franka – Bulletin of Zhytomyr State University. I. Franko, 40, 63–68 [in Ukrainian].

On Preschool Education. No. 2628-III. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2628-14 [in Ukrainian].

Kalinina, L. M. (2004). Stratehichne upravlinnia [Strategic Management]. Dyrektor shkoly – School Director, 23–30, 11–26 [in Ukrainian].

Kas'ianova, O. M. (2014). Kontrol'no-analitychna diial'nist' kerivnyka navchal'noho zakladu [Control and analytical activities of the head of the educational institution]. Kharkiv: Osnova [in Ukrainian].

Kononko, O. L. (2006). Suchasnyj dytsadok: iakyj vin? [Modern kindergarten: what is it?]. Doshkil'ne vykhovannia – Preschool education, 7, 3–6 [in Ukrainian].

Chumycheva, R. M., & Platokhyna, N. A. (2011). Upravlenye doshkol'nym obrazovanyem [Management of preschool education]. Moskva: Akademyia [in Russian].

Marmaza, O. I. (2004). Innovatsijni pidkhody do upravlinnia navchal'nym zakladom [Innovative approaches to school management]. Kharkiv: Osnova [in Ukrainian].

Onyschuk, L. A. (2002). Humanizatsiia upravlins'koi diial'nosti dyrektora shkoly [Humanization of management of the school principal]. Zhytomyr: Polissia [in Ukrainian].

Polozhennia pro poriadok zdijsnennia innovatsijnoi diial'nosti [Regulations on the procedure for carrying out innovative activities]. (2001). Dyrektor shkoly – School Director, 4, 7 [in Ukranian].

Sorochan, T. M. (2003). Upravlinnia shkoloiu – diial'nist' profesijna [School management - a professional activity]. Luhans'k: Znannia [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 159
Завантажень PDF: 269
Опубліковано
2020-08-27
Як цитувати
Омельченко, М. (2020). Управління інноваційними підходами у дошкільній освіті в Україні . Аспекти публічного управління, 8(3), 38-44. https://doi.org/10.15421/152068
Розділ
Стаття