Регіональна хмара публічного управління як складова електронного уряду України

  • Сергій Кандзюба
Ключові слова: електронний уряд, єдиний інформаційно-освітній простір, мультихмара, онлайн-офіс, регіональна хмара публічного управління, хмарні сервіси

Анотація

Впровадження сучасних технологій дозволить отримати максимальний ефект від функціонування системи електронного уряду й подолати технологічну відсталість України від інших держав світу. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій відбувається дуже стрімко, тому їх дослідження, аналіз і формулювання пропозицій щодо використання є актуальною задачею. Розглянуті теоретичні засади створення регіональної хмари публічного управління, приклади її використання. Визначені постачальники хмарних сервісів та інформаційних ресурсів у регіональну хмару: центральні органи влади, регіональні органи влади та ІТ-компанії. На відмінок від двох перших каналів постачання хмарних сервісів, третій канал бурхливо розвивається у всьому світі і пропонує широкий вибір програмного забезпечення. Найбільш відомими постачальниками програмного забезпечення як послуги (SaaS) є компанії Google і Microsoft. Розглянуті можливості сервісів Google на двох прикладах – організації колективної роботи публічних службовців за допомогою онлайн-офісу і створення єдиного інформаційно-освітнього простору підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування регіону.У першому прикладі відзначено, що у більшості українських систем електронного документообігу можливості для організації колективної роботи над проектом документа дуже обмежені. Для вирішення цієї задачі потрібен онлайн-офіс. Можливості сервісів Google, зокрема пакету сервісів G Suite, для організації колективної роботи публічних службовців завдяки наявності онлайн-офісу величезні.У другому прикладі звертається увага на те, що можливість надавати доступ до корпоративних сервісів поза межами хмари означає, що доступ до навчальних матеріалів освітнього сервісу за необхідністю може бути наданий користувачам, які не мають корпоративного акаунта Google, а мають індивідуальний акаунт Google. Це розкриває широкі можливості щодо залучення публічних службовців, працівників комунальних організацій, установ і підприємств до дистанційного навчання з використанням освітнього сервісу в регіональній хмарі публічного управління.Запропонована реалізація регіональної хмари публічного управління за допомогою мультихмари.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Pro deyaki zakhody iz zabezpechennya nadannya yakisnykh publichnykh posluh : Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 4 veresnya 2019 roku № 647/2019 [On some measures to ensure the provision of quality public services: Presidential Decree from September, 4 2019 No. 647/2019]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/647/2019 [in Ukrainian].

Vasylʹyeva, O. I., & Yevsyukova, O. V. (2017). Metodolohichni osnovy modelyuvannya normatyvno-pravovykh vazheliv nadannya publichnykh posluh v umovakh rozbudovy servisno-oriyentovanoyi derzhavy [Methodological bases of modeling of legal levers of provision of public services in the conditions of service-oriented state development]. Publichne upravlinnya ta mytne administruvannya – Public management and customs administration, 1, 7–16. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamcudu_2017_1_3 [in Ukrainian].

Dreshpak, V. (2012). Rozvytok elektronnoho uryaduvannya yak napryam derzhavnoyi informatsiynoyi polityky Ukrayiny: orhanizatsiynyy aspekt [Development of e-governance as a direction of the state information policy of Ukraine: organizational aspect.]. Derzhavne upravlinnya ta mistseve samovryaduvannya. – Public administration and local government, 4, 78–87. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2012_4_12 [in Ukrainian].

Karpenko, O.V., Kuybida, V.S., & Namestnik, V.V. (2018). Tsyfrove vryaduvannya v Ukrayini: bazovi definitsiyi ponyatiyno-katehorialʹnoho aparatu [Digital Governance in Ukraine: Basic Definitions of the Conceptual and Categorical Apparatus]. Visnyk Natsionalʹnoyi akademiyi derzhavnoho upravlinnya pry Prezydentovi Ukrayiny. Seriya : Derzhavne upravlinnya – Herald of the NAPA under the President of Ukraine. Regional administration and local government, 1, 5–10. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaddy_2018_1_3 [in Ukrainian].

Klymenko, I. V. (2009). Osnovni pidkhody do vyznachennya ponyatʹ «elektronnyy uryad» ta «elektronne uryaduvannya» [Basic approaches to the definition of eGovernment and eGovernment]. Ekonomika ta derzhava, 6, 93–96. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2009_6_28 [in Ukrainian].

Kozyura, I. (2018). Protsesy detsentralizatsiyi u sferi nadannya administratyvnykh posluh [Decentralization processes in the field of administrative services]. Teoretychni ta prykladni pytannya derzhavotvorennya – Theoretical and applied issues of state-building, 22, 132–139. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppd_2018_22_17 [in Ukrainian].

Lynʹov, K. O., & Lynʹov, V. K. (2017). Upravlinnya rozvytkom IKT-kompetentnosti kerivnyka zakladu osvity [Managing the development of the ICT competency of the head of the educational institution]. Vidkryte osvitnye e-seredovyshche suchasnoho universytetu – Open Educational E-Environment of Modern University, 3. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/oeeemu_2017_3_26 [in Ukrainian].

Lopushynsʹkyy, I. P. (2010). Uprovadzhennya elektronnoho uryaduvannya v robotu orhaniv vykonavchoyi vlady Ukrayiny yak vahoma skladova reformuvannya derzhavnoyi sluzhby [Implementation of e-governance in the work of the executive bodies of Ukraine as a significant component of civil service reform]. Publichne upravlinnya: teoriya ta praktyka – Public Administration: Theory and Practice, 2, 194–198 [in Ukrainian].

Semenchenko, A. (2012). Mekhanizmy derzhavnoho upravlinnya u sferi elektronnoho uryaduvannya [The mechanism of public administration in the field of e-governance]. Studiyi z arkhivnoyi spravy ta dokumentoznavstva – Studies of Archival Affairs and Records Keeping, 20, 109–113. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_2012_20_17 [in Ukrainian].

Chukut, S. A., & Dmytrenko, V.I. (2016). Smart-siti chy elektronne misto: suchasni pidkhody do rozuminnya vprovadzhennya e-uryaduvannya na mistsevomu rivni [Smart City or E-City: Modern Approaches to Understanding E-Government Implementation at the Local Level]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid – Investment: Practice and Experience, 13, 89–93. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2016_13_17 [in Ukrainian].

Malynovsʹkyy, V.YA., Hrytsyak, N.V., & Semenchenko, A.I. (2017). Vstup do kursu. Kontseptualʹni zasady elektronnoho uryaduvannya ta elektronnoyi demokratiyi [Admission to the course. Kontseptualni zasady elektronnoho uryaduvannya ta elektronnoyi demokratiyi]. Elektronne uryaduvannya ta elektronna demokratiya – E-governance and e-democracy. A.I. Semenchenko, V.M. Dreshpak (Eds.). Kyiv: FOP Moskalenko O. M. [in Ukrainian].

Hosudarstvo v oblakakh [State in the clouds]. Retrieved from https://www.kommersant.ru/doc/3331200 [in Russian].

Hosupravlenye v oblake [Government in the cloud]. Retrieved from https://delo.ua/business/gosupravlenie-v-oblake-295739/ [in Russian].


Переглядів анотації: 314
Завантажень PDF: 202
Опубліковано
2020-01-20
Як цитувати
Кандзюба, С. (2020). Регіональна хмара публічного управління як складова електронного уряду України. Аспекти публічного управління, 7(12), 28-37. https://doi.org/10.15421/151962
Розділ
Стаття