Впровадження доброго врядування за стандартами місцевої та регіональної демократії ЄС

  • Юрій Теличкан Міжрегіональна академiя управління персоналом
Ключові слова: публічне управління, добре врядування, стандарти місцевої та регіональної демократії ЄС

Анотація

Установлено, що впровадження доброго врядування за стандартами місцевої та регіональної демократії ЄС здійснюється згідно зі Стратегією інновацій та доброго врядування, яка передбачає імплементацію таких документів Європейського Союзу як, зокрема: Європейська конвенція про прикордонну співпрацю між територіальними громадами чи органами влади; Європейська хартія місцевого самоврядування; Конвенція про участь іноземців у громадському житті на місцевому рівні; Додатковий протокол до Європейської конвенційної конвенції про прикордонну співпрацю між територіальними громадами чи органами влади; Протокол № 2 до Європейської конвенції про транскордонну співпрацю між територіальними громадами чи органами влади щодо міжтериторіального співробітництва; Протокол № 3 до Європейської конвенції про транскордонну співпрацю між територіальними громадами чи органами влади щодо єврорегіональних груп співробітництва (ЕКГ); Додатковий протокол до Європейської хартії місцевого самоврядування про право брати участь у справах місцевої влади. Також Стандарти місцевої та регіональної демократії, що передбачені Стратегією інновацій та доброго врядування щодо впровадження доброго врядування в систему національного, регіонального та місцевого управління ЄС включають Керівні принципи демократії участі, зокрема «Настанови щодо участі громадян у прийнятті політичних рішень» та Рекомендації Комітету Міністрів державам-членам.За результатами проведеного аналізу з'ясовано, що Україною ратифіковано та набуло чинності майже всі документи Ради Європи щодо впровадження доброго врядування за стандартами місцевої та регіональної демократії ЄС. Що, в свою чергу є організаційно-правовим механізмом впровадження доброго врядування за стандартами місцевої та регіональної демократії ЄС в Україні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities. (1980). European Treaty Series. No. 106. Counsel of Europe. URL: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680078b0a.

European Charter of Local Self-Government. (1985). European Treaty Series. No. 122. Counsel of Europe. URL: https://rm.coe.int/168007a088.

Convention on the Participation of Foreigners in Public Life at Local Level. Strasbourg, (1992). European Treaty Series. No. 144. Counsel of Europe. URL: https://rm.coe.int/168007bd26.

Additional Protocol to the European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities. European Treaty Series. No. 159. Strasbourg, (1995). Counsel of Europe. URL: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007cdae.

Protocol No. 2 to the European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities concerning interterritorial co-operation. (1998). European Treaty Series. No. 169. Counsel of Europe. URL: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168007f2cb.

Protocol No. 3 to the European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities concerning Euroregional Co-operation Groupings (ECGs). (2009). Council of Europe Treaty Series. No. 206. Counsel of Europe. URL: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680084827.

Additional Protocol to the European Charter of Local Self-Government on the right to participate in the affairs of a local authority. (2009). Council of Europe Treaty Series. No. 207. Counsel of Europe. URL: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168008482a.

Yevropeysʹka ramkova konventsiya pro transkordonne spivrobitnytstvo mizh terytorialʹnymy obshchynamy abo vlastyamy. Yevropeysʹka ramkova konventsiya pro transkordonne spivrobitnytstvo mizh terytorialʹnymy obshchynamy abo vlastyamy [European Framework Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities]. Legislation of Ukraine / Verkhovna Rada database. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_106 [in Ukrainian].

Yevropeysʹka khartiya mistsevoho samovryaduvannya [European Charter of Local Self-Government]. Legislation of Ukraine / Verkhovna Rada database. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036 [in Ukrainian].

Konventsiya pro uchastʹ inozemtsiv u hromadsʹkomu zhytti na mistsevomu rivni (ukr/ros) [Convention on the Participation of Foreigners in Public Life at Local Level (Ukrainian/Russian)]. Legislation of Ukraine / Verkhovna Rada database. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_318 [in Ukrainian].

Dodatkovyy protokol do Yevropeysʹkoyi ramkovoyi konventsiyi pro transkordonne spivrobitnytstvo mizh terytorialʹnymy obshchynamy abo vlastyamy [Additional Protocol to the European Framework Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities]. Legislation of Ukraine / Verkhovna Rada database. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_099 [in Ukrainian].

Dodatkovyy protokol do Yevropeysʹkoyi khartiyi mistsevoho samovryaduvannya pro pravo braty uchastʹ u spravakh mistsevoyi vlady [Additional Protocol to the European Charter of Local Self-Government on the Right to Participate in Local Government Affairs]. Legislation of Ukraine / Verkhovna Rada database. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_946 [in Ukrainian].

Guidelines for civil participation in political decision making. Adopted by the Committee of Ministers on 27 September 2017 at the 1295th meeting of the Ministers’ Deputies. Counsel of Europe. URL: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016807509dd.

Standards on local and regional democracy. Good Governments. Counsel of Europe. URL: https://www.coe.int/en/web/good-governance/standards.


Переглядів анотації: 138
Завантажень PDF: 81
Опубліковано
2020-02-29
Як цитувати
Теличкан, Ю. (2020). Впровадження доброго врядування за стандартами місцевої та регіональної демократії ЄС. Аспекти публічного управління, 8(1), 86-95. https://doi.org/10.15421/152009
Розділ
Стаття