Наукові підходи до системи понять «національна безпека»: міжнародно-правовий аспект

Ключові слова: безпека, державна політика, державне управління, національна безпека, загрози та ризики

Анотація

У статті систематизовані наукові підходи до поняття «національна безпека». Обґрунтовано, що існує чотири основні підходи до поняття «національна безпека». Перша група – роботи, присвячені термінологічній характеристиці національної безпеки. Інша група – автори визначають національну безпеку через стан захищеності життєво важливих інтересів, особистості, суспільства і держави від різного роду загроз. Третя група – дослідження, в яких аналізуються види національної безпеки, зокрема: економічна, екологічна, фінансова, кадрова, фінансова, соціальна тощо. У цих характеристиках відбивається їх соціально-політична природа, простежується єдність особистої, громадської та державної безпеки, що розвиваються, політичні та інші процеси. Четверта група досліджень – ті, які приділяють увагу проблемам, пов'язаним з коректністю використання поняття «національна безпека» і можливістю його заміни. П’ята група – аналізується взаємодія та співвідношення проблем «загроза» та «безпека». Таким чином, на сьогодні єдине усталене визначення поняття «національна безпека» відсутнє. Незалежно від того, який підхід використовують автори, спостерігаються різні підходи, а в деяких випадках – ускладнення або спрощення даної категорії. На нашу думку, під національною безпекою слід розуміти такий стан захищеності особистості, суспільства і держави від широкого спектра внутрішніх і зовнішніх загроз, при якому забезпечуються реалізація конституційних прав і свобод громадян, гідні якість і рівень їх життя, суверенітет, незалежність, державна і територіальна цілісність, стійкий соціально економічний розвиток держави.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Aleshenkov, M. S., & Rodyonov, B.D. (2008). Sekiurytolohyia : monohrafyia [Securitology]. Moskwa: MHUL [in Russian].

Bodruk, O.S. (2001). Struktury voiennoi bezpeky: natsionalnyi ta mizhnarodnyi aspekty: monohrafiia [Military Security Structures: National and International Aspects]. (p. 22). Kyiv: NIPMB [in Ukrainian].

Hlazov, O. V. (2018). Natsionalna bezpeka: sutnist, oznaky, kontseptsiia ta heopolitychni chynnyky [National security: nature, characteristics, concept and geopolitical factors]. Naukovi pratsi. Seriia: Politolohiia. – Scientific works. Series: Political Science, 155 (143), 42–46 [in in Ukrainian].

Kontseptsiia (osnovy) natsionalnoi bezpeky Ukrainy [Сoncept (basics) of national security of Ukraine]. Retrieved from https://www.president.gov.ua/documents/922016-19832 [in Ukrainian].

Kondratiev, Ya. Yu., & Lipkan, V. A. (2003). Kontseptsiia natsionalnoi bezpeky Ukrainy: teoretyko-pravovi aspekty zarubizhnoho dosvidu [The concept of national security of Ukraine: theoretical and legal aspects of foreign experience]. Kyiv: Natsionalna akademiia vnutrishnikh sprav Ukrainy [in Ukrainian].

Kosolapov, N. (1992). Natsyonalnaia bezopasnost v meniaiushchemsia myre (K dyskussyy o soderzhanyy poniatyia) [National Security in a Changing World (Toward a Discussion on the Concept Content)]. MЕ Y MO, 10, 67–75 [in Russian].

Lipkan, V. A., Lipkan, V.A., & Yakovenko, O.O. (2006). Natsionalna i mizhnarodna bezpeka v vyznachenniakh ta poniattiakh [National and international security in definitions and concepts]. Kyiv: Tekst [in Ukrainian].

Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [A new interpretative dictionary of the Ukrainian language]. (1998). (Vol. 1), (p. 115). Kyiv: Akonit [in Ukrainian].

Horbatenko, V. P. (Ed). (2004). Political Science Encyclopedic Dictionary [Politolohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk]. (2nd ed., rev.). (p. 47). Kyiv: Heneza [in Ukrainian].

Cesarz, Z., & Stadtmuler, E. (2002). Problemy polityczne wspołczesnego świata. (pp. 48–49). Wrocław: WUW.

Kubiak, М. (2001). Kwestie bezpieczeństwa w europejskiej myśli filozoficznej. Wojsko i wychowanie, 6, 51–55.

Posen, B.R. (1993). The Security Dilemma and Ethnic Conflict. Survival, 35 (1), 28.

Hawkins, J.M. (1991). The Oxford Reference Dictionary. (p. 749). Oxford: Oxford University Press.

Łepkowski, W. (Ed.). (2002). Słownik terminow z zakresu bezpieczeństwa narodowego. (p. 13). Warszawa: AON.

Wolfers, A. (1962). Discord and Collaboration. Essays on International Politics. (p. 150). Baltimore.

Zięba R. (2004) Instytucjonalizacja bezpieczeństwaeuropejskiego. Warszawa: SCHOLAR. P. 28.


Переглядів анотації: 253
Завантажень PDF: 199
Опубліковано
2020-01-20
Як цитувати
Альван, А. (2020). Наукові підходи до системи понять «національна безпека»: міжнародно-правовий аспект. Аспекти публічного управління, 7(12), 70-77. https://doi.org/10.15421/151966
Розділ
Стаття