Трансформаційні технології у процесах розвитку спроможних територіальних громад

  • Валентина Молоканова Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0002-4353-4948
  • Юлія Ольховікова Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Ключові слова: локальна ідентичність, соціальне включення, соціальне виключення, децентралізація, влади, об’єднана територіальна громада, місцеве самоврядування, соціальна взаємодія, солідарність, посадові особи місцевого самоврядування

Анотація

У статті розглядаються питання, пов’язані із впровадженням сучасних трансформаційних технологій розвитку у сферу реформування місцевого самоврядування шляхом формування спроможних об’єднаних територіальних громад. У статті стверджується, що сьогодні в Україні вже пройдено перший еволюційний етап добровільного об’єднання громад і тепер Україна переходить до наступного етапу – об’єднання громад за принципом спроможності. Цей другий етап децентралізації передбачає радикальне скорочення кількості районів за рахунок об’єднання і створення нових спроможних адміністративно-територіальних одиниць на субрегіональному рівні. Це викликає необхідність зміни функцій органів місцевого самоврядування від виконання сформованої зовні стратегії до структур, які самостійно розробляють стратегію і тактику розвитку, а також несуть відповідальність за свої рішення перед мешканцями громад. Охарактеризовано роль та специфічні особливості спроможних об’єднаних територіальних громад як публічно-правових одиниць, що мають всі потрібні ресурси для вирішення питань місцевого значення, передбачених законодавством. Обґрунтовано, що стратегічні цілі вимагають систематичної, покрокової технології розробки і реалізації як на стратегічному, так і тактичному рівнях. Підкреслено, що серед фахівців з місцевого економічного розвитку виявлено певні прогалини розуміння, як перетворити стратегії на тактичні плани розвитку через проекти та програми. І хоча в управлінні проектами є всі необхідні інструменти для створення механізмів реалізації розробленої стратегії. Саме відсутність знань щодо практичного застосування відомих інструментів управління проектами викликає провали у реалізації стратегій. У статті наголошується, що невдача в реалізації розробленої стратегії може бути обумовлена як недоліками розробки самої стратегії, так і помилками при розробці тактичних заходів для її реалізації. Виділені недоліки навчання проектних компетентностей осіб, що мають відношення до розробки програмно-цільових документів у новоутворених об’єднаних територіальних громадах. Запропоновано розвиток трансформаційного інструментарію для ОТГ шляхом інтеграції стратегічного планування і тактичного управління проектами.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bleikli, E. Dzh. (2002). Planuvannia mistsevoho ekonomichnoho rozvytku. Teoriia i praktyka [Planning for local economic development. Theory and Practice]. 2-nd ed. (A. Kamianets, Trans). Lviv: Litopys [in Ukrainian].

Boryslavska, O., Zaverukha, I., & Zakharchenko, E., et al. (2012). Detsentralizatsiia publichnoi vlady: dosvid yevropeiskykh krain ta perspektyvy Ukrainy [Decentralization of public power: experience of European countries and prospects of Ukraine] Shveitsarsko-ukrainskyi proekt «Pidtrymka detsentralizatsii v Ukraini – DESPRO». Kiev: Sofiia [in Ukrainian].

Branskyi, V. P. (2000). Teoretycheskye osnovanyia sotsyalnoi synerhetyky. [Theoretical Foundations of Social Synergetics]. Voprosy fylosofyy – Questions of philosophy, 4, 112–129 [in Russian].

Hidens, E. (1999). Sotsiolohiia [Sociology]. O.Ivashchenko (Ed.). (V. Shovkun, A. Oliinyk, Trans.). Kiev: Osnovy [in Russian].

Honcharenko, M. V. (2017). Mekhanizmy formuvannia finansovykh resursiv terytorialnykh hromad v umovakh detsentralizatsi [Mechanisms of formation of financial resources of territorial communities in the conditions of decentralization]. Retrieved from http://www.kbuapa.kharkov.ua/ebook/apdu/2017-2/doc/2/03.pdf [in Ukrainian].

Oluiko, V. M. (Ed.). (2017). Instrumenty rozvytku obiednanykh terytorialnykh hromad v umovakh detsentralizatsii vlady [Instruments for development of united territorial communities in the conditions of decentralization of power]. (p. 432). Kiev: Vaite [in Ukrainian].

Mykhailiv, H. (2010). Finansova spromozhnist sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehionalnykh suspilnykh system [Financial capacity of socio-economic development of regional social systems]. Ekonomichnyi analiz — Economic analysis, 7, 97–99 [in Ukrainian].

Molokanova, V. М. (2017). Uprovadzhennia tsinnisno-oriientovannoho proektnoho menedzhmentu u sferi derzhavnoho upravlinnia. [Implementation of value-oriented project management in the field of public administration]. Public administration aspects, 5(11), 5–18 [in Ukrainian].

Nyzhnyk, N., & Cherleniak, I. (2003). Synerhetychno-refleksyvna model sotsialnoi samoorhanizatsii ta upravlinnia [Synergetic-reflexive model of social self-organization and management]. Visnyk NADU – NADU Bulletin, 3, 5–13 [in Ukrainian].

Olshanskyi, O. V. (2016). Spromozhnist hromad v aspekti teoretyko-prykladnoi identyfikatsii [The ability of communities in the aspect of theoretical and applied identification]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia –Theory and Practice of Public Management, 4(55), 162–168 [in Ukrainian].

Praktychnyi posibnyk z pytan formuvannia spromozhnykh terytorialnykh hromad [A practical guide to the formation of capable territorial communities]. (n.d.). Retrieved from https:// auc.org.ua/page/detsentralizatsiya. [in Ukrainian].

Pres-tsentr initsiatyvy «Detsentralizatsiia». Rezultaty finansovoi detsentralizatsii za 6 misiatsiv 2019 roku – ekspertnyi analiz [Financial decentralization results for 6 months of 2019 – expert analysis]. Retrieved from https://decentralization.gov.ua/news/10197. [in Ukrainian].

«On approval of the Methodology of forming capable territorial communities: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine» from 8.04.2015. (2015). Sait «Zakonodavstvo Ukrainy». Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-p [in Ukrainian].

Sait «Rada donoriv z pytan detsentralizatsii v Ukraini» [Site «Donor Council on Decentralization in Ukraine»]. (n.d.). Retrieved from https://donors.decentralization.gov.ua/donor_board. [in Ukrainian].

Rach, V., & Mamatova, T. (2010). Model vyznachennia vektora rukhu sotsialno-ekonomichnoi systemy [Model definition of the vector of motion of socio-economic system] Visnik derzhavniy sluzhby Ukrainy – Bulletin of the Civil Service of Ukraine, 1, 23–28 [in Ukrainian].

Serohin, S. M., Sharov, Yu. P., Borodin, Ye.I., Honcharuk, N. T. et al. (2016). Upravlinnia stratehichnym rozvytkom obiednanykh terytorialnykh hromad: innovatsiini pidkhody ta instrumenty [Managing Strategic Development of United Territorial Communities: Innovative Approaches and Tools]. Dnipro: DRIDU NADU [in Ukrainian].

Surmyn, Yu. P. (2000). Teoryia system y systemnyi analyz [Theory of Systems and System Analysis]. Kiev: MAUP [in Russian].

Tymechko, I. R. (2017). Uzahalnennia pidkhodiv shchodo sutnosti terytorialnoi hromady Ukrainy [Generalization of approaches to the essence of the territorial community of Ukraine]. Economics Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Ser. Ekonomika, 1, 164–170 [in Ukrainian].

Cherevko, A. I. (n.d.) Rol terytorialnoho marketynhu u zrivnovazhenomu rozvytku silskykh terytorii [The role of territorial marketing in the balanced development of rural areas]. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vldau/APK/2010_2/files%10gidort.pdf [in Ukrainian].

Cheshkov, M. L. (2004). Ydeia razvytyia: neobkhodymost y vozmozhnost reynterpretatsyy [The idea of development: the need and possibility of reinterpretation]. Obshchestvennye nauky i sovremennost –Social Sciences and the Present, 5, 130 – 140 [in Russian].

Chykarenko, I. A., Chykarenko, O. O. & Ushakova, A. S. (2018). Dosvid stratehichnoho upravlinnia rozvytkom ob`iednanykh terytorialnykh hromad [Experience of development of strategic management by amalgamated territorial communities]. Public administration aspects, 6 (10), 54–61 [in Ukrainian].

The Standard for Portfolio management. (2008). Project Management Institute, Inc. Four Campus Boulevard Newtown Square, Pennsylvania USA, 203.


Переглядів анотації: 222
Завантажень PDF: 170
Опубліковано
2020-07-08
Як цитувати
Молоканова , В., & Ольховікова , Ю. (2020). Трансформаційні технології у процесах розвитку спроможних територіальних громад. Аспекти публічного управління, 8(2), 87-97. https://doi.org/10.15421/152023
Розділ
Стаття