Актуальні виклики інституційного ребрендингу громадських організацій національних меншин України

  • Маріан Токар Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Ключові слова: громадська організація, нституційний ребрендинг, громадянське суспільство, публічне управління, публічна взаємодія, інституція, національна меншина

Анотація

Етнонаціональні спільноти України є вразливим феноменом у соціально-економічно та політично нестабільній державі. Національні меншини сьогодні зіштовхнулися з двома проблемами виживання: 1) збереження своєї консолідації; 2) поглиблення інтеграції в українське суспільство. У цій ситуації важливу інструментальну роль виконують такі інституції громадянського суспільства, як громадські організації, що представляють на інституційному рівні публічні інтереси національних меншин. Вони володіють реальним ресурсним потенціалом, який в умовах здійснення децентралізації та покращення ефективності публічно-управлінських відносин спроможний мінімізувати ризики соціально-консолідуючої складової українського суспільства. Виникає необхідність готовності громадських організацій національних меншин до виконання соціально-управлінської місії. Одним із таких перспективних кроків може стати процес інституційного ребрендингу громадських організацій національних меншин. Метою статті є аналіз процедури інституційного ребрендингу громадських організацій національних меншин в Україні. Дослідження скеровує до мотиваційної дії об’єднання громадян, які готові до публічної взаємодії з іншими суб’єктами публічно-управлінських відносин та зацікавлені в іміджевій презентації національної меншини в державі. Інституційний ребрендинг спрямований на зміну усталеного в суспільстві та свідомості громадян іміджу громадських організацій як вузько-корпоративних, а не суспільно-корисних інституцій, що здійснюють публічну діяльність. Актуалізується на соціальному призначенні громадської організації. Адже, головними завданнями сучасного інституційного ребрендингу громадських організацій вважаємо підвищення соціальної унікальності публічної інституції, посилення ролі та значення організації в громадянському суспільстві, а також залучення ширшого кола громадян до варіативності її діяльності, що в рази збільшує міру їхньої соціальної відповідальності як в мононаціональному, так і загальнодержавному середовищі. Пропонуємо прослідкувати процес наслідкового впливу інституційного ребрендингу громадських організацій національних меншин крізь призму декількох важливих принципів: 1) сприйняття політичного режиму; 2) нормативно-правового регулювання діяльності; 3) характеру міжнаціонального співіснування; 4) підвищення соціально-консолідуючої ролі.Усвідомлюємо той факт, що в Україні рівень дієвого авторитету «третього сектору» досить посередній, а в контексті публічної взаємодії між державними й недержавними інституціями ще не виробилася пріоритетна модель співпраці. До всього ще й соціально-економічні обставини ускладнюють зміну усталених раніше уявлень про громадські організації. Тому інституційний ребрендинг є новим, але надзвичайно актуальним, особливо для громадських організацій національних меншин, методом публічного позиціювання в сучасних умовах розвитку держави й громадянського суспільства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Botosh, B. (2015). Zakarpattia povernetsia? Uhorskyj natsionalnyj radykalizm na Zakarpatti. Ch. I [Will Transcarpathia return? Hungarian national radicalism in Transcarpathia. Part 1]. Zakarpattia-onlain. Retrieved from https://zakarpattya.net.ua/News/152140-Zakarpattia-povernetsia-Uhorskyi-natsionalnyi-radykalizm-na-Zakarpatti.-Ch.-I [in Ukrainian].

Teleshun, S. O., Reitrovych, І. V., & Sytnyk, S. V. et al. (2013). Vzaiemodiia derzhavy i suspilstva v protsesakh publichnoi polityky [Interaction of the state and society in the processes of public policy]. Кyiv: NADU [in Ukrainian].

Zan, M. (2019). Osoblyvosti funktsionuvannia predstavnytskoji demokratii etnichnykh menshyn v Uhorshyni [Features of functioning of the ethnic minorities representative democracy in the Hungary]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia: filosofsko-politolohichni studii – Visnyk of the Lviv University Philosophical Political studies, 23, 150–157 [in Ukrainian].

Zan, M. (2019). Politychne predstavnytstvo etnichnykh menshyn Rumunii : instytutsijnyj ta diialnisnyj vymiry [Political representation of ethnic minorities in Romania : institutional and activity dimensions]. Derzhava i pravo : zb. nauk. pr. Seriia: Politychni nauky – Power і right: Collection of Scientific Works. Series: Political science, 83, 139–157 [in Ukrainian].

Konstytutsia Ukrainy [The Constitution of Ukraine]. (1996). Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrainy – The Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 30, art. 141. Retrieved from http://ufpp.gov.ua/content/PDF/zakonodavstvo/konstitychiya.pdf [in Ukrainian].

Martyniuk, V. (2019). Hromadski orhanizatsii jak she odyn front hibrydnoji vijny Rosiji [NGOs as another front of Russia's hybrid war]. Ukrinform. Retrieved from https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2803059-gromadski-organizacii-ak-se-odin-front-gibridnoi-vijni-rosii.html [in Ukrainian].

Маtiazh, S. V., & Hurina, А. А. (2014). Rol nederzhavnykh orhanizatsij u vyrishenni problem u sotsialnij sferi v Ukraini [The role of non-governmental organizations in solving problems in the social sphere in Ukraine]. Molodyj vchenyj – Young Scientist, 7 (2), 169–172. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_7%282%29__46 [in Ukrainian].

Pro hromadski obiednannia: Zakon Ukrainy [On Public Associations: Law of Ukraine]. (2013). Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrainy – The Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 1, art. 1. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17 [in Ukrainian].

Pro spryiannia rozvytku hromadianskoho suspilstva v Ukraini: Ukaz Prezydenta Ukrainy [On Promoting Civil Society Development in Ukraine: Decree of the President of Ukraine]. (2012, March 24). Issue 212/2012. Retrieved from https://www.president.gov.ua/documents/682016-19805 [in Ukrainian].

Tokar, M. (2019). Zastosuvannia mekhanizmu instytutsijnoho rebrendinhu jak suspilnoji stratehiji onovlennia hromadskoi orhanizatsii [Application of the institutional rebrending mechanism as a social strategy for renewal of the public organization]. Demokratychne vriaduvannia – Democratic governance,

(24). Retrieved from http://dv.lvivacademy.com/article/view/198739/0 [in Ukrainian].

Khriashevska l. M. (2013). Diialnist natsionalno-kulturnykh tovarystv Ukrainy v 90-kh rokakh XX stolittia [Activities of national cultural societies Ukraine in the 90s of the Twentieth Ccentury]. Naukovyj visnyk Mykolaiivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. O. Sukhomlynskoho. Seriia: Istorychni nauky – Scientific Bulletin of V. O. Sukhomlynskyi Mykolaiv National University. Historical Sciences, 3.35, 48–52. Retrieved from http://nbuv.gov. ua/UJRN/Nvmdu_2013_3. 35_6 [in Ukrainian].

Cherveniak, K.T. (2018). Instytutsijne zabezpechennia derzhavnoi etnonatsionalnoi polityky v Ukraini [Institutional support of state ethno-national policy in Ukraine]. Hileia – Gileya, 137, 358–362 [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 190
Завантажень PDF: 182
Опубліковано
2020-07-08
Як цитувати
Токар, М. (2020). Актуальні виклики інституційного ребрендингу громадських організацій національних меншин України. Аспекти публічного управління, 8(2), 6-15. https://doi.org/10.15421/152014
Розділ
Стаття