Формування механізмів публічного управління інноваційним розвитком сільського господарства України

Ключові слова: інновації, сільське господарство, публічне управління, економічне зростання, державно-приватне партнерство, кластери, технологічна платформа

Анотація

Досліджено фактори, що стримують формування та функціонування інноваційно-інвестиційної системи в Україні, серед яких: відсутність джерел фінансування нововведень; нерозвиненість інфраструктури для створення і впровадження нововведень; відсутність необхідної інформації про ринкові перспективи запропонованих ідей і знань, і консультативного супроводу проходження проекту від ідеї до етапу комерціалізації; відсутність налагоджених комунікацій між науковцями та представниками бізнесу. Крім усього, галузь інституційно не підготовлена для цих процесів, зокрема, відсутня система, яка б забезпечувала інноваційну зацікавленість виробників.Обґрунтована ефективність публічного управління інноваційними процесами, що полягає в модернізації системи управління на всіх рівнях, розробці комплексної системи ухвалення ефективних рішень з метою отримання нових конкурентних переваг як на рівні створюваної продукції, так і галузі загалом.Доведено, що основними напрямами формування ефективного механізму публічного управління інноваційним розвитком сільського господарства повинні бути: розвиток інституційного середовища інноваційної системи; державна підтримка інноваційної діяльності, удосконалення системи розвитку і підтримки малого та середнього бізнесу; сприяння впровадженню механізму державно-приватного партнерства; створення аграрних кластерів; активна просвітницька діяльність, спрямована на залучення жителів громад до участі в процесі ухвалення рішень з розвитку своїх територій та усвідомлення необхідності вирішення проблем власними силами.Запропонована доцільність створення на базі регіональних аграрних університетів спільно з сільськими громадами та іншими громадськими організаціями технологічних платформ (за підтримки держави), де аграрний бізнес і держава, ОТГ зможуть стати потенційними замовниками інновацій. З одного боку, бізнес, ОТГ і держава роблять заявку на вирішення їхніх проблем, а з іншого – вчені, студенти, винахідники пропонують інноваційні рішення, які в подальшому масштабуються і стають основою для власного інноваційного бізнесу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Statystychnyi zbirnyk "Silske hospodarstvo Ukrainy" za 2018 rik [Statistical collection "Agriculture of Ukraine" for 2018]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/09/Zb_sg_2018%20.pdf [in Ukrainian].

Lobas, M. H., Rossokha, V. V., & Sokolov, D. O. (2016). Upravlinnia innovatsiino-tekhnolohichnym rozvytkom ahrosfery [Management of innovation and technological development of the agrosphere]. Kyiv: NNTs "IAE" [in Ukrainian].

Sabluk, P. T., Shpykuliak, O. H., & Kurylo, L. I. (2010). Innovatsiina diialnist v ahrarnii sferi: instytutsionalnyi aspect [Innovative activity in the agrarian sphere: institutional aspect]. Kyiv: NNTs "IAE" [in Ukrainian].

Lupenko, Yu. O., Malik, M. I., & Shpykuliak, O. H. et al. (2014). Innovatsiine zabezpechennia rozvytku silskoho hospodarstva Ukrainy: problemy ta perspektyvy [Innovative support of agricultural development of Ukraine: problems and prospects]. Kyiv: NNTs "IAE" [in Ukrainian].

Shubravska, O. V. (2012). Innovatsiinyi rozvytok ahrarnoho sektora ekonomiky Ukrainy: teoretyko-metodolohichnyi aspect [Innovative development of the agricultural sector of the economy of Ukraine: theoretical and methodological aspect]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, 1, 27–35 [in Ukrainian].

Eksportna stratehiia Ukrainy ("Dorozhnia karta" stratehichnoho rozvytku torhivli) na 2017–2021 roky [Export strategy of Ukraine ("Road Map" of strategic trade development) for 2017–2021]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-2017-%D1%80 [in Ukrainian].

Future of the common agricultural policy. Retrieved from https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_en.

Rozum, H. M. (2017). Derzhavnoqpryvatne partnerstvo yak efektyvnyi instrument realizatsii innovatsiinoi polityky rehioniv [Public-private partnership as an effective tool for implementing innovation policy of the regions]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 20, 90–92 [in Ukrainian].

Levkovska, L. V. Formuvannia innovatsiinykh klasteriv v Ukraini [Formation of innovation clusters in Ukraine]. Retrieved from http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/5902/12-Levkovsjka.pdf?sequence=1 [in Ukrainian].

Formy vzaiemodii derzhavy ta biznesu v ahrarnii sfer y Ukrainy: instytutsiinii aspekt. Analitychna zapyska [Forms of interaction between the state and business in the agricultural sector of Ukraine: the institutional aspect. Analytical note]. Retrieved from http://www.niss.gov.ua/articles/1479 [in Ukrainian].

Zolotarov, V. F. Sutnist kadrovoho zabezpechennia ORHANIV mistsevoho samovriaduvannia [The essence of staffing of local governments]. Retrieved from http://www.kbuapa.khar-kov.ua/e-book/db/2014-1/doc/3/03.pdf [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 177
Завантажень PDF: 179
Опубліковано
2020-07-08
Як цитувати
Сокольська , Т., Поліщук , С., & Білик, О. (2020). Формування механізмів публічного управління інноваційним розвитком сільського господарства України. Аспекти публічного управління, 8(2), 71-78. https://doi.org/10.15421/152021
Розділ
Стаття