Cyber security: the role of the state in protecting society and individual personality in maintaining interethnic peace

  • Viktor Bondarenko Dnipropetrovsk Regional Institute for Public Administration National Academy for Public Administration under the President of Ukraine
Keywords: information war, cybersecurity, cyberwar, cyber defense, cyberspace, ethnos, ethnosociology, synthesis of sciences, social structuring, socioethnology,, sociology,, society

Abstract

Cybersecurity, cyberwarfare, information wars, cyber defense, cyberspace - concepts that have recently increasingly filled the space around everyone. More and more often we hear these words, more and more often they play an important role. The role of the state in the protection of the national social space, the protection of the individual in this information confrontation is also growing. Equally important in our fleeting world is the growing problem of protecting interethnic peace in the country, and especially in such polyethnic states as Ukraine. Nowadays, even relatively mono-ethnic states, due to active migration processes and significant economic changes, have to deal with the security of the interethnic space. After all, the security of the information space is now, without a doubt, also the security of the state.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Бойко, В. Д., Василенко, М. Д., & Кухаренко, С. В. Кібербезпека в ЄС та країнах-членах: генезис та проблеми її підвищення. Відновлено з http://academy.ssu.gov.ua/ua/page/page_1581426437.htm

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України. № 2163-VIII. (2015). Відновлено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19#Text.

Квітка, С. А., & Соколовська, О. О. (2013). Розробка інноваційних стратегій та їх впровадження в соціально-економічну структуру регіону. Аспекти публічного управління, 1 (2), 90–93.

Кібербезпека як важлива складова всієї системи захисту держави. (2018). Офіційний веб сайт Міністерства оборони України. Відновлено з https://www.mil.gov.ua/ukbs/kiberbezpeka-yak-vazhliva-skladova-vsiei-sistemi-zahistu-derzhavi.html

Ліпкан, В., & Діордіца, І. (2017). Національна система кібербезпеки як складова частина системи забезпечення національної безпеки України. Підприємництво, господарство і право, 5, 174–180.

Малик, І. (2016). Інформаційна безпека суспільства та інформаційні війни: співвідношення понять. Актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики. Матеріали ІІІ Регіональної науково-теоретичної конференції (Львів, 24 березня 2016 р.). (с. 126). Львів: НУ ЛП.

Малик, Я. (2015). Інформаційна війна і Україна. Демократичне врядування. Науковий вісник, 15.

Молдавчук, М. (2016). Проблема гуманітарної інтервенції у сучасній міжнародній політиці. Актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики. Матеріали ІІІ Регіональної науково-теоретичної конференції (Львів, 24 березня 2016 р.). (с. 126). Львів: НУ ЛП.

Сучасні тренди кібербезпекової політики: висновки для України. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень. Відновлено з http://old2.niss.gov.ua/articles/294/

Тимофєєва І. Б. (Укл.). (2017). Кібербезпека та системи захисту інформації: виклики сьогодення: збірник матеріалів круглого столу, м. Маріуполь, 26 жовтня 2017 р. Маріупольський державний університет; Кафедра математичних методів та системного аналізу. Маріуполь: МДУ.

Трутненко, І., & Стеценко, С. (2018, 14 грудня). «Найяскравішим прикладом гібридної війни

-го століття є війна в Україні» – чеський генерал. Радіо Свобода. Відновлено з https://www.radiosvoboda.org/a/29656992.html

Хлапонін, Ю. І., Кондакова, С. В., Шабала, Є. Є., Юрчук, Л. П., & Демянчук, П. С. (2019). Аналіз стану кібербезпеки в провідних країнах світу. Кібербезпека: освіта, наука, техніка, 4 (4), 6–13.


Abstract views: 136
PDF Downloads: 132
Published
2020-07-05
How to Cite
Bondarenko, V. (2020). Cyber security: the role of the state in protecting society and individual personality in maintaining interethnic peace. Public Administration Aspects, 8(1 SI), 18-21. https://doi.org/10.15421/152031