Intersectoral component of the structural and functional management model: a methodology for developing regional prevention programs and evaluating its effectiveness (for example, the child population of certain administrative regions of Ukraine)

Keywords: regional factors, environmental factors, regional programs, prevention, bronchopulmonary system, dysplastic pathology, intersectoral interaction

Abstract

Modern ideas about comprehensive assessments of the level of health are based on synthetic (complex, integral, multidimensional) indicators, the requirement for which is the need to take into account various (by origin and methods of obtaining) health indicators both at the individual and population, regional levels. In recent years, many methodological methods have been processed to obtain a comprehensive qualitative and quantitative assessment of the state of individual health. Obtaining a generalized qualitative and quantitative assessment remains the most important methodological task of modern theory and practice of public administration and public health. The purpose of the study was to develop a methodology for substantiating intersectoral regional prevention programs and an algorithm for evaluating their effectiveness using the example of a dysplastic-dependent pathology of the bronchopulmonary system in children. In developing and justifying population-based management models for early diagnosis and primary prevention, we used systematic population modeling methods. The expected indicators of the pathogenic and sanogenic effects of the most significant regional and environmental factors of the dysplastic-dependent pathology of the bronchopulmonary system among children are determined. Substantiated models of end results for modification of risk factors and the expected effectiveness of the N-factor regional and environmental program for the primary prevention of dysplastic dependent pathology of the bronchopulmonary system in children. Priority areas for the implementation of regional-population programs for the prevention of dysplastic-dependent pathology of the bronchopulmonary system in children due to the impact on controlled environmental environmental factors are determined. An example of calculating the expected effectiveness of children's health management through interdepartmental interaction at the regional level is given. Prospects for further research on this issue related to a prospective evaluation of the effectiveness of intersectoral programs to reduce the influence of regional environmental factors on the health status of the child population, in particular, dysplastic-dependent pathology of the bronchopulmonary system.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Gubler, E. V. (1965). Bolezn' kak protsess avariynogo regulirovaniya v zhivom organizme [A disease as a process of emergency regulation in a living organism]. (pp. 460–463). Moscow: Bionika [in Russian].

Gubler, E. V. (1990) Informatika v patologii, klinicheskoy meditsine i pediatrii [Informatics in pathology, clinical medicine and pediatrics]. Leningrad: Meditsina [in Russian].

Dogle, N. V., Radionova, T. K. (1986). Ispol'zovaniye osnovnykh pokazateley informatsionno-entropiynogo analiza v issledovaniyakh sostoyaniya zdorov'ya rabotayushchikh [The use of the main indicators of information-entropy analysis in studies of the health status of workers]. Sovetskoye zdravookhraneniye – Soviet Health Care, (6), 14–19 [in Russian].

Patent 56066 A, Ukraine, MKI 7 A61B10 / 00. Sposib otsinky yakosti zdorovʺya patsiyentiv z khronichnymy nespetsyfichnymy zakhvoryuvannyamy leheniv [The method of evaluating the strength and health of the patient with chronic non-specific legends] S. Shklyar . - (UA); owner KhNMU (UA). - Application No.2002097717; Claim 09/27/02; Publ. 04/15/2003, Bull. No. 4 [in Ukrainian].

Patent 56864 A, Ukraine, MKI 7 A61B10 / 00. Sposib otsinky rivnya yakosti zdorovʺya zdorovykh pidlitkiv z faktoramy ryzyku khronichnykh nespetsyfichnykh zakhvoryuvanʹ leheniv [A method for assessing the quality of health of healthy adolescents with risk factors for chronic nonspecific lung disease] S. Shklyar. - (UA); owner KhNMU (UA). - Application No. 2002107987; Claim 08.10.02; Publ. 15.05.2003, Bull. No. 5 [in Ukrainian].

Patent 56865 A, Ukraine, MKI 7 A61B10 / 00. Sposib otsinky rivnya yakosti zdorovʺya pidlitkiv z faktoramy ryzyku sertsevo-sudynnykh zakhvoryuvanʹ [A method for assessing the quality of adolescent health with cardiovascular disease risk factors] S. Shklyar. - (UA); owner of KhNMU (UA). - Application No. 2002107988; Claim 08.10.02; Publ. 15.05.2003, Bull.No. 5 [in Ukrainian].

Patent 56866 A, Ukraine, MKI 7 A61B10 / 00. Sposib otsinky rivnya yakosti zdorovʺya pidlitkiv z faktoramy ryzyku khronichnykh zakhvoryuvanʹ shlunkovo - kyshkovoho traktu [A method of assessing the level of quality of health of adolescents with risk factors for chronic diseases of the gastrointestinal tract] S. Shklyar. - (UA); owner of KhNMU (UA). - Application No. 2002107989; Statement 08.10.02; Publ. 15.05.2003, Bul.№5 [in Ukrainian].

Shipko, A.F. (2014) Aktual'nyye voprosy sovershenstvovaniya meditsinskoy pomoshchi detyam s zabolevaniyami organov dykhaniya [Actual issues of improving medical care for children with respiratory diseases]. Meditsina s'ogodní i zavtra – Medicine today i tomorrow, 1 (62), 110–116 [in Russian].

Shipko, A. F. (2014). Sostoyaniye zdorov'ya detey Khar'kovskoy oblasti. [The health status of children in the Kharkiv region]. Meditsina s'ogodní i zavtra – Medicine today i tomorrow, 4(65), 75–79 [in Russian].

Shipko, A. F. (2016). Personifikovanyy rehionalʹno-populyatsiynyy analiz bronkholehenevoyi dysplaziyi ta dysplastykozalezhnoyi patolohiyi bronkholehenevoyi systemy: innovatsiyni metodychni pidkhody ta yikh praktychna realizatsiya [Personalized regional-population analysis of bronchopulmonary dysplasia and dysplastic-dependent pathology of the bronchopulmonary system: innovative methodological approaches and their practical implementation]. Visnyk Ukrayinsʹkoyi medychnoyi stomatolohichnoyi akademiyi – Bulletin of the Ukrainian Medical Dental Academy,

(3), 124–128 [in Ukrainian].

Shipko, A. F. (2015). Problemnyye voprosy resursnogo obespecheniya oblastnoy detskoy klinicheskoy bol'nitsy i puti sovershenstvovaniya meditsinskoy pomoshchi detyam [Problematic issues of resource support of the regional children's clinical hospital and ways to improve medical care for children]. Yeksperimental'na ta klíníchna meditsina - Experimental and clinical medicine, 1 (66), 196–200 [in Russian].

Shipko, A. F. (2016). Zdorov`ya ditey u populyatsiyi: otsinka ryzyku dysplastykozalezhnoyi patolohiyi bronkholehenevoyi systemy za kompleksom rehionalʹno-ekolohichnykh ta medyko-sotsialʹnykh faktoriv [Children's health in the population: assessment of the risk of dysplastic-dependent pathology of the bronchopulmonary system by a set of regional-ecological and medico-social factors]. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny – Bulletin of problems of biology and medicine, 1 (2), 205–211 [in Ukrainian].

Shipko, A. F. (2011). Propozytsiyi do rehionalʹnoyi prohramy «Zabezpechennya ekolohichnoho blahopoluchchya ta zmitsnennya zdorov`ya naselennya Dnipropetrovsʹkoyi oblasti» [Proposals to the regional program "Ensuring environmental well-being and promoting the health of the population of Dnipropetrovsk region"]. Materialy robochoyi hrupy – Working group materials, 10 [in Ukrainian].

Barchan, G., Demikhov, O., & Cherkashyna, L. et al. (2020). A complex of regional ecological and medico-social factors: evaluation of dysplastic dependent pathology of the bronchopulmonary system. Polski merkuriusz lekarski: organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, XLVIII (283), 49–54 [in English].


Abstract views: 131
PDF Downloads: 105
Published
2020-07-08
How to Cite
Demikhov, O. (2020). Intersectoral component of the structural and functional management model: a methodology for developing regional prevention programs and evaluating its effectiveness (for example, the child population of certain administrative regions of Ukraine). Public Administration Aspects, 8(2), 53-62. https://doi.org/10.15421/152019
Section
Article