Публічні послуги: сучасні підходи до класифікації

  • Тетяна Серьогіна Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0001-8402-5958
Ключові слова: децентралізація, об’єднана територіальна громада, проект, програма, місцева рада, система підтримки, цінності, принципи

Анотація

Метою дослідження виступає аналіз наявних підходів до класифікації системи публічних послуг і вироблення підходу, що відповідав би сучасним вітчизняним вимогам. Актуальність зумовлена недостатнім рівнем теоретичного упорядкування загального масиву публічних послуг, відтак практичною необхідністю ефективного функціонування всіх сфер системи. До результатів дослідження належить розкриття взаємозв’язку між відсутністю належного підходу до класифікації системи публічних послуг і неоднорідністю змін, які відбуваються в різних сферах цієї системи. Розглянуто наявні підходи до поняття «класифікація» й запропоновано авторське визначення, встановлено, що класифікація виступає важливим інструментом теорії державного управління. Окреслено рівень складності категорії «послуга» в якості об’єкта наукового дослідження й категорії «публічна послуга». Наведено сучасні підходи до класифікацій публічних послуг, серед яких слід виокремити (за суб’єктами надання послуг, суб’єктами отримання, за групами послуг, за видами послуг тощо), проте встановлено, що наявні підходи не дозволяють належним чином упорядкувати весь масив публічних послуг. Відтак, запропоновано авторський підхід, що відповідає вимогам даного дослідження. Висновки полягають у обґрунтуванні неможливості становлення сучасної системи надання публічних послуг поза розробкою адекватних підходів до класифікації. В ході дослідження уточнено поняття класифікація, розкрито, що наявні підходи до класифікації публічних послуг не дозволяють належним чином їх систематизувати й упорядкувати, в результаті чого запропоновано авторський підхід до класифікації публічних послуг за сферами надання, проте на особливу увагу заслуговує підхід за критерієм можливості делегування публічної послуги.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Assjel', G. (2001). Marketing: principy i strategija [Marketing: principles and strategy]. Moskva: Infra-M [in Russian].

Cardiovascular mortality attributable to dietary risk factors in 51 countries in the WHO European Region from 1990 to 2016: a systematic analysis of the Global Burden of Disease Study. Retrieved from https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10654-018-0473-x.

Chausovska, S. (2017). Poniattia publichnykh posluh ta yikh klasyfikatsiia [he concept of public services and their classification]. Derzhava ta rehiony – State and regions, 1 (57), 107.Retrieved from http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/1_2017/20.pdf.

Gricanov, A. A., Abushenko, V. L., Evel'kin, G. V., Sokolova, G. N. , & Tereshhenko, O. V. (2003). Sociologija: jenciklopedija [Sociology: encyclopedia]. Minsk: Knizhnyj dom [in Russian]

Gricenko, E. V., & Sheveleva, N. A. (2007). Publichnye uslugi: pravovoe regulirovanie (rossijskij i zarubezhnyj opyt) [Public services: legal regulation (Russian and foreign experience)]. Moskva : Volters Kluver [in Russian].

Horbatiuk, V. I. (2014). Mekhanizmy nadannia administratyvnykh posluh u sferi upravlinnia derzhavnymy finansamy [Mechanisms of providing administrative services in the sphere of managing state finances]. Extended abstract of candidate’s thesis. NADU. Kyiv [in Ukrainian].

Malanina, E. (2012). Klassifikacija publichnyh uslug [Classification of public services]. Vestnik Cheljabinskogo gosudarstvennogo universiteta – Bulletin of Chelyabinsk State University, 1 (255), 36–38 [in Russian].

Rozputenko, I. V., & Moskalenko, S. O. (2012). Priorytetni napriamy rozvytku humanitarnoi sfery v Ukraini v konteksti politychnoho protsesu [Priority areas of development of the humanitarian sphere in Ukraine in the context of the political process]. Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka – Public administration: theory and practice, 2. Retrieved from http://academy.gov.ua/ej/ej16/txts/12RIVKPP.pdf

Shamrai, N. V. (2017). Orhanizatsiia nadannia publichnykh posluh u mistakh z raionnym podilom [Organization of public services in cities with district division]. Extended abstract of candidate’s thesis. NADU. Kyiv [in Ukrainian].

Shtyrlina, A. A. (2017). Mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia funktsionuvanniam systemy nadannia derzhavnykh posluh v Ukraini [Mechanisms of public administration by the functioning of the system of public services in Ukraine]. Extended abstract of candidate’s thesis. KNU. Kyiv [in Ukrainian].

Shynkaruk, V. I. (2002). Klasyfikatsiia lohichna [The classification is logical]. Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk – Philosophical encyclopedic dictionary. (p. 283). Kyiv [in Ukrainian].

Some issues of activity of territorial centers of social service (provision of social services). No. 1417. (2010). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy – Official Gazette of Ukraine, 1, 33 [in Ukrainian].

Soroko, V. M. (2008). Nadannia publichnykh posluh orhanamy derzhavnoi vlady ta otsinka yikh yakosti [Provision of public services by public authorities and assessment of their quality]. (p. 15). Kyiv: NADU [in Ukrainian].

Tihomirov, Ju. A., & Chesnokova, M. D. (2005). Sovershenstvovanie organizacii upravlenija i okazanija publichnyh uslug [Improving the organization of management and provision of public services.]. Zhurnal rossijskogo prava – Journal of Russian law, 3 [in Russian].

Voronkova, V. H. (2008). Marketynh sotsialnykh posluh [Marketing of social services]. Kyiv: «Vydavnychyi dim "Profesional"» [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 223
Завантажень PDF: 255
Опубліковано
2020-08-27
Як цитувати
Серьогіна, Т. (2020). Публічні послуги: сучасні підходи до класифікації. Аспекти публічного управління, 8(3), 5-15. https://doi.org/10.15421/152065
Розділ
Стаття