Наукометричні методи аналізу ефективності наукових досліджень за даними Web of Sciense

  • Сергій Квітка Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
  • Галина Старушенко Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
  • Ігор Андріанов Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Ключові слова: Web of Science, наукометрія, наукометричні підходи, рейтинг закладу вищої освіти, наукові праці, публікаційна активність, країни G20

Анотація

Метою дослідження є визначення чинників для збільшення представленості української наукової спільноти у міжнародному науковому співтоваристві і підняття міжнародного наукового авторитету України. Використано Підсумки щорічної оцінки G20 – ефективність досліджень за 2019 рік, проведеної Інститутом наукової інформації (ISI), що входить до складу Web of Science Group.Розглянуто принципи впровадження наукометричних методів дослідження публікаційної активності науковців у міжнародному й українському науковому просторі. На основі обробки статистичного матеріалу і отриманих кількісних оцінок проведено порівняльний аналіз ефективності досліджень групи країн G20 та України за даними Web of Science. У цій площині показано певні відмінності України від країн, що є світовими лідерами в організації процесу наукових досліджень. Запропоновано рекомендації щодо збільшення представленості української наукової спільноти на платформі Web of Science і підняття міжнародного наукового авторитету України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Горбулін, В. П., Полумієнко, С. К., & Трофимчук, О. М. (2019). Методи оцінки та формування стратегії розвитку національних наукових досліджень і розробок. Математичне моделювання в економіці, 2, 5–20.

Итоги ежегодной оценки эффективности исследований за 2019 год. (2019). Відновлено з https://discover.clarivate.com/isi_g20_ru?utm_campaign=EM_1_ISI_GRR4_G20_SAR_EM_Russia_2020_May_Send%20Time%20Optimization&utm_medium=email&utm_source=Eloqua.

Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам. № 13. (2016). Відновлено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0183-16#Text.

Про розподіл видатків державного бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності. № 1146. (2019). Відновлено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1146-2019-%D0%BF#Text

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року. № 722/2019 (2019). Відновлено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text.

Статистичний щорічник України за 2018 р. (2019). Житомир: ТОВ «БУК-ДРУК». Відновлено з http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/ zb/11/zb_yearbook_2018.pdf

Хижняк, О. В. (2017). Рейтинги як репрезентація якості індивідуального і колективного в освітніх практиках. Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна, 38, 132–139.

Hazelkorn, E. (2015). Rankings and the Reshaping of Higher Education: The Battle for World-Class Excellence (2nd ed.). London: Palgrave Macmillan.

Kvitka, S., Starushenko, G., Koval, V., Deforzh, H., & Prokopenko, O. (2019). Marketing of Ukrainian higher educational institutions representation based on modeling of Webometrics Ranking. Marketing and Management of Innovations, 3, 60–72.

Rauhvargers, A. (2013). Global university rankings and their impact. Report II. Brussels: European University Association asbl.

Salmi, J., & Saroyan, A. (2007). League Tables as Policy Instruments: Uses and Misuses. Higher Education Management and Policy, 19(2), 31–68.

Torres-Salinas, D., Robinson-García, N., Jiménez-Contreras, E., Herrera, F., & López-Cózar, E. D. (2013). On the use of Biplot analysis for multivariate bibliometric and scientific indicators. Journal of the American Society for Information Science and Technology. Retrieved from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/ 10.1002/asi.22837


Переглядів анотації: 140
Завантажень PDF: 0 Завантажень PDF: 137
Опубліковано
2020-07-05
Як цитувати
Квітка, С., Старушенко, Г., & Андріанов, І. (2020). Наукометричні методи аналізу ефективності наукових досліджень за даними Web of Sciense. Аспекти публічного управління, 8(1 SI), 60-67. https://doi.org/10.15421/152042