Цифрові компетентності у системі ключових компетентностей людини для навчання протягом життя: тенденції розвитку в Європі та в Україні

  • Надія Новіченко Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Ключові слова: цифрові технології, цифровізація, цифрова трансформація, компетентність, цифровий розвиток України

Анотація

Метою дослідження є визначення відповідностей та різниць у сфері бачення цифрових компетентностей у системі навчання протягом життя в країнах ЄС та в Україні на основі аналізу стратегічних правових документів. Технологічний прогрес, дійшовши цифрового ступеня свого розвитку, поставив перед суспільством завдання цифрової трансформації усього укладу соціального та економічного життя. Зокрема, це стосується і необхідності для кожної людини оволодіння цифровими навичками та здібностями, тобто того, що можна визначити цифровими компетентностями людини. Робиться висновок про суттєві розбіжності у баченні цифрових компетентностей в ЄС та Україні. У зв’язку з необхідністю перегляду стратегічних документів щодо цифрового розвитку і в ЄС, і в Україні потребується синхронізація цифрових стандартів в економічній та технологічній сферах та підходів до цифрових компетентностей людей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Липовська, Н. А., Письменний, І. В., & Квітка, С. А. (2015). Соціокультурні характеристики роботи публічної служби в період інституціональних трансформацій. Гуманізація публічної служби в Україні: науково-практичні засади. С. М. Серьогін, Є. І . Бородін, Н. А. Липовська та ін. (Ред.). (с. 119–128). Дніпро: ДРІДУ НАДУ.

Нова парадигма освіти у глобальному світі. (2019). Відновлено з http://dlse.multycourse.com.ua/ua/page/15/53.

Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації. № 67-р. (2018). Відновлено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р#Text.

ANNEX to the Proposal for a Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning. (2018). Retrieved from https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/annex-recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf.

Digital Agenda for Europe. (2010). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Brussels, 19.5.2010, COM(2010)245 final. Retrieved from http://eurlex.eu- ropa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0245R(01)&from.

Europe 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Retrieved from https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf

Kvitka, S., Starushenko, G., Koval, V., Deforzh, H., & Prokopenko, O. (2019). Marketing of Ukrainian higher educational institutions representation based on modeling of Webometrics Ranking. Marketing and Management of Innovations, 3, 60–72. doi: 10.21272/mmi.2019.3-05.


Переглядів анотації: 147
Завантажень PDF: 457
Опубліковано
2020-07-05
Як цитувати
Новіченко , Н. (2020). Цифрові компетентності у системі ключових компетентностей людини для навчання протягом життя: тенденції розвитку в Європі та в Україні. Аспекти публічного управління, 8(1 SI), 54-59. https://doi.org/10.15421/152041