Регіональна політика як чинник інституційних перетворень публічного менеджменту на регіональному рівні

  • Віктор Щербак
Ключові слова: регіональна політика, інституційні зміни, регіональне врядування, адміністративно-територіальні одиниці, локальні громади, економічні кластери, міжрегіональна співпраця

Анотація

У статті розглянуто специфіку інституційної трансформації політичних та бюрократичних інституцій, які здійснюють управління не лише певними територіями. Метою статті є розгляд регіональної політики як чинника інституційних перетворень публічного менеджменту на рівні регіональних адміністративно-територіальних одиниць. Завданням статті є встановлення особливостей трансформації регіональної політики в умовах демократизації та європейської інтеграції.Охарактеризовано регіональну політику ЄС щодо підвищення міжнародного значення великих міських територій як центрів зростання. З’ясовано особливості формування нових інституційних форм у публічному врядуванні регіонального рівня. Розглянуто проблеми реалізації концепцій реформування сучасної регіональної політики на основі аналізу тенденції економічного розвитку. Визначено, що метою інституційних трансформацій є створення мультизадачних центрів публічного врядування, здатних застосовувати сучасні менеджерські технології, наблизити сферу публічного врядування регіонального рівня до стандартів та процесів менеджменту комерційних компаній та компанії міжнародного бізнесу. Це завдання передбачає перегляд цілей управління, значні кадрові зміни та пошук оптимальної національної моделі регіональної політики.Підкреслюється, що нова інноваційна модель регіональної політики в умовах сучасної України залежить передусім від оптимізації регіональних інституцій управління. Зроблено висновок про те, що механізмами внутрішніх перетворень системи регіонального публічного врядування мають стати менеджмент публічних проектів, створення управлінських мереж, кібернетична революція врядування та в інституціях врядування тощо.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Dehtiarova, I. O. (2011). Formuvannia rehionalnoi polityky v umovakh posylennia protsesiv hlobalizatsii ta terytorialnoi konkurentsii [Formation of the regional policy in context of increasing globalization and regional competition]. Analityka i vlada – Analytics and power, 4, 126–132 [in Ukrainian].

Derzhavna rehionalna polityka ta rozvytok terytorii v umovakh zmin. Spetsialno dlia obiednanykh hromad [State regional policy and territorial development in the face of change. Especially for united communities]. Retrieved from https://decentralization.gov.ua/news/1759 [in Ukrainian].

Zadykhailo, D. D. (2009). Uriad Ukrainy ta rehionalna polityka derzhavy (konstytutsiino-pravovi aspekty) [Government of Ukraine and regional policy of the state (constitutional and legal aspects)]. Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy – Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 4, 71–78 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro zasady derzhavnoi rehionalnoi polityky» [Law of Ukraine “On the principles of state regional policy”]. (2015). Vidomosti Verkhovnoi Rady – Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 13, article 90. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19 [in Ukrainian].

Zakharin, S. V. (2011). Stymuliuvannia investytsiinoi ta innovatsiino-tekhnolohichnoi diialnosti v konteksti realizatsii rehionalnoi ekonomichnoi polityky [Encouragement of investment and innovation-technological activity in the context of implementation of regional economic policy]. Ekonomika i upravlinnia – Economics and Management, 2, 115–118 [in Ukrainian].

Shkuratova, I. I. (2010). Formuvannia innovatsiinoho seredovyshcha v rehionalnii investytsiinii politytsi [Formation of innovative environment in regional investment policy]. Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. Ser.: Derzhavne upravlinnia – Bulletin of the Academy of Customs Service of Ukraine. Series: Public Administration, 2, 135–139 [in Ukrainian].

Iasinska, A. (2018). Pidstavy formuvannia rehionalnykh politychnykh rezhymiv u kharkivskii oblasti (1991 – 2017 rr.) [Grounds for Formation of Regional Political Regimes in Kharkiv Region (1991–2017)]. Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy – Scientific Messages of I.F. Kuras Institute of Political and Ethnonational Researches of the NAS of Ukraine, 1, 176–204 [in Ukraine].

Cohesion Fund. Retrieved from https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/.

EU Regional policy. Retrieved from https://ec.europa.eu/info/topics/regional-policy_en.

European Regional Development Fundh. Retrieved from ttps://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/.

Macro Regional Strategies. Retrieved from https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/macro-regional-strategies/.

Kvitka, S. A. (2015). Transnatsionalʹnyy biznes i problemy hlobalʹnoho upravlinnya [Transnational business and problems of global governance]. Public administration aspects, 3 (1–2), 11–20 [in Ukrainian].

Kvitka, S. A., & Sokolovska, O. O. (2013). Rozrobka innovatsiynykh stratehiy ta yikh vprovadzhennya v sotsialʹnoekonomichnu strukturu rehionu [Developing innovative strategies and their implementation in the socio-economic structure of the region]. Public administration aspects, 1 (2), 90–93 [in Ukrainian].

Borodin, Ye. I. (2014). Dosvid normatyvno-pravovoho rehulyuvannya mistsevoho samovryaduvannya v zarubizhnykh krayinakh. [Experience of the normative and legal adjusting of local self-government in foreign countries]. Public administration aspects, 2 (11–12), 31–38 [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 193
Завантажень PDF: 128
Опубліковано
2020-01-20
Як цитувати
Щербак, В. (2020). Регіональна політика як чинник інституційних перетворень публічного менеджменту на регіональному рівні. Аспекти публічного управління, 7(12), 78-84. https://doi.org/10.15421/151967
Розділ
Стаття