Стратегічні напрями розвитку професійної компетентності особового складу державної прикордонної служби України

  • Микола Маланчій Національна академія Державної прикордонної служби України
Ключові слова: особовий склад Державної прикордонної служби України, професійна компетентність, особистісна компетентність, службово-бойова діяльність

Анотація

У статті обґрунтовано напрями розвитку професійної компетентності особового складу Державної прикордонної служби України, розкрито структуру професійної та психологічної (особистісної) компетентності прикордонника: базової, особливої та спеціальної компетентностей. На думку автора, базова компетентність є сукупністю знань у сфері: індивідуально-типологічних особливостей (темперамент, характер, емоційно-вольова регуляція, особистісний стиль діяльності, когнітивний стиль, особливості пам’яті, професійного мислення та ін.); захисно-блокувальних систем, що перешкоджають ефективному саморозвитку. Особлива психологічна компетентність є характеристикою особистості та містить розуміння: своїх сильних і слабких сторін у сфері особистісно-професійного розвитку; необхідних професійно-важливих якостей; зон професійного самовизначення; засобів професійної самореалізації. Спеціальна соціально-психологічна компетентність включена в процес подальшої професіоналізації особистості та оволодіння професійною майстерністю на вищих рівнях.Презентовано профілі професійної компетентності посад ДПСУ, розроблені за безпосередньою участю автора.Обґрунтовано, що службово-бойова діяльність прикордонника є прикладом професійної діяльності, яка здійснюється в особливих і екстремальних умовах, часто пов’язаних з небезпекою для життя та складається з вирішення різних службово-бойових завдань. Кожне службово-бойове завдання має свої психологічні особливості, обумовлені його змістом, умовами виконання, складом учасників, передбачуваних наслідків тощо.У вивченні службово-бойової діяльності необхідним є визначення психологічних передумов її успішного виконання. Вони, у свою чергу, і формують шкалу вимог до професійної компетентності прикордонника.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Androshchuk, O. Yu. (2012). Profesiina kompetentnist yak nevidiemna skladova hotovnosti maibutnoho ofitsera – prykordonnyka do profesiinoi diialnosti [Profession competence as there is no warehouse readiness of the maybutny officer - front-line officer to professional competence]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy – Bulletin of the National Academy of State Border Service of Ukraine, 5. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/Vnadps/2012_5/12aoudpd.pdf [in Ukrainian].

Derkach, A. A., zazyikin, V. G., Markova, A. K. (2000). Psihologiya razvitiya professionala [Psychology of professional development]. Moskva: Osnova [in Russian].

Ivanova, I. V. (2006). Profesionalizatsiia menedzhmentu [Professionalization of management]. Kyiv: Nats. torh.-ekon. un-t [in Ukrainian].

Kovbasiuk, Yu. V., Obolenskyi, O. Yu., & Serohin, S. M. (2013). Derzhavna sluzhba [State Service]. (Vol. 2). Kyiv, Odesa: NADU [in Ukrainian].

Kovbasiuk, Yu. V., Troshchynskyi, V. P., & Surmina, Yu. P. (Eds.). (2010). Entsyklopedychnyi slovnyk z derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedic vocabulary of sovereign government]. Kyiv: NADU [in Ukrainian]

Malanchii, M. (2013). Kryterii otsiniuvannia profesiinoi kompetentnosti derzhavnykh sluzhbovtsiv [Criteria for assessing the professional competence of state services]. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia – State control and self-discipline, 4 (19), 175–184. S. M. Serohin (Ed.). Dnipro : DRIDU NADU [in Ukrainian].

Mitina, L. M. (1997). Lichnostnoe i professionalnoe razvitie cheloveka [Personal and professional development of a person]. Voprosyi psihologii – Psychology issues, 4, 29–38 [in Russian].

Shpektorenko, I. (2008). Profesiina kompetentnist u strukturi profesiinoi mobilnosti derzhavnoho sluzhbovtsia [Professional competence of the structures of professional mobility of the sovereign service]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy – Collection of Science Works of the National Academy of State Administration under the President of Ukraine, 2, 40–49 [in Ukrainian].

Vudkok, M. (1991). Raskreposchennyiy menedzher. Dlya rukovoditelya-praktika [Francis D. Liberated manager. For the head-practice]. Moskva: Delo [in Russian].

Vvedenskiy, V. N. (2003). Modelirovanie professionalnoy kompetentnosti pedagoga [Modeling of the teacher's professional competence]. Pedagogika – Pedagogy, 10, 51–55 [in Russian].


Переглядів анотації: 119
Завантажень PDF: 133
Опубліковано
2020-08-27
Як цитувати
Маланчій, М. (2020). Стратегічні напрями розвитку професійної компетентності особового складу державної прикордонної служби України. Аспекти публічного управління, 8(3), 15-24. https://doi.org/10.15421/152066
Розділ
Стаття