Взаємодія органів публічної влади та суб’єктів підприємницької діяльності в умовах децентралізації

  • Іван Безена «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»
Ключові слова: громада, стратегія розвитку, інвестиційна привабливість, бізнес-проект, доходи, видатки

Анотація

Стаття присвячена дослідженню нових стратегій розвитку територіальної громади в контекстах демократизації і децентралізації публічної влади. Публічні інституції: регіональна державна влада, об’єднані територіальні громади здійснюють державну політику у відповідному регіоні та сприяють долученню до реалізації програм соціально-економічного розвитку території у тісній співпраці із суб’єктами господарювання. Малий та середній  бізнес все більше долучається до процесів розуміння і вирішення проблем громади. Публічна, управлінська та виробнича інституції найбільше наближені до звичайних громадян та мають стати організаторами змін на території, у населеному пункті і сформувати життєве середовище, яке буде гнучким, комфортним та безпечним для громадян.Стаття присвячена дослідженню нових стратегій розвитку територіальної громади в контекстах демократизації і децентралізації публічної влади. Публічні інституції: регіональна державна влада, об’єднані територіальні громади здійснюють державну політику у відповідному регіоні та сприяють долученню до реалізації програм соціально-економічного розвитку території у тісній співпраці із суб’єктами господарювання. Малий та середній  бізнес все більше долучається до процесів розуміння і вирішення проблем громади. Публічна, управлінська та виробнича інституції найбільше наближені до звичайних громадян та мають стати організаторами змін на території, у населеному пункті і сформувати життєве середовище, яке буде гнучким, комфортним та безпечним для громадян. У нашому дослідженні проведено аналіз нормативно-правової бази, розкрито тлумачення ключових понять за окресленою проблемою та практики, які реалізуються у Дніпропетровському регіоні. Актуальними питаннями практичної діяльності публічних і бізнесових структур постають проблеми розвитку співпраці, прогнозування та створення взаємної довіри у ході реалізації інфраструктурних проєктів на території. Адже від спільного розуміння суспільних проблем території, формування доходної та видаткової частини бюджету, залежать процеси, які відповідно будуть впливати на позитивну ефективність розвитку території і підвищення благополуччя її громадян. За результатами дослідження встановлено, що від рівня співпраці публічних інститутів влади та суб’єктів господарювання  залежать темпи розвитку території,  розв’язання соціально-економічних проблем, створення інвестиційної привабливості і поступ у формуванні сприятливого середовища для громадян. Без прозорості взаємин, активного долучення до партнерських проектів у населених пунктах громади позитивних зрушень не буде. Стратегії розвитку території, партнерські взаємовідносини і стратегічні підсумкові цілі, потребують активності і професійності всіх учасників процесів планування та організаційної діяльності – як  влади і громади, так і бізнесу. Послідовні і прозорі дії учасників діяльності впливають на результативність та становлення успішності громади у реалізації інфраструктурних проектів, направлених на позитивні зрушення в життєвих практиках.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Borodin, Ye. I., Bezena I. M. (2019). Mark E.Henson pro shliakhy demokratyzatsii ta detsentralizatsii publichnykh instytutsii derzhavy [Mark E. Genson on the ways of democratization and decentralization of public institutions of the state]. Publichne upravlinnia ta mytne administruvannia – Public administration and customs administration, 3 (22). Retrieved from http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2019/3/25.pdf [in Ukrainian].

Habermas, J. (2005). Die Postnationale Konstellation und die Zukunft der Demokratie. Logos, № 4-5 (39), 105-145. Retrieved from http://www.ruthenia.ru/logos/number/39/09.pdf

Bokikovova, Y. (2015). Vzaiemodiia vlady i biznesu. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia [The interaction of power and business. Public administration theory and practice]. Rozvytok systemy derzhavnoho upravlinnia v Ukraini – Development of the Public Administration System in Ukraine, 4 (51), 1–7. Retrieved from http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2015-4/doc/1/02.pdf [in Ukrainian].

Libanova, E. M., & Khvesik, M. A. (2014). Sotsialno-ekonomichnyi potentsial staloho rozvytku Ukrainy ta yii rehioniv: natsionalna dopovid [Socio-economic potential of sustainable development of Ukraine and its regions: national report]. Kyiv: State University of Science and Technology, NAS of Ukraine. Retrieved from http://ecos.kiev.ua/share/upload/mono_59.pdf [in Ukrainian].

Detsentralizatsiia daie mozhlyvosti – Dnipropetrovska oblast: formula uspikhu [Decentralization makes it possible – Dnipropetrovsk region: a formula for success]. (2019). Sait Dnipropetrovskoho TsRMS – The site of the Dnepropetrovsk CRMS. Retrieved from https://decentralization.gov.ua/areas/0562 [in Ukrainian].

Bezena, I. M. (2019). Demokratyzatsiia publichnoho upravlinnia i informatsiino-mediinyi rozvytok kompetentnostei yoho posadovtsiv [Democratization of public administration and information and media development of the competences of its officials]. Derzhava ta rehiony. Seriia: Derzhavne upravlinnia – State and regions. Series: Public Administration, 2, 58–64. Retrieved from http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/3_2019/7.pdf [in Ukrainian].

Poriadok provedennia konsultatsii z hromadskistiu z pytan formuvannia ta realizatsii derzhavnoi polityky: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 03 lystopada 2010 r. № 996 [Procedure for holding public consultations on the formation and implementation of public policy: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of November 03, 2010 No. 996]. (2010). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy «Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini» [The Law of Ukraine "On Local Self-Government in Ukraine"]. (2018). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].

Bezena, I. M. (2019). Demokratyzatsiia ta detsentralizatsiia publichnoi vlady: rehionalne derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia [Democratization and decentralization of public power: regional state administration and local self-government]. Publichne upravlinnia i administruvannia v Ukraini – Public administration and administration in Ukraine, 14, 23–30 [in Ukrainian].

Competences for Democratic Culture. Living together as equals in culturally diverse democratic societies. Council of Europe, 2016. Retrieved from https://rm.coe.int/16806ccc07.


Переглядів анотації: 94
Завантажень PDF: 94
Опубліковано
2020-02-29
Як цитувати
Безена, І. (2020). Взаємодія органів публічної влади та суб’єктів підприємницької діяльності в умовах децентралізації. Аспекти публічного управління, 8(1), 99-105. https://doi.org/10.15421/152010
Розділ
Стаття