Реформа децентралізації в Україні та соціальна функція держави: виклики та перспективи

  • Віктор Венцель Національна академія державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0002-1902-6126
Ключові слова: місцеве самоврядування, децентралізація, об’єднані громади, фінансові диспропорції об’єднаних громад, фінансова спроможність об’єднаних громад, соціальна функція

Анотація

У 2014 р. в Україні розпочався процес реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Метою реформи є проведення адміністративної та фінансової децентралізації для формування спроможного місцевого самоврядування і підвищення якості публічних послуг, які надаються жителям громад. Децентралізація повинна забезпечити виконання соціальної функції держави з урахуванням вимог сучасного суспільства. У статті обґрунтовано необхідність проведення реформи децентралізації, розглянуто теоретичні аспекти та міжнародну практику в сфері децентралізації, проаналізовано сучасну ситуацію в Україні, визначено специфічні проблеми процесу децентралізації та окреслено можливі варіанти їх вирішення. У 2014 р. в Україні розпочався процес реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Метою реформи є проведення адміністративної та фінансової децентралізації для формування спроможного місцевого самоврядування і підвищення якості публічних послуг, які надаються жителям громад. Децентралізація повинна забезпечити виконання соціальної функції держави з урахуванням вимог сучасного суспільства. У статті обґрунтовано необхідність проведення реформи децентралізації, розглянуто теоретичні аспекти та міжнародну практику в сфері децентралізації, проаналізовано сучасну ситуацію в Україні, визначено специфічні проблеми процесу децентралізації та окреслено можливі варіанти їх вирішення. До основних завдань, які повинна вирішити реформа децентралізації в Україні, слід віднести: створення інституційно спроможних органів місцевого самоврядування; розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади за принципом субсидіарності; максимальне залучення населення до ухвалення рішень місцевого значення, сприяння розвитку форм прямого народовладдя; забезпечення транспарентності органів місцевого самоврядування та їх підзвітності населенню територіальних громад; розроблення механізмів контролю за якістю надання населенню адміністративних, соціальних та інших послуг; створення достатніх матеріальних та фінансових умов для забезпечення виконання завдань органами місцевого самоврядування; вирівнювання територіальних фінансових диспропорцій та забезпечення населення якісними публічними послугами. На підставі показників статистичної звітності та показників виконання місцевих бюджетів проведено аналіз окремих аспектів фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад, виокремлено проблематику нерівномірності розподілу фінансового потенціалу між територіями та зазначено необхідність застосування заходів щодо вирівнювання регіональних фінансових диспропорцій. Сформульовано висновки про те, що реформа децентралізації в Україні потребує активного продовження. У зв’язку з цим необхідно ухвалити низку базових законодавчих актів для врегулювання питань адміністративно-територіального устрою. Також необхідно чітко визначити повноваження органів місцевого самоврядування і забезпечити паритетне співвідношення між наданими їм повноваженнями та ресурсною базою. Існують проблеми з фінансовою та інституційною спроможністю об’єднаних громад, до вирішення яких повинні долучитися органи державної влади центрального рівня. У підсумку держава повинна забезпечити виконання соціальної функції з урахуванням нових повноважень та нових умов функціонування місцевого самоврядування, які будуть сформовані у процесі реформи децентралізації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bell, D. (1976). Welcome to the post-industrial society. Physics today, 29(2), 46–49.

DOI: https://doi.org/10.1063/1.3023314.

Rodríguez-Pose, A., & Ezcurra, R. (2009). Does decentralization matter for regional disparities? A cross-country analysis. Journal of Economic Geography, 10(5), 619–644.

Yevropeiska khartiia mistsevoho samovriaduvannia vid 15.10.1985 r. [European Charter of Local Self-Government from 15.10.1985]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036 [in Ukrainian].

Oates, Wallace E. (2008). On the Evolution of Fiscal Federalism: Theory and Institutions. National Tax Journal, 61:2, 313–334. DOI: dx.doi.org/10.17310/ntj.2008.2.08.

Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press.

Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 01.04.2014 r. №333-r [On Approval of the Concept of Reforming Local Self-Government and Territorial Organization of Government in Ukraine: Executive Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 01.04.2014 No. 333-r]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80 [in Ukrainian].

Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen: Terytorialna hromada yak bazova lanka administratyvno-terytorialnoho ustroiu Ukrainy: problemy ta perspektyvy reformuvannia [National Institute for Strategic Studies: Territorial Community as a Basic Link of the Administrative and Territorial System of Ukraine: Problems and Prospects for Reform]. (2016). Kyiv. Retrieved from http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/AD-Teritor_alna-gromada-103fe.pdf [in Ukrainian].

Hankla, C. R. (2008). When is fiscal decentralization good for governance? Publius: The Journal of Federalism, 39(4), 632–650. DOI: https://doi.org/10.1093/publius/pjn034.

Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen: Detsentralizatsiia vlady: yak zberehty uspishnist v umovakh novykh vyklykiv [National Institute for Strategic Studies: Decentralization of Power: How to Keep Success in the New Challenge]. (2018). Kyiv. Retrieved from http://niss.gov.ua/sites/default/files/2019-05/Dopovid_Decentralization-ready-474fa.pdf [in Ukrainian].

Bardhan, P. (2002). Decentralization of governance and development. Journal of Economic perspectives, 16(4), 185–205. Retrieved from https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/089533002320951037.

Levitas, A. (2018, December 12). Local government reform as state building: What the Polish case says about “decentralisation”. Public Governance / Zarządzanie Publiczne, 45(3), 5–25. DOI: https://doi.org/10.15678/ZP.2018.45.3.01.

Pro dobrovilne obiednannia terytorialnykh hromad: Zakon Ukrainy vid 05.02.2015 r. № 157-VIII [On the voluntary association of territorial communities: the Law of Ukraine from 05.02.2015 No. 157-VIII]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19 [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Richnyi zvit pro vykonannia Derzhavnoho biudzhetu Ukrainy za 2018 rik [Annual report on execution of the State Budget of Ukraine for 2018]. (2019). Derzhavna kaznacheiska sluzhba Ukrainy – State Treasury Service of Ukraine. Retrieved from https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richnij-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-ukrayini-za-2018-rik [in Ukrainian].

Derzhavnyi veb-portal biudzhetu dlia hromadian [State web portal of the budget for citizens]. Retrieved from

https://openbudget.gov.ua/ [in Ukrainian].

Ventsel, V. T., Kaziuk, Ya. M., Gerasymchuk, I. L. (2019). U velykykh hromad bilshe mozhlyvostei: eksperty proanalizuvaly biudzhety 665 OTH za 2018 rik [Larger communities have more options: experts have analyzed the budgets of 665 AHs for 2018]. Retrieved from https://decentralization.gov.ua/news/10649 [in Ukrainian].

Ventsel, V. (2018). Historical and theoretical principles of social function of the state in the context of formation of Ukrainian statehood. American Journal of Fundamental, Applied and Experimental Research, 4 (11), 84–89

[in Ukrainian].


Переглядів анотації: 277
Завантажень PDF: 301
Опубліковано
2020-02-29
Як цитувати
Венцель, В. (2020). Реформа децентралізації в Україні та соціальна функція держави: виклики та перспективи. Аспекти публічного управління, 8(1), 18-29. https://doi.org/10.15421/152002
Розділ
Стаття