Теоретико-методологічні засади формування національних інтересів у системі антикризового управління

  • Федір Терханов Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Ключові слова: адміністрування, антикризове управління, влада, держава, державне управління, публічне управління, територіальна цілісність

Анотація

У статті обґрунтовано комплексне дослідження теоретичних та практичних проблем забезпечення національних інтересів та територіальної цілісності України в умовах антикризового управління, сучасних трансформаційних змін у сфері публічного управління. Проаналізовано теоретико-методологічні засади дослідження комплексу національних інтересів, визначено поняття та сутність публічноуправлінської діяльності у сфері національних інтересів та збереження територіальної цілісності. Визначено поняття, сутність та елементи забезпечення національних інтересів у публічному управлінні. Запропоновано на основі аналізу досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців дослідницькі підходи до формування комплексу національних інтересів розподілити за такими напрямами: перший напрям – передбачає поєднання міжнародних та національних складників кваліфікації проблем у сфері національних інтересів, що базується на регламентації міжнародними нормативно-правовими актами, які викладені у формі рішень та резолюцій міжнародних організацій, й на цій основі наведено узагальнення поняття «національні інтереси», що базується на конституційних нормах, регламентах функціонування управлінських структур, положеннях профільних законодавчих актів, особливостях геополітичного статусу, членства у міжнародних та міжурядових організаціях. Другий напрям базується на встановленні інституціональних характеристик формалізації національних інтересів й передбачає поєднання політичних, соціально-економічних і безпекових складових, і нині доповнюється чинниками воєнно-політичного та воєнно-економічного співробітництва. Третій напрям базується на сучасному розумінні концепції «безпеки та територіальної цілісності держави». У межах даного напряму досліджується взаємовплив факторів національної безпеки, визначення загроз державному суверенітету та територіальній цілісності, детермінується геополітичний статус країни. Четвертий напрям ґрунтується на комплексному дослідженні особливостей забезпечення національних інтересів в умовах відкритих чи латентних збройних конфліктів.Проаналізовано зміст правових норм як елементу механізму забезпечення національних інтересів та територіальної цілісності у сфері публічного управління. Розглянуто особливості функціональних складових частин забезпечення національних інтересів у контексті трансформаційних змін у публічному управлінні. Досліджено методологічні основи ствердження територіальної цілісності як складника національних інтересів. Детерміновано сутність нормативно-правової визначеності концепту територіальної цілісності, а також інституційні особливості забезпечення територіальної цілісності. Проаналізовано процес становлення системи національної безпеки та забезпечення територіальної цілісності України як складника формування сучасної держави в форматі антикризового управління. Доведено важливість конституційного визначення геополітичного курсу з позицій забезпечення національних інтересів. Особливу увагу приділено дослідженню юридичної формалізації об’єкту, суб’єкту, їх функціям у механізмі організаційно-правового регулювання діяльності держави з позицій забезпечення територіальної цілісності та національних інтересів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Kniaziev, V. M., & Nadolnyi, I. F. (2003). Derzhavne upravlinnia: filosofski, svitohliadni ta metodolohichni problemy: monohrafiia [Public administration: philosophical, philosophical and methodological problems]. V. M. Kniaziev (Ed.). Kyiv: Vyd-vo NADU [in Ukrainian].

Pro osnovy natsionalnoi bezpeky Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 19 cherv. 2003 r. № 964-15 [On the basics of Ukraine's national security: The Law of Ukraine of June 19, 2003 No. 964-15]. (2003). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 39, article 351 [in Ukrainian].

Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 21.06.2018 r. [On National Security of Ukraine: The Law of Ukraine of June 21, 2018]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19?lang=uk [in Ukrainian].

Krutii, V.O. (2017). Hibrydna viina: skladnist kontseptualnykh naratyviv [Hybrid war: the complexity of conceptual narratives]. Derzhava i pravo. Seriia Politychni nauky – State and law. Political Science Series, 79, 14–23 [in Ukrainian].

Bashtannyk, V. (2010). Transformatsiia derzhavnoho upravlinnia v konteksti yevropeiskykh intehratsiinykh protsesiv: monohrafiia [Transformation of public administration in the context of European integration processes]. Dnipropetrovsk: DRIDU NADU [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy: pryiniata na piatii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy 28 chervnia 1996 r. [The Constitution of Ukraine. Adopted at the Fifth Session of the Verkhovna Rada of Ukraine on June 28, 1996]. (1996). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 30, article 141 [in Ukrainian].

Terkhanov, F. (2019). Zabezpechennia natsionalnykh interesiv ta terytorialnoi tsilisnosti v umovakh suchasnykh transformatsiinykh zmin v publichnomu upravlinni [Securing national interests and territorial integrity in the context of contemporary transformational changes in public administration]. Pravo ta derzhavne upravlinnia – Law and Public Administration, 3, 98–104 [in Ukrainian].

Terkhanov, F. (2018). Formuvannia osnov zabezpechennia terytorialnoi tsilisnosti v umovakh detsentralizatsii derzhavnoi vlady v Ukraini [Formation of the basics of ensuring territorial integrity in the conditions of decentralization of state power in Ukraine]. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia – Public administration and local self-government, 3 (36), 31–36 [in Ukrainian].

Bashtannyk, A. H., & Bashtannyk, V. V. (2013). Mekhanizmy derzhavnoho rehuliuvannia transformatsiinykh protsesiv u systemi sudovoi vlady Ukrainy [The mechanisms of state regulation of transformation in the judicial system Ukraine]. Public administration aspects, 1 (1), 46–51 [in Ukrainian].

Lozyts`ka, I. O., & Bashtannyk, V. V. (2016). Teoretyko-metodolohichni zasady implementatsii zarubizhnoho dosvidu reformuvannia derzhavnoho upravlinnia [Theoretical and methodological bases using foreign experience in public administration reform]. Public administration aspects, 4 (1–2), 34–41 [in Ukrainian].

Bashtannyk, A. (2014). Udoskonalennia orhanizatsiino-pravovoho zabezpechennia mekhanizmiv rehuliuvannia diialnosti orhaniv derzhavnoi vlady u protsesi administratyvnoi reform [Improving organizational and legal support mechanisms regulating the activities of public authorities in the process of administrative reform]. Public administration aspects, 2 (11–12), 71–76 [in Ukrainian].

Kurilov, Yu. Yu. (2019). Administratyvna reforma v Ukraini: vid vytokiv do maibutnoho [Administrative reform in Ukraine: from its origins to the future]. Public administration aspects, 7 (9–10), 62–78. https://doi.org/10.15421/151949 [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 319
Завантажень PDF: 305
Опубліковано
2020-01-20
Як цитувати
Терханов, Ф. (2020). Теоретико-методологічні засади формування національних інтересів у системі антикризового управління. Аспекти публічного управління, 7(12), 135-146. https://doi.org/10.15421/151973
Розділ
Стаття