Використання загальнодоступних хмарних сервісів для організації дистанційного навчання публічних службовців

  • Сергій Кандзюба Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Ключові слова: дистанційна освіта, єдиний інформаційно-освітній простір, пакет G Suite for Education, хмарні сервіси Google, хмарні технології

Анотація

Традиційні методи, засоби і форми навчання публічних службовців вимагають значної кількості додаткових висококваліфікованих викладацьких кадрів, збільшення кількості навчальних закладів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, частих та тривалих відлучень від роботи. Усе це – час та кошти, яких дуже не вистачає нашій країні.Виходом з цього становища є широкомасштабний перехід на якісно новий рівень очно-заочного навчання – дистанційну освіту.Досвід ДРІДУ НАДУ показує, що використання пакета G Suite for Education дозволяє швидко і ефективно створити єдиний інформаційно-освітній простір підготовки та підвищення кваліфікації публічних службовців регіону.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Про державну службу. № 3723-XII. (1993). Відновлено з http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3723-12.

Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад. № 106. (2019). Відновлено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2019-%D0%BF.

Про службу в органах місцевого самоврядуванняю № 2493-III. (2001). Відновлено з http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2493-14/page.

Толкованов В. Інформаційно-аналітичний звіт «Аналіз ситуації щодо професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування в Україні». Відновлено з http://pleddg.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/Analytical-report_Institution-Training-2017_7July_Final.pdf.


Переглядів анотації: 124
Завантажень PDF: 142
Опубліковано
2020-07-05
Як цитувати
Кандзюба, С. (2020). Використання загальнодоступних хмарних сервісів для організації дистанційного навчання публічних службовців. Аспекти публічного управління, 8(1 SI), 43-45. https://doi.org/10.15421/152038