Соціально-економічні передумови підвищення пенсійного віку в Україні

  • Наталія Мартиненко Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0002-3234-0689
Ключові слова: пенсійне забезпечення, солідарна пенсійна система, старіння населення, підвищення пенсійного віку, навантаження на пенсійну систему, збалансованість пенсійної системи, актуарне моделювання, демографія, макроекономіка

Анотація

У статті обґрунтовується необхідність підвищення пенсійного віку в контексті реформування пенсійної системи України. Представлені аргументи про те, що процес підвищення пенсійного віку повинен бути науково обґрунтованим, мати довгостроковий характер, здійснюватися повільно. Зазначається, що підвищення пенсійного віку матиме позитивні ефекти як для пенсійної системи зокрема, так і для економічної системи України загалом, а саме: 1) зниження фінансової залежності пенсійної системи від бюджетних трансфертів; 2) забезпечення соціально прийнятного рівня пенсій; 3) запобігання зростанню страхового навантаження на бізнес; 4) компенсація демографічно обумовленого скорочення економічно активного населення, стабілізація ринку праці; 5) сприяння активному довголіттю. Доведено, що основні аргументи проти підвищення пенсійного віку здебільшого не є достатньо обґрунтованими. Ухвалення відповідних змін до чинного законодавства стосовно підвищення пенсійного віку до 65 років необхідно провести шляхом ухвалення закону «Про адаптацію пенсійного віку до демографічних змін у суспільстві». Вирішення стратегічного завдання – довгострокової збалансованості і стійкості пенсійної системи може бути досягнуто тільки при здійсненні комплексного підходу до пенсійної реформи, що не обмежується одним параметром, який би важливий він не був. Необхідно здійснити давно назрілі перетворення на ринку праці, у демографічній політиці, економіці та соціальній сфері, які б сприяли створенню реальних умов для громадян заробити гідний рівень пенсії і в повній мірі реалізувати свої права на її отримання. Доведено, що з метою уникнення короткострокового ефекту від підвищення пенсійного віку та подальшого збільшення витрат на виплату пенсії у зв'язку із зростанням кількості одержувачів з підвищеним обсягом пенсійних прав за рахунок додаткового періоду трудового стажу необхідно провести актуарні розрахунки, які дають можливість сформулювати практичні пропозиції щодо нівелювання негативних економічних наслідків.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Hromadska dumka, pensiina reforma ta stavlennia do pensii v Ukraini [Public opinion, pension reform and attitude to pension in Ukraine]. (2018). Proekt USAID "Transformatsiia finansovoho sektoru". pfu.gov.u. Retrieved from https://www.pfu.gov.ua/content/uploads/2018/05/Pension_Survey_March2018_ua.pdf [in Ukrainian].

Demohrafichna ta sotsialna statystyka. Naselennia ta mihratsia [Demographic and Social Statistics. Population and Migration]. ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Demohrafichna ta sotsialna statystyka. Rynok pratsi. Zainiatist ta bezrobittia. [Demographic and Social Statistics. Labor Market. Employment and Unemployment]. ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Jinky I choloviky v Ukraini [Women and men in Ukraine]. (2019). ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/09/zb_gch2018.pdf [in Ukrainian].

Zvit pro robotu ta vykonannia biudzhetu Pensiinoho fondu Ukrainy u 2019 rotsi [Report on the work and budget execution of the Pension Fund of Ukraine in 2019]. kmu.gov.ua. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/zvit_2019/zvit-2019-pfu.pdf [in Ukrainian].

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo pidvyshchia pensii: Zakon Ukrainy vid 3 jovtnia 2017 r. № 2148-VIII [On amendments to some legislative acts of Ukraine regarding the increase of pensions: Law of Ukraine of October 3, 2017 No. 2148-VIII]. zakon3.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2148-19/page [in Ukrainian].

Tkachienko, L. Solidarna pensiina systema Ukrainy: suchasne stanovyshchie ta shliakhy reformuvannia [The Joint Pension System of Ukraine: Current Situation and Reform Paths]. Retrieved from https://texty.org.ua/pdf/pensions_policy.pdf [in Ukrainian].

Bielecki, M. et al. (2016). Decreasing Fertilityvs Increasing Longevity: Raisingthe Retirement Ageinthe Contextof Ageing Processes. Economic Modelling, 52, 125–143.

Holzmann, R. (2013). Global Pension Systems and Their Reform: Worldwide Drivers, Trendsand Chal-lenges. International Social Security Review, 66, 1–29.

Pensionsat a Glance 2019: OECD and G20 Indicators, OECD Publishing, Paris. (2019). Retrieved from https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/pensions-at-a-glance-2019_b6d3dcfc-en#page4.

Social Security Programs Throughoutthe World: Europe. (2018). Retrieved from https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2018-2019/europe/ssptw18europe.pdf

World Population Prospects 2019: Highlights. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2019). Retrieved from https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf.


Переглядів анотації: 146
Завантажень PDF: 75
Опубліковано
2020-02-29
Як цитувати
Мартиненко, Н. (2020). Соціально-економічні передумови підвищення пенсійного віку в Україні. Аспекти публічного управління, 8(1), 106-116. https://doi.org/10.15421/152011
Розділ
Стаття