Інформаційна державна політика на шляху Цифровізації

  • Олег Панченко ДЗ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України»
  • Ірина Сердюк ДЗ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України»
Ключові слова: інформатизація, цифровізація, інформаційна безпека, державна інформаційна політика

Анотація

В епоху турбулентного розвитку інформаційних технологій і постійного інформаційно-психологічного впливу на особистість, суспільство і державу інформаційне законодавство повинно бути спрямовано на закріплення державної інформаційної політики, що передбачає забезпечення гарантованого рівня національної безпеки в інформаційній сфері, нормального розвитку інформаційних технологій і засобів захисту інформації, впровадження цифрових технологій в усі сфери суспільного життя, запобігання розробки інформаційно-деструктивних технологій впливу на суспільство, захист авторських і суміжних прав тощо.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Арістова, І. В. (2006). Діяльність органів внутрішніх справ щодо реалізації державної інформаційної політики. Харків: Нац. ун-т внутр. cправ.

Артеменко, Е. В. (2018). Актуальные вопросы государственной информационной политики по обеспечению информационной безопасности Украины. Международный научный журнал Интернаука. Серия: Юридические науки, 2. Відновлено з https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15237401215346.pdf.

Гурковський, В. І. (2010). Проблеми реалізації державної наукової політики в контексті розвитку інформаційного суспільства в Україні. Теорія та практика державного управління, 1, 49–56.

Про інформацію. № 2657-XII від 02.10.1992 р. Дата оновлення: 16.07.2019. (2019). Відновлено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12.

Лопушинський, І. П. (2018). «Цифровізація» як основа державного управління на шляху трансформації та реформування українського суспільства. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування, 2. Відновлено з http://el-zbirn-du.at.ua/2018_2/20.pdf

Панченко, О. А. (2019). Інформаційна складова національної безпеки. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Державне управління, 3. Відновлено з http://77.222.145.174/index.php/governance/article/view/296/297

Панченко, О. А. (2019). Проблеми правового забезпечення державного управління інформаційною безпекою. Державне управління: удосконалення та розвиток, 11. doi: 10.32702/2307-2156-2019.11.3. Відновлено з http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1561

Сніцаренко, П. М. (2019). Законодавчі аксіоми та їх вплив на теорію і практику забезпечення інформаційної безпеки України. Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції: Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави. (Київ, 4 квітня 2019 року). Відновлено з http://academy.ssu.gov.ua/upload/file/konf_04_04_2019.pdf


Переглядів анотації: 95
Завантажень PDF: 109
Опубліковано
2020-07-05
Як цитувати
Панченко, О., & Сердюк, І. (2020). Інформаційна державна політика на шляху Цифровізації. Аспекти публічного управління, 8(1 SI), 107-109. https://doi.org/10.15421/152053