Впровадження управлінського обліку в систему господарського моніторингу діяльності в умовах глобалізації

  • Дмитро Адамов Донецький державний університет управління
  • Михайло Юхненко Донецький державний університет управління
  • Єлизавета Богдяж Донецький державний університет управління
Ключові слова: управлінський облік, господарська діяльність, глобалізація, збалансована система показників, інформаційне забезпечення

Анотація

У статті розглядаються проблеми, які виникають під час реалізації концепції сучасного управлінського обліку для українських підприємств за допомогою впровадження нових систем обліку і розроблення підходів до облікового відображення та інформаційного узагальнення трансакційних витрат з метою ефективного управління ними в умовах глобалізації економіки. Досліджується наявна система впровадження управлінського обліку на підприємствах та проводиться розгляд введення управлінського обліку на закордонних прикладах, а саме розглядається збалансована система показників, яка на сьогодні за кордоном вже активно використовується та тільки починає свій розвиток в Україні. Дослідження даної теми пов’язано зі зміною інформаційних систем обліку в сучасних умовах і виникненням потреби створення глобальної системи обліку, вносяться корективи щодо функцій управлінського обліку. У статті порівняно та визначено відмінні риси бухгалтерського, а в його складі фінансового, податкового та управлінського обліків. Виокремлюється та описується чіткий алгоритм побудови даної системи на підприємстві та показники, які необхідно розраховувати для проведення повного та незалежного аналізу роботи підприємства. Неоднозначне тлумачення концепції управлінського обліку у процесі його еволюційного розвитку обумовили дослідження цієї теми. У статті наведено систему показників, які обраховуються в межах використовуваної підприємством системи Balanced Scorecard. Також розглянуто проблеми впровадження збалансованої системи показників на основі досвіду корпорацій, які вже використовують цю систему. Відсутність нормативно-правової та законодавчої бази щодо стимулювання й заохочення впровадження даної концепції у практику управлінського обліку в Україні призводить до незадовільного функціонування даної системи. За результатами дослідження наведено рекомендації щодо впровадження управлінського обліку в систему господарського моніторингу діяльності в умовах глобалізації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Lepetan, I. M., & Khymych, H. M. (2014). Upravlinskyi oblik v systemi stratehichnoho upravlinnia [Management accounting in the strategic management system]. Regional economics and management, 1 (01), 187–189 [in Ukrainian].

Matviichuk, M. Z. (2013). Teoretychni aspekty funktsionuvannia upravlinskoho obliku na pidpryiemstvi [Theoretical aspects of management accounting at the enterprise]. Innovatsiina ekonomika – Innovative economy, 6, 299–305 [in Ukrainian].

Shchyrba, M. T. (2012). Kontseptsiia upravlinskoho obliku v Ukraini [Management accounting concept in Ukraine]. Innovatsiina ekonomika – Innovative economy, 3 (29), 140–146 [in Ukrainian].

Atkynson, Entony A. (2005). Upravlencheskyi uchet [Management accounting]. Moskva: Yzd. dom “Vyliams” [in Russian].

Atryll, P. (2003). Upravlencheskyi uchet dlia nefynansovykh menedzherov [Management accounting for non-financial managers]. Dnepropetrovsk: OOO “Balans Klu” [in Russian].

Olve, N. H., Roi Zh., & Veter M. (2003). Otsenka effektyvnosty deiatelnosty kompanyy [Assessment of company performance]. Moskva: Vylme [in Russian].

Pro bukhhalterskyi oblik i finansovu zvitnist v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 16.07.99 r. № 996-XI (zi zminamy i dopovnenniamy) [On accounting and financial reporting in Ukraine: Law of Ukraine of 16.07.99 No. 996-XI (with changes and additions)]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14/ed20000610 [in Ukrainian].

The Balanced Scorecard. Retrieved from https://balancedscorecard.org/bsc-basics-overview/


Переглядів анотації: 260
Завантажень PDF: 327
Опубліковано
2020-01-02
Як цитувати
Адамов, Д., Юхненко, М., & Богдяж, Є. (2020). Впровадження управлінського обліку в систему господарського моніторингу діяльності в умовах глобалізації. Аспекти публічного управління, 7(12), 97-104. https://doi.org/10.15421/151969
Розділ
Стаття