Концептуальні засади розвитку електронної демократії

  • Андрій Семенченко Національна академія державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0001-6482-3872
  • Яніс Янсонс Національна академія державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0002-9161-1493
Ключові слова: електронна демократія, інструменти е-демократії, модель е-демократії, е-громадянин, е-бюрократ, класифікатор моделей е-демократії

Анотація

У пропонованій статті розглянуто сучасний стан, основні тенденції та узагальнення розвитку концептуальних засад електронної демократії. На основі аналізу понятійно-категоріального апарату у сфері електронної демократії запропонована низка визначень таких, як «модель електронної демократії» (е-демократії), «електронний громадянин» (е-громадянин), «електронний бюрократ» (е-бюрократ). Розглянуто класичні класифікації моделей е-демократії за низкою ознак: географічна (англо-саксонська, европейсько-континентальна, азіатська моделі), функціональна та за ознакою характеру зв’язку між суб’єктами (уряд, бізнес, громадянин). На основі проведеного аналізу моделей е-демократії за географічною ознакою узагальнені їх ключові характеристики та наведені притаманні вказаним моделям особливості та недоліки. Сформульовані риси, характерні для національної моделі електронної демократії. Розширено перелік ознак класифікації моделей е-демократії, а саме додано ознаку – ступінь автоматизації демократичних процесів. Зазначену ознаку використано для формування авторської класифікації, що містить три рівні – початковий (часткова автоматизація), розвинений (активізація процесів, що пов’язані зі зростанням е-участі громадян в процесах публічного управління) та смарт-рівень (процеси прогнозування, аналітики тощо). Для кожного з рівнів визначені основні процеси та перелік інструментів е-демократії, що притаманні моделям даного рівня. При цьому кожен наступний рівень містить усі процеси та інструменти електронної демократії попереднього рівня плюс додаткові процеси та інструментарій, що відрізняють його від попереднього рівня. З метою визначення ступеню розвитку кожного з рівнів вказаної класифікації моделей е-демократії запропоновано критерій рівня охоплення населення е-участю (інструментами е-демократії). Ступінь інтелектуальної цифровізації, що покладений в основу запропонованої класифікації, відповідає підходу, який відображає класичні основи демократії та жодним чином їм не суперечить.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Hrytsiak, N. V., & Solovjov, S. H. (2015). Elektronna demokratiia: navchal’nyj posibnyk [Electronic democracy], Kiev: National Academy for Public Administration under the President of Ukraine [in Ukrainian].

Malynovskyi, V. Ya., Hrytsiak, N. V., & Semenchenko, A. I. (2017). Vstup do kursu. Kontseptualni zasady elektronnoho uriaduvannia ta elektronnoi demokratii [Introduction to the course. Conceptual foundations of e-government and e-democracy]. Elektronne uriaduvannia ta elektronna demokratiia – E-Government and electronic democracy. A. I. Semenchenko, V. M. Dreshpak (Eds.). Kiev: National Academy for Public Administration under the President of Ukraine [in Ukrainian].

Semenchenko, A. I., Serenok, A. O. (2017). Elektronne uriaduvannia: osnovy ta stratehii realizatsii [E-Government: foundations and implementation strategies], Elektronne uriaduvannia ta elektronna demokratiia – E-Government and electronic democracy. A. I. Semenchenko, V. M. Dreshpak (Ed.). Kiev: National Academy for Public Administration under the President of Ukraine [in Ukrainian].

Kadlubovych, T. I. (2011). Liudyna i polityka [Man and politics]. Kiev: KNUTD [in Ukrainian].

Synytskyi, K., Oliinyk, Ya., Mikhalova, M. et al. (2010). Krashchi praktyky vprovadzhennia elektronnoho uriaduvannia: zarubizhnyi dosvid [E-Government Best Practices: Foreign Experience]. Metodychni materialy do navchalnoi dystsypliny: "Teoretyko-metodolohichni, orhanizatsiini ta instytutsiini osnovy elektronnoho uriaduvannia" – Teaching materials: "Theoretical, methodological, organizational and institutional foundations of e-government". S. A. Chukut, O. V. Zahvoiska (Eds.). Kiev [in Ukrainian].

Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku elektronnoi demokratii v Ukraini ta planu zakhodiv shchodo yii realizatsii: rozporiadzhennia Kabinetu ministriv Ukrainy vid 8 lystopada 2017 r. № 797-r [On approval of the Concept of e-democracy development in Ukraine and the plan of measures for their implementation: Order of the Cabinet of Ministers Ukrainy from October 8, 2017 No. 797-r]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/797-2017-%D1%80.

Shliakhtun, P.P. (2005). Politolohiia (teoriia ta istoriia politychnoi nauky) [Politology (theory and history of political science)]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Fareed, Z. (2004). The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad. New York: W.W. Norton & Company.

Grossman, L. K. (1995). The Electronic Republic. Reshaping Democracy in the Information Age. N.Y.: Viking (20th Century Fund).

Kuenzi, R. Teaching students how to live democratically. Retrieved from https://www.swissinfo.ch/eng/directdemocracy/political-education_teaching-students-how-to-live-democratically/44859236.

Sachs, J. (2011). The Price of Civilization. New York: Random House.

Quirke, S., & Freeman, J. (2013). Understanding E-Democracy. Journal for E-Democracy and Open Government, 5(2), 141–154. Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/30343351.pdf.

United Nations e-Government Survey 2018. Gearing E-Government to support transformation towards sustainable and resilient societies. (2018). Department of Economic and Social Affairs. Division for Public Administration and Development Management. Retrieved from https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2018.


Переглядів анотації: 246
Завантажень PDF: 273
Опубліковано
2020-02-29
Як цитувати
Семенченко, А., & Янсонс, Я. (2020). Концептуальні засади розвитку електронної демократії. Аспекти публічного управління, 8(1), 76-85. https://doi.org/10.15421/152008
Розділ
Стаття