Використання цифрової мережі публічних сервісів та послуг у процесах оцінювання спроможності територіальних громад

  • Сергій Корнієвський Дніпропетровська облдержадміністрація
Ключові слова: паспорт спроможної територіальної громади, мережа надання публічних сервісів та послуг, оцінювання спроможності громад

Анотація

У роботі розглядаються питання створення та використання цифрових мереж публічних сервісів та послуг у процесах оцінювання спроможності новостворюваних територіальних громад щодо надання зазначених послуг. Визначено, що преважна більшість показників структури паспорту спроможної територіальної громади корелюється із даними мереж публічних сервісів та послуг. Це дозволяє використати ці дані в ході процесу оцінювання спроможності новостворюваних об’єднаних територіальних громад щодо надання населенню повного спектру якісних публічних сервісів та послуг.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Корнієвський, С. (2020). Створення мережі публічних сервісів та послуг у сфері молодіжної інфраструктури в Дніпропетровській області. Молодіжна політика та молодіжна робота: матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю, 20 грудня 2019 р., м. Дніпро. І. Є. Бородін (Ред.). (с. 64–67). Дніпро: ДРІДУ НАДУ.

Методологія роботи над Стратегією розвитку територіальної громади. Відновлено з http://myrgorod.pl.ua/files/images/Economika/Strategiya/metodologiya.pdf.

Моделювання мереж надання публічних сервісів та послуг. Відновлено з http://sarny-rda.gov.ua/system/files/2017/modelyuvannya-merezh-nadannya-publ-chnih-poslug-z-kontaktami-24-10-2019.pdf.

Про внесення змін до Методики формування спроможних територіальних громад. № 34. (2020). Відновлено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/34-2020-п.

Стратегічне планування місцевого розвитку. Відновлено з https://despro.org.ua/media/articles/04_book_berdanova_vakulenko_ctrateg_chne_planuvann.pdf.


Переглядів анотації: 107
Завантажень PDF: 113
Опубліковано
2020-07-05
Як цитувати
Корнієвський, С. (2020). Використання цифрової мережі публічних сервісів та послуг у процесах оцінювання спроможності територіальних громад. Аспекти публічного управління, 8(1 SI), 72-74. https://doi.org/10.15421/152044