Теоретико-концептуальні основи механізму публічного регулювання імміграції кваліфікованої робочої сили

  • Дмитро Костєнніков Харківський регіональний інститут державного управлінняНаціональної академії державного управління при Президентові України
Ключові слова: публічне управління, публічне регулювання, імміграція, іммігрант, робоча сила, кваліфікація

Анотація

Сучасний стрімкий прогрес процесу інтеграції України у європейський простір пояснює об’єктивність супроводження цього процесу явищем імміграції. Такий стан речей посилює увагу науковців до дослідження впливу імміграції кваліфікованої робочої сили на економічний, соціально-політичний, правовий стан держави та порушує питання національної безпеки та національних інтересів. Україна потребує розробки довгострокової державної імміграційної політики, результатом якої стане реальна готовність держави до процесу імміграції та вирішення всіх проблемних питань, пов’язаних із цим процесом. Як свідчить міжнародний досвід, імміграція кваліфікованої робочої сили несе в собі як позитивні, так і негативні аспекти. Без належного управлінського механізму та підґрунтя неготовності держави до процесу імміграції як законної, так і нелегальної, держава зазнає збитків, піддається впливу негативних криміногенних явищ. Натомість за умов її готовності держава може отримати фінансові надходження до власного бюджету від праці іммігрантів, при цьому не зазнаючи збитків та витрат на їх утримання. Теоретико-концептуальне осмислення проблеми імміграції кваліфікованої робочої сили в Україну необхідне для розв’язання теоретичних та практичних завдань для ухвалення управлінських рішень, зокрема з питань працевлаштування іммігрантів, створення відповідної загальнодержавної та регіональної імміграційної політики та запобігання незаконній імміграції до нашої держави, щоб забезпечити фінансово-економічну безпеку держави, її економічних та соціальних інтересів. На сьогодні гостро постає потреба комплексного дослідження питання публічного регулювання імміграції кваліфікованої робочої сили з урахуванням як європейського законодавства, так і інших регіонів світу. Інтеграція України у європейські та міжнародні інституції вимагає приведення її чинного законодавства з питань імміграції до європейських та міжнародних стандартів. Країни Європи уже пройшли відповідними етапами напливу робочої сили і вийшли з кризових станів, до яких це призводить, тому як ніколи важливо запозичити позитивний досвід вирішення даної проблематики в Україні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Richard Perruchoud & Jillyanne Redpath-Cross. (2011). Glossary on Migration. 2nd ed. (p. 118). International Organization for Migration. Retrieved from https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml25_1.pdf.

Talking About Refugees and Immigrants: A Glossary of Terms. Canadian Council for Refugees. Retrieved from https://ccrweb.ca/sites/ccrweb.ca/files/static-files/glossary.PDF.

Averianov, V. B. (1998). Derzhavne upravlinnia v Ukraini [Public administration in Ukraine]. Kyiv: Yurinkom Inter. Retrieved from http://www.lawbook.by.ru/admin/averjanov/2-2.shtml [in Ukrainian].

Blok, N. (2015). Terminolohiia ta poniatiina kharakterystyka trudovoi mihratsii naselennia Ukrainy [Terminology and conceptual description of labor migration in Ukraine]. Mytna sprava – Customs business, 2 (98), 118–124 [in Ukrainian].

Darmits, R. Z., & Horishna, H. P. Kadrove zabezpechennia diialnosti pidpryiemstva v umovakh rozvytku mizhnarodnoi konkurentospromozhnosti [Personnel support of the enterprise in the conditions of development of international competitiveness]. Retrieved from http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/24421/1/5-26-34.pdf.6 [in Ukrainian].

Dmytruk, B. P., & Chudaieva, I. B. (2018). Emihratsiini protsesy v Ukraini: motyvatsii, tendentsii ta naslidky [Emigration processes in Ukraine: motives, tendencies and effects on the country]. Ekonomika ta derzhava, 1, 4–10 [in Ukrainian].

Drozdiuk, T. (2015). Poniattia ta zmist publichnoho rehuliuvannia rynku zemli v Ukraini [Conception and meaning of the public regulation of land marketin Ukraine]. Publichne pravo – Public Law, 4, 275–281 [in Ukrainian].

Kulikov, H. (2014). Vartist robochoi syly i vytraty robotodavtsia na yii utrymannia [The cost of labor and the cost of employer maintenance]. Ukraina: aspekty pratsi – Ukraine: aspects of work, 7, 26–33 [in Ukrainian].

Lohvynenko, M. I., & Dihtiar, A. O. (2012). Perspektyvy pratsevlashtuvannia molodi v konteksti novoho zakonodavstva pro zainiatist naselennia [Prospects for youth employment in the context of new employment legislation]. Forum prava, 3, 385–388 [in Ukrainian].

Minenko, M. A. (2013). Transformatsiia systemy derzhavnoho upravlinnia v suchasni modeli rehuliuvannia suspilnykh vidnosyn [Transformation of rhe governance into modern model of regulation of the society]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, 6. Retrieved from http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=581 [in Ukrainian].

Novik, V. O. (1999). Derzhavna polityka i rehuliuvannia immihratsiinykh protsesiv v Ukraini [State Policy and Regulation of Immigration Processes in Ukraine]. Candidate’s thesis. (p. 33). Kyiv [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia planu zakhodiv na 2018–2021 roky shchodo realizatsii Stratehii derzhavnoi mihratsiinoi polityky Ukrainy na period do 2025 roku: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 29.08.2019 r. № 602-r [On Approval of the Action Plan for 2018-2021 on the Implementation of the Strategy for the State Migration Policy of Ukraine for the Period up to 2025: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine 29.08.2019 r. No. 602-r] [in Ukrainian].

Pro immihratsiiu: Zakon Ukrainy vid 07.06.2001 r. № 2491-III [On immigration: Law of Ukraine from 07.06.2001 No. 2491-III]. (2001). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR) – Bulletin of Verkhivna Rada of Ukraine, 41, art. 197 [in Ukrainian].

Pro skhvalennia Stratehii derzhavnoi mihratsiinoi polityky Ukrainy na period do 2025 roku: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 12.07.2017 r. № 482-r. [On approval of the Strategy for State Migration Policy of Ukraine for the period up to 2025: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 12.07.2017 No. 482-r] [in Ukrainian].

Rovenchak, O. (2007). Znachennia, funktsii ta rol mizhnarodnoi migratsii [The value, function and role of international migration]. Sotsialni tekhnolohii: Aktualni problemy teorii ta praktyky – Social technologies: current problems of theory and practice, 33–34, 94–122 [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 111
Завантажень PDF: 70
Опубліковано
2020-02-29
Як цитувати
Костєнніков, Д. (2020). Теоретико-концептуальні основи механізму публічного регулювання імміграції кваліфікованої робочої сили. Аспекти публічного управління, 8(1), 68-75. https://doi.org/10.15421/152007
Розділ
Стаття