Етапи оцінювання ризику безпеки державних службовців

Ключові слова: методологія оцінювання ризику, органи державної влади, службовці, кадрова безпека, управління ризиками, етапи, внутрішні ризики, заходи безпеки

Анотація

Мета. У статті досліджено актуальну тему оцінювання ризику безпеки державних службовців. Одним з головних обов’язків органів державної влади є захист національної безпеки, тобто захист країни та громади від загроз, пов’язаних із порушенням порядку та добробуту.Актуальність. Актуальність проблеми оцінювання ризиків державних службовців полягає в дослідженні та обґрунтуванні відповідної методології щодо ефективності оцінювання. Рекомендована методологія оцінювання ризику унікальна тим, що основним фокусом є ризики, які спричинені особами, які мають правомірний характер доступу до активів органів державної влади. Вона проста, надійна, гнучка і прозора. Її можна використовувати самостійно або як додаток до наявної програми оцінювання ризику. Хоча вказівки пояснюють, як перевірити ризики, які особи становлять щодо цінних активів, вона не намагаються вказати, який із цих активів є найважливішим або яка група службовців може бути найбільш загрозливою. Результати. Рекомендована методологія оцінювання ризиків забезпечує основу для роботи, але для того, щоб ця робота була успішною у відповідності до методології, необхідно виокремити в органі державної влади відповідні посади для фахівців з подальшим їхнім доступом до необхідної інформації. Виокремлено етапи процесу оцінювання ризиків охоплює ідентифікацію загрози та оцінку вразливості. Встановлено, що процес оцінювання ризику полягає у важливості відстеження за процедурою оцінювання ризиків поетапно і відсутності припущень щодо кінцевих результатів. Тому в статті розглянуто процес оцінювання ризику, що здійснюється на відповідних рівнях. Висновки. З’ясовано, що оцінювання ризиків найбільш ефективне, коли вони є невід’ємною частиною процесу управління ризиками. Це допомагає забезпечити трансформацію оцінювання ризику на дію. Найкращі результати досягаються, коли група з оцінювання ризику складається із: службовців та груп забезпечення безпеки, відповідальних за управління ризиками, осіб з глибоким знанням конкретних сфер діяльності співробітників, зовнішніх фахівців у сфері оцінювання ризиків. Щоб отримати максимальну користь від оцінювання ризику безпеки службовців, оцінка ризику вимагає обговорення та вигоди від обміну думками з різних сфер діяльності органів державної влади.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Alaverdov, A. R. (2003). Orhanyzatsyia upravlenyia personalom sovremennoho rossyiskoho banka [Organization of personnel management of a modern Russian bank]. Moskva: «BDTs-press» [in Russian].

Balabanov, Y. T. (2000). Osnovy fynansovoho menedzhmenta [Fundamentals of financial management]. Moskva: Fynansy y statystyka [in Russian].

Velychko, Ya. I. (2018). Otsinka kadrovykh ryzykiv u systemi upravlinnia personalom [Assessment of personnel risks in the personnel management system]. Ekonomika transportnoho kompleksu – Economics of the transport complex, 32, 123–136 [in Ukrainian].

Vitkin, L. M., & Rol'ko, O. R. (2016). Ryzyky v systemakh upravlinnia [Risks in management systems]. Systemy obrobky informatsii – Information Processing Systems, 3, 203–208 [in Ukrainian].

Volynets', I. (2016). Orhanizatsiia ryzyk-menedzhmentu na pidpryiemstvi. [Organization of risk management at the enterprise]. Ekonomichnyj chasopys Skhidnoievropejs'koho natsional'noho universytetu imeni Lesi Ukrainky – Economic Journal of Lesia Ukrainka Eastern European National University, 2, 51–55 [in Ukrainian].

Herasymenko, O. M. (2018). Porivnial'nyj analiz metodiv ta prohramnykh metodyk identyfikatsii, analizu ta otsinky ryzykiv u zabezpechenni ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Comparative analysis of methods and software techniques for identification, analysis and risk assessment in ensuring the economic security of the enterprise]. Ekonomichnyj visnyk Zaporiz'koi derzhavnoi inzhenernoi akademii – Economic Bulletin of the Zaporozhye Engineering Academy, 6, 109–113

[in Ukrainian].

Honcharov, Ye. (2008). Kadrovi ryzyky ta riven osvity: innovatsiini napriamky v umovakh hlobalizatsii [Personnel risks and educational attainment: innovative trends in the context of globalization]. Problemy ekonomiky ta upravlinnia – Journal of Lviv Polytechnic National University. Series of Economics and Management Issues, 60–63. [in Ukrainian].

Dudnieva, Yu. E. (2017). Sutnist' ta klasyfikatsiia kadrovykh ryzykiv orhanizatsij. [The essence and classification of personnel risks of organizations]. Ekonomika i suspil'stvo – Economy and Society, 8, 245–249 [in Ukrainian].

Zabyrova, L. M. (2009). Upravlenye ryskamy, sviazannumy s chelovecheskymy resursamy [Human Resource Risk Management]. Vestnyk Kazanskoho hosudarstvennoho fynansovo-ekonomycheskoho ynstytuta – Bulletin of Kazan State Institute of Finance and Economics, 2 (15), 17-22 [in Russian].

Kapustyna, N.V. (2008). Rysky upravlenyia personalom [HR risks]. Ekonomyka obrazovanyia – Economics of education, 4, 139–142 [in Russian].

Khytra, O., & Andrushko, L. (2013). Poniattia, faktory i naslidky kadrovykh ryzykiv na pidpryiemstvi [Newsletter of social and economic docs]. Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen' – Socio-Economic Research Bulletin, 1 (48), 163–167 [in Ukrainian].

Kravchenko, V. O., & Kravchenko, V. A. (2016). Kadrovi ryzyky v systemi upravlinnia personalom orhanizatsii

[Personnel risks in the system of personnel management of the organization]. [in Ukrainian].

Kruzhylko, O. Ye., Storozh, Ya. B., Liutak, I. Z., & Prakhovnik, N. A. (2017). Metodychni zasady otsinky vyrobnychykh ryzykiv pry planuvanni profilaktychnykh zakhodiv [Methodical bases of an estimation of industrial risks at planning of preventive measures]. Problemy okhorony pratsi v Ukraini – Occupational health and safety issues in Ukraine, 33, 15–21 [in Ukrainian].

Lys, Yu. S. (2016). Otsinka ryzykiv v systemi upravlinnia okhoronoiu pratsi [Risk assessment in the health and safety management system]. Systemy obrobky informatsii – Information Processing Systems, 9, 193–196 [in Ukrainian].

Mazo, B. (2007). Upravlenye ryskamy personala kak chast operatsyonnoho rysk-menedzhmenta [Personnel risk management as part of operational risk management]. Kadrovyk. Kadrovyi menedzhment – HR officer. HR management, 3. Retrieved from http://www.hr-portal.ru/article/kontrol-riska [in Russian].

Rudashevskyj, V.D. (1990). Rysk, konflykt y neopredelennost v protsesse pryniatyia reshenyi y ykh modelyrovanye [Risk, conflict and uncertainty in the decision-making process and their modeling]. Moskva: Ekonomyka [in Russian].


Переглядів анотації: 191
Завантажень PDF: 161
Опубліковано
2020-07-08
Як цитувати
Карковська, В. (2020). Етапи оцінювання ризику безпеки державних службовців. Аспекти публічного управління, 8(2), 63-70. https://doi.org/10.15421/152020
Розділ
Стаття