Вдосконалення досудового розслідування як фактору впливу на забезпечення економічної безпеки України

  • Михайло Височанський Міжрегіональна Академія управління персоналом
Ключові слова: досудове розслідування, забезпечення, кримінальне правопорушення, економіка, безпека, правоохоронні органи, державне регулювання

Анотація

У статті розглянуто досудове розслідування в контексті складової частини фундаменту економічної безпеки України. Основними проблемами досудового розслідування у кримінальному процесі України визначено: неякісне нормативно-правове забезпечення; недостатнє матеріально-технічне забезпечення органів досудового розслідування; надмірність у використанні інституту недоторканості суддями та народними депутатами України; перенавантаження слідчих. Під економічною безпекою у статті розуміється стан захищеності національної економіки від різноманітних загроз, при якому вона здатна забезпечувати розвиток суспільства, його економічну і соціально-політичну стабільність. Досудове розслідування визначено як етап кримінального провадження, що здійснюється з дотриманням прав та свобод людини, починається з моменту внесення відомостей до електронної системи Єдиного реєстру досудових розслідувань та закінчується або закриттям кримінального провадження, або направленням до суду одного із наступних кримінально-процесуальних документів, а саме: обвинувального акту; клопотання про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру; клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності. Наголошено на важливості досудового розслідування, оскільки саме під час цього етапу збирається основна частина доказів. Визначено раціональним використовувати електронні системи документообігу із застосуванням електронного підпису з метою спрощення взаємодії між правоохоронними органами, прокуратурою та судом під час ведення досудового розслідування. З метою вдосконалення та часткового вирішення проблем досудового розслідування запропоновано створити таку електронну систему документообігу, яка б забезпечила офіційне електронне листування, погодження клопотань слідчого, отримання на виконання ухвал суду та інше.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

The Constitution of Ukraine from 28.06.1996. (1996). Retrieved from zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 [in Ukrainian].

The Criminal Procedure Code of Ukraine from 13.04.2012. (2012). Retrieved from zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 [in Ukrainian].

Pushak, Ya. Ya., & Pitsur, Ya .S. (2017). Aktual'ni problemy zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky v Ukraini [Actual problems of economic security in Ukraine]. L'viv: Liha-Pres [in Ukrainian].

Leonova, O. O. (2019). Mekhanizmy derzhavnoho rehuliuvannia u sferi detinizatsii ekonomichnykh vidnosyn v Ukraini [Mechanisms of State Regulation in the Field of Shadowing Economic Relations in Ukraine]. Doctor’s thesis. Kharkivs'kyj rehional'nyj instytut derzhavnoho upravlinnia Natsional'noi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, Kharkiv [in Ukrainian].

Mel'nyk, V. I. (2015). Faktory, iaki vplyvaiut' na iakist' zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky derzhavy [Factors that affect the quality of economic security of the state]. Yurydychna nauka – Juridical science, 7, 83–89 [in Ukrainian].

Anheleniuk, A.-M. Yu. (2018). Problemy zastosuvannia kryminal'noho-protsesual'noho zatrymannia stosovno narodnykh deputativ i suddiv [Problems of Criminal Procedure Detention against People's Deputies and Judges]. Naukovyj visnyk L'vivs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav – Scientific Bulletin of Lviv State University of Internal Affairs, 1, 216–226 [in Ukrainian].

Bahanets', O. (2019). Kontseptsiia vdoskonalennia diial'nosti pravookhoronnykh orhaniv Ukrainy [The concept of improving the activities of law enforcement agencies]. Retrieved from http://baganets.com/blogs-baganets/koncepc-ja-vdoskonalennja-d-jalnost-prav.html [in Ukrainian].

Ponomarenko, A. V. (2014). Provedennia nehlasnykh slidchykh (rozshukovykh) dij: problematyka s'ohodennia [Carrying out unspoken investigative (search) actions: problems of the present]. Mytna sprava – Customs business, 2 (92), part 2, book 1, 51–55 [in Ukrainian].

Law of Ukraine On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Simplifying Pre-trial Investigation of Certain Categories of Criminal Offenses from 22.11.2018. Retrieved from zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 [in Ukrainian].

Bartashevs'ka, Yu. M. (2016). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: faktory vplyvu ta shliakhy zabezpechennia [Economic security of the enterprise: factors of influence and ways of providing] Ekonomika i suspil'stvo – Economy and Society, 7, 189–194 [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 141
Завантажень PDF: 153
Опубліковано
2020-07-08
Як цитувати
Височанський, М. (2020). Вдосконалення досудового розслідування як фактору впливу на забезпечення економічної безпеки України. Аспекти публічного управління, 8(2), 27-33. https://doi.org/10.15421/152016
Розділ
Стаття