Фінансова самодостатність територіальних громад в умовах децентралізації: аналіз та нові виклики

  • Таїсія Крушельницька Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Ключові слова: публічне управління, органи місцевого самоврядування, місцевий бюджет, фінансова самодостатність, міжбюджетні трансферти, стейкхолдери, інституційні виклики

Анотація

У цій статті проведено аналіз актуального стану фінансової самодостатності територіальних громад України, досліджено механізми формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації та визначено нові економічні й інституційні виклики розвитку громад.Актуальність цієї статті зумовлюється потребою вирішення проблем створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень. Визначено, що децентралізація є складною системою публічного управління організаційно-функціонального впливу з боку інститутів публічної влади на функціонування і розвиток територій.Проведено аналіз стану практичної реалізації фінансового забезпечення територіальних громад. Виявлено, що на тлі зростання абсолютного розміру доходів місцевих бюджетів, їх частка у ВВП, яка перерозподіляється через місцеві бюджети у період 2002–2006 р. була 20 %, у 2007 р., напередодні світової фінансової кризи, дійшла 32,71 %, а з 2015 р., від початку децентралізації, коливалась на рівні 15 %, що є дещо нижчим показником, ніж у розвинених країнах Європи та свідчить про потужний потенціал росту для України.Здійснено аналіз рівня фінансової залежності/незалежності місцевих бюджетів від міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету. Виявлено, що частка місцевих бюджетів, яка формується за участі міжбюджетних трансфертів залишається доволі високою, хоча у 2018–2019 рр. і намітилась тенденція до її зменшення та зростання фінансової спроможності місцевих бюджетів. Так, одразу після початку децентралізації у 2015 р. їх частка складала 59,08 % (власних 40,92 %), а у 2019 р. очікується їх зниження до 50,2 % (відповідно, збільшення власних до 47,34 %). І хоча в цілому намітилась тенденція до зміцнення фінансової спроможності територіальних громад, практика перегляду у бік зменшення частки податків, що зараховуються до місцевих бюджетів, є прикладом непослідовної державної бюджетної політики. Для формування фінансової самодостатності територіальних громад у ході децентралізації виник і має бути вирішений важливий інституційний виклик щодо переосмислення ролі ОМС у процесі формування місцевого бюджету, викорінення патерналізму та формування філософії причетності і відповідальності кожного громадянина у розвитку суспільства і територіальної громади.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Zahorskyi, V. S., & S. O. Teleshun, S. O. (Ed.). (2011). Publichne vriaduvannia [Public Governance]. Lviv: LRIDU NADU [in Ukrainian].

Derkach, M. I. (2011). Detsentralizatsiia fiskalnykh funktsii derzhavy u konteksti zabezpechennia staloho rozvytku Ukrainy [Decentralization of fiscal functions of the state in the context of ensuring sustainable development of Ukraine]. (p. 12). Dnipropetrovsk: Styl [in Ukrainian].

Valovyi vnutrishnii produkt (VVP) v Ukraini 2019 [Gross Domestic Product (GDP) in Ukraine 2019]. Ofitsiinyi web-sait Ministerstva finansiv Ukrainy – The official website of the Ministry of Finance of Ukraine. Retrieved from https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/ [in Ukrainian].

Europe and Central Asia Economic Update, Spring 2019: Financial Inclusion. Retrieved from https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31501.

Pro rezultaty analizu formuvannia i nadannia z Derzhavnoho biudzhetu Ukrainy mistsevym biudzhetam transfertiv ta stanu mizhbiudzhetnykh rozrakhunkiv u 2003-2011 rokakh [On the results of the analysis of the formation and provision of transfers from the State Budget of Ukraine to the local budgets and the state of inter-budgetary payments in 2003-2011]. Retrieved from: http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/206545?cat_id=38962#To3 [in Ukrainian].

Informatsiia Ministerstva finansiv Ukrainy shchodo vykonannia Derzhavnoho biudzhetu Ukrainy za 2012 rik [Information of the Ministry of Finance of Ukraine on the implementation of the State Budget of Ukraine for 2012]. Retrieved from https://www.minfin.gov.ua/news/view/informacija-ministerstva-finansiv-ukraini-schodo-vikonannja-derzhavnogo-bjudzhetu-ukraini-za-2012-rik?category=bjudzhet [in Ukrainian].

Dovidky shchodo stanu vykonannia mistsevykh biudzhetiv (za 2013 – 2017 rr) [Information on the state of implementation of local budgets (2013-2017)]. Retrieved from https://www.minfin.gov.ua/news/view/vikonannja-dohodiv-miscevih-bjudzhetiv-za-n-2015-rik?category=bjudzhet&subcategory=local-budg.

Sliuz, T. Publichnyi zvit Pro pidsumky diialnosti Derzhavnoi kaznacheiskoi sluzhby Ukrainy za 2018 rik [Public Report on the Results of the State Treasury Service of Ukraine for 2018]. URL: https://www.treasury.gov.ua/storage/app /sites/1/%20%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0%93%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%98%20%D0%94%D0%9A%D0%A1%D0%A3%202018.pdf [in Ukrainian].

Naselennia ta mihratsiia : statystychnyi zbirnyk za 2018 r. [Population and Migration: the 2018 statistical compilation]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publnasel_u.htm [in Ukrainian].

Government revenue, expenditure and main aggregates. EUROSTAT. Retrieved from http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do.

Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2019 rik: Zakon Ukrainy vid 23.11.2018 r. № 2629-VIII [On the State Budget of Ukraine for 2019: Law of Ukraine of 23.11.2018 No. 2629-VIII.]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19 [in Ukrainian].

Statystychnyi zbirnyk: «Biudzhet Ukrainy 2017» ["Statistical collection: Budget of Ukraine 2017"]. Kyiv, Departament derzhavnoho biudzhetu Ministerstva finansiv Ukrainy. Retrieved from https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/Budget%20of%20Ukraine%202017.pdf [in Ukrainian].

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy : Zakon vid 21.06.2001 № 2542-III (vtratyv chynnist) [Budget Code of Ukraine: Law of June 21, 2001 No. 2542-III (repealed)]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2542-14 [in Ukrainian].

Tulai, O. I. (2007). Zarubizhnyi dosvid funktsionuvannia mistsevykh biudzhetiv ta mozhlyvist yoho implementatsii u vitchyznianu praktyku [Foreign experience of functioning of local budgets and possibility of its implementation in domestic practice]. Problemy material'noj kul'tury–jekonomicheskie nauki – Problems of material culture–economic sciences, 99, 93–97.Retrieved from http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/35284/28-Tulay.pdf?sequence=1 [in Ukrainian].

Bobrovska, O. Yu., Krushelnytska, T. A., Latynin, M. A. et al. (2017). Potentsial staloho rozvytku terytorii: metodolohichni zasady formuvannia i naroshchennia [Potential for Sustainable Development of Territories: Methodological Foundations of Formation and Extension]. O. Yu. Bobrovska (Ed.). Dnipro: DRIDU NADU [in Ukrainian].

Biudzhet Ukrainy : informatsiine elektronne vydannia [Budget of Ukraine: information electronic edition]. Retrieved from http://cost.ua/budget/ [in Ukrainian].

Pro osoblyvosti skladannia proiektu mistsevoho biudzhetu na 2020 rik ta prohnozu mistsevoho biudzhetu na 2021–2022 roky: lyst Ministerstva finansiv Ukrainy [On the specifics of drafting the local budget for 2020 and the forecast of the local budget for 2021-2022: letter from the Ministry of Finance of Ukraine]. Retrieved from https://buhgalter.com.ua/upload/news/2019/9/Lyst.pdf [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 198
Завантажень PDF: 218
Опубліковано
2020-02-29
Як цитувати
Крушельницька, Т. (2020). Фінансова самодостатність територіальних громад в умовах децентралізації: аналіз та нові виклики. Аспекти публічного управління, 8(1), 6-17. https://doi.org/10.15421/152001
Розділ
Стаття