Information state policy on the path of Digitization

  • Oleg Panchenko State institution "Scientific and Practical Medical Rehabilitation and Diagnostic Center of the Ministry of Health of Ukraine"
  • Irina Serdyuk State institution "Scientific and Practical Medical Rehabilitation and Diagnostic Center of the Ministry of Health of Ukraine"
Keywords: informatization, digitalization, information security, state information policy

Abstract

In the era of turbulent development of information technology and constant information and psychological impact on the individual, society and the state, information legislation should be aimed at consolidating state information policy, ensuring a guaranteed level of national security in the information sphere, normal development of information technology and information protection, implementation digital technologies in all spheres of public life, prevention of development of information-destructive technologies of influence on society, protection of copyrights and related rights, etc.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Арістова, І. В. (2006). Діяльність органів внутрішніх справ щодо реалізації державної інформаційної політики. Харків: Нац. ун-т внутр. cправ.

Артеменко, Е. В. (2018). Актуальные вопросы государственной информационной политики по обеспечению информационной безопасности Украины. Международный научный журнал Интернаука. Серия: Юридические науки, 2. Відновлено з https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15237401215346.pdf.

Гурковський, В. І. (2010). Проблеми реалізації державної наукової політики в контексті розвитку інформаційного суспільства в Україні. Теорія та практика державного управління, 1, 49–56.

Про інформацію. № 2657-XII від 02.10.1992 р. Дата оновлення: 16.07.2019. (2019). Відновлено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12.

Лопушинський, І. П. (2018). «Цифровізація» як основа державного управління на шляху трансформації та реформування українського суспільства. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування, 2. Відновлено з http://el-zbirn-du.at.ua/2018_2/20.pdf

Панченко, О. А. (2019). Інформаційна складова національної безпеки. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Державне управління, 3. Відновлено з http://77.222.145.174/index.php/governance/article/view/296/297

Панченко, О. А. (2019). Проблеми правового забезпечення державного управління інформаційною безпекою. Державне управління: удосконалення та розвиток, 11. doi: 10.32702/2307-2156-2019.11.3. Відновлено з http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1561

Сніцаренко, П. М. (2019). Законодавчі аксіоми та їх вплив на теорію і практику забезпечення інформаційної безпеки України. Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції: Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави. (Київ, 4 квітня 2019 року). Відновлено з http://academy.ssu.gov.ua/upload/file/konf_04_04_2019.pdf


Abstract views: 75
PDF Downloads: 89
Published
2020-07-05
How to Cite
Panchenko, O., & Serdyuk, I. (2020). Information state policy on the path of Digitization. Public Administration Aspects, 8(1 SI), 107-109. https://doi.org/10.15421/152053