Історичні засади становлення та розвитку держави

  • Іван Шкурат Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Ключові слова: держава, теорії походження держави, підходи держави, мета держави, класова та загально соціальна природа держави, ознаки держави, норми держави, історичні засади держави

Анотація

Питання розкриття історичних засад становлення та розвитку держави постійно потребує уваги з боку вітчизняних дослідників, що і зумовило мету цієї статті.Стаття присвячена з’ясуванню історичних засад становлення та розвитку держави. Наведено основні теорії походження держави, зокрема патріархальну, теологічну, договірну, органічну, теорію насильства та матеріалістичну (класову) теорію. На основі проведеного аналізу всіх теорій походження держави стає зрозуміло, що в основі виникнення і розвитку держави лежать людські потреби, а її головна мета як суспільно-політичного інституту і державного управління як діяльності полягає саме у задоволенні потреб людей. З’ясовано, що спільним для всіх теорій походження держави є те, що всі вони визнають наявність владної, організуючої сили, тільки різної за походженням: батьківської, божественної, договірної, органічної, насильницької, влади приватної власності. Наведено головну мету держави як суспільно-політичного інституту і державного управління як діяльності, що полягає саме у задоволенні потреб людей. Розкрито класову та загальносоціальну природу держави. У межах статті охарактеризовано теорію «стадій економічного зростання» У. Ростоу, згідно з якою можна стверджувати, що на сучасному етапі розвитку Україна перебуває на третій стадії суспільства, яке переживає процес зрушень і в майбутньому стане дозріваючим суспільством.Наведено основні ознаки держави як центрального інституту політичної системи, до яких відносено такі: публічно-політична (державна влада), суверенітет, всеосяжність, територія, населення, апарат управління, апарат примусу, видання нормативно-правових актів, податкування. Встановлено, що під поняттям «держава» варто розуміти суверенну політичну організацію, що офіційно представляє і охоплює все населення в межах певної території, має власну податкову і грошову систему, національне законодавство, офіційну символіку і має у своєму розпорядженні спеціальний апарат управління і примусу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Alieksieienko, I. V. (2019). Mikronatsionalizm yak vyklyk hlobalizatsii [Micronationalism as a challenge to globalization] Visnyk Mariupolskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Istoriia. Politolohiia – Bulletin of Mariupol State University. Series: History. Politology, 24, 179–186 [in Ukrainian].

Antokhov, A. A., & Kotelban, S. V. (2019). Rehuliuvannia innovatsiinoho rozvytku ekonomiky v umovakh hlobalizatsii: zmist, metody, instrument [Regulation of innovative economic development in the conditions of globalization: content, methods, tools]. Innovatsiina ekonomika ‒ Innovative economy, 1–2, 41–46 [in Ukrainian].

Vietrynskyi, I. M. (2019). Osoblyvosti mistsia i roli tsyvilizatsiinykh tsinnostei v epokhu hlobalizatsii [Features of the place and role of civilizational values in the era of globalization.]. Hileia: naukovyi visnyk – Gilea: a scientific bulletin, 151(3), 24–29 [in Ukrainian].

Vyshnevska, O. M. Niedova, O. M., & Sokirke, L. I. (2016). Hlobalizatsiini vyklyky u harantuvanni ekonomichnoi bezpeky derzhavy [Globalization challenges in guaranteeing the economic security of the state]. Infrastruktura rynku ‒ Market infrastructure, 1, 14–19 [in Ukrainian].

Hirman, A. P., & Krysha, V. V. (2019). Rehionalni aspekty suchasnykh mizhnarodnykh vidnosyn v umovakh svitovoi hlobalizatsii [Regional aspects of modern international relations in the context of world globalization]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia : Pytannia politolohii – Bulletin of the

V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: Political Science Issues, 36, 72–78 [in Ukrainian].

Dziundziuk, V. B. (2018). Vplyv hlobalizatsii na suchasnu derzhavu [The influence of globalization on the modern state]. Derzhavne budivnytstvo ‒ State building, 2. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2018_2_3 [in Ukrainian].

Diakonov, V. V. (2004). Teorija gosudarstva i prava [State theory and law]. A textbook on the theory of state and law. Retrieved from http://allpravo.ru/library/doc108p0/instrum151/item2735.html [in Russian].

Kovbasiuk, Yu. V. (2011). Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedia of Public Administration]. Kyiv: Press Nat. Acad. state. ref. under the President of Ukraine [in Ukrainian].

Kotiuk, V. O. (2005). Zahalna teoriia derzhavy i prava [General Theory of State and Law]. Kyiv: Atika [in Ukrainian].

Matuzov, N. I., & Malko, A. V. (1997). Teorija gosudarstva i prava [State and Law Theory]. (pp. 58–60). Moscow: Jurist [in Russian].

Skakun, O. F. (2006). Teoriia derzhavy i prava [State and Law Theory]. Kharkiv: Konsum [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 230
Завантажень PDF: 435
Опубліковано
2020-07-08
Як цитувати
Шкурат, І. (2020). Історичні засади становлення та розвитку держави. Аспекти публічного управління, 8(2), 79-86. https://doi.org/10.15421/152022
Розділ
Стаття