Характеристика ресурсного забезпечення громади міста Миргород Полтавської області

Ключові слова: ресурси, ресурсний потенціал, громади, територія, місто, аналіз, місцева влада, демографія

Анотація

У статті наведено характеристику ресурсного потенціалу міста Миргород Полтавської області. Визначено, що пріоритетним напрямом розвитку міст є раціональне використання ресурсів. Для формування ефективних умов життя громади органи державної влади та місцевого самоврядування повинні поліпшувати результативність їх застосування та сприяти сталому розвитку територій. Узагальнюючи погляди науковців, зроблено висновок, що до ресурсного потенціалу міст відносять: природно-ресурсний, демографічний, соціально-інфраструктурний, виробничо-технічний, інвестиційний та інноваційний. Моніторинг ресурсів міста Миргород здійснено шляхом збору даних, які характеризують стан системи, проведено аналіз та надано пропозиції щодо формування управлінських рішень. Визначено, що з метою вдосконалення роботи органів самоорганізації населення, у 2004 р. міська рада м. Миргород почала роботу з об’єднання вуличних та будинкових комітетів у ради мікрорайонів. У місті працює 7 рад мікрорайонів, які об’єднують 255 вуличних та будинкових комітетів. Місто отримало нові містобудівні повноваження у межах децентралізації системи Державного архітектурно-будівельного контролю. У 2019 р. чисельність населення м. Миргород становила 39,5 тис. осіб, на його території розташовано 8 закладів санаторно-курортного типу, у сфері культури діють 10 закладів. Місто знаходиться на перехресті гоголівських туристичних маршрутів. У 2018 р. створено комунальне некомерційне підприємство «Миргородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги». У структурі промислового виробництва м. Миргород превалює харчова та переробна промисловість. Основним напрямом розвитку міста є залучення інвестицій у економіку. Надано пропозиції щодо оптимізації використання ресурсного потенціалу громадою міста. Запропоновано здійснити інвентаризацію комунального майна громади м. Миргород на предмет його використання, та наведені заходи щодо передачі в оренду чи відчуження майна, яке не використовується. Це дозволить додатково задіяти невикористані ресурси, збільшити надходження до бюджету та оптимізувати кошти на їх охорону.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Horbyk, V. M. (2011). Rehuliatorna diialnist orhaniv mistsevoho samovriaduvannia u sferi vykorystannia ta okhorony pryrodnykh resursiv [Regulatory activities of local governments in the use and protection of natural resources]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Savchuk, D. M. (2018). Kharakterystyka resursnoho potentsialu hromady ta otsinka efektyvnosti yoho vykorystannia [Characters of community resource potential and assessment of its efficiency]. Ukrainian Journal of Applied Economics, 1, 83–89 [in Ukrainian].

Berdanova, O. (2014). Resursne zabezpechennia rehionalnoho ta mistsevoho rozvytku [Resources for regional and local development]. Kyiv [in Ukrainian].

Babaiev, V., & Novikov, M. (2008). Suchasni pidkhody do zberihannia ta naroshchennia resursnoho potentsialu terytorialnoi hromady [Modern of approaches to storage and capacity building of the territorial community]. Derzhava ta suspilstvo – State and society, 197–201. Retrieved from http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2013-2/doc/4/08.pdf [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Myrhorodskoi miskoi rady [The official site of the Mirgorod city council]. Retrieved from http://myrgorod.pl.ua [in Ukrainian].

Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 21 travnia 1997 r. № 2671-VIII [About local self-government in Ukraine: Law of Ukraine from May 21, 1997 No. 2671–VIII]. (2014). Uriadovyi kurier [in Ukrainian].

Artemenko, V. R. (2005). Kompleksne otsiniuvannia efektyvnosti sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv na osnovi kryteriiv yakosti zhyttia naselennia [Comprehensive assessment of the effectiveness of socio-economic development of regions on the basis of quality of life criteria]. Rehionalna ekonomika – Regional Economy, 3, 84–93 [in Ukrainian].

Wikipedia. Retrieved from https://uk.wikipedia.org/wiki [in Ukrainian].

Shaulska, L. V., & Sydorova, A. V. (2017). Vinnytsia's socio-demographic and labor potential in the system of development priorities. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia – Economiсs and organization of management, 3 (27), 6–16 [in Ukrainian].

Perepeliukova, O. V. Rol sotsialnoi infrastruktury rehionu v rozvytku transkordonnoho spivrobitnytstva Ukrainy [Role of social infrastructure of the region in development of cross-border cooperation of Ukraine]. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2016/41.pdf [in Ukrainian].

Zvity miskoho holovy m. Myrhorod za 2015–2019 rr. [Reports of the mayor of Myrhorod for 2015–2019]. Retrieved from http://myrgorod.pl.ua/page/miska-vlada/miskyj-golova [in Ukrainian].

Dzhaman, M. O. (2017). Teoriia ekonomiky rehioniv [The theory of economy of regions]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 158
Завантажень PDF: 145
Опубліковано
2020-02-29
Як цитувати
Сьомич, М. (2020). Характеристика ресурсного забезпечення громади міста Миргород Полтавської області. Аспекти публічного управління, 8(1), 117-128. https://doi.org/10.15421/152012
Розділ
Стаття