Проблеми формування механізмів публічного управління системою охорони здоров’я: огляд дискусійного поля

Ключові слова: державне управління, трансформація, розвиток, модернізація, державне управління охороною здоров’я

Анотація

У статті обґрунтовано, що система охорони здоров’я країни знаходиться в умовах постійних трансформаційних змін. Будучи багаторівневою й розгалуженою структурою, система, перетворюючись, формує складні підходи щодо визначення механізмів управління у державному і приватному секторах охорони здоров’я. Саме у них держава відтворює нову систему механізмів управління, розглядати які потрібно у сукупності впливів мезо-, макро- і мікрофакторів із застосуванням нових форм управління на всіх рівнях. Відповідно до Національної стратегії реформування медичної системи Україні на період 2015–2020 років визначено ключові проблеми, потенційні напрями і шляхи їх розв’язання для формування нової державної політики у галузі, зокрема, глибинні нормативні трансформації та впровадження нових фінансових механізмів для забезпечення прав людини у сфері охорони здоров’я. За таких умов медична система країни має базуватися на трьох засадничих принципах: орієнтованість на людину, орієнтованість на результат, орієнтованість на втілення кращих технологій та кращого досвіду надання медичних послуг.Перегляд історично-наукових джерел показує, що управління системою охорони здоров’я потребує системних змін та якісно нових підходів, пошуку альтернативних шляхів реформування організаційно-економічного механізму медичної галузі, розробки нових моделей взаємодії механізмів державного управління для збереження працездатного населення. Також ми вважаємо, що механізми державного управління охороною здоров’я, які існують на даний час у нашій державі, не відповідають його сучасним змінам.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Berezovska-Chmil, O. (2016). Porivnialno-typolohichna kharakterystyka modelei sotsialnoi polityky [Comparative typological characteristics of social policy models]. Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Politolohiia – Newsletter Precarpathian University. Political science, 10, 39–43. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_Polit_2016_10_8 [in Ukrainian].

Biletskyi, O.V. (2016). Formuvannia i vykorystannia liudskoho kapitalu v innovatsiinii ekonomitsi [Formation and use of human capital in innovative economies]. Candidate’s thesis. Vinnytsia: Don. nats .un-t [in Ukrainian].

Vovk, S. M. (2019). Mekhanizmy derzhavnoho upravlinnia systemnymy zminamy u sferi okhorony zdorovia [The mechanism of public administration systemic changes in health care]. Candidate’s thesis. Mariupol: Donetskii derzhavnyi universytet upravlinnia [in Ukrainian].

Hovorko, O. V. (2017). Demohrafichni protsesy v systemi okhorony zdorovia naselennia [Demographic processes in the public health system]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia : Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo – Herald UNU. International Economic Relations And World Economy, 13(1), 60–63. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_13%281%29__15 [in Ukrainian].

Kyrylenko, V.V. (Ed.). (2007). Istoriia ekonomichnykh vchen: navchalnyi posibnyk [History of economic thought]. Ternopil: “Ekonomichna dumka” [in Ukrainian].

Korolenko, R. V. (2013). Teoretychni pidkhody do vyznachennia poniattia «liudskyi kapital» [Theoretical approaches to the definition of the concept of “human capital”]. Innovatsiina ekonomika – Innovative economy, 2, 189–192. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_2_43 [in Ukrainian].

Medianyk, D.I., & Lypchanskyi, V.O. (2016). Osoblyvosti efektyvnosti upravlinnia zakladamy okhorony zdorovia [Features of efficiency of management of health care facilities]. Naukovi zapysky – Scientific Papers, 19, 23-29 [in Ukrainian].

Mykolaiets, I. V. (2016). Derzhavne rehuliuvannia nadannia medychnykh posluh yak skladova sotsialnoho zakhystu naselennia [State regulation of the provision of medical services as a component of social protection of the population]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, 10. Retrieved from http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1142 [in Ukrainian].

Mykolaiets, I. V. (2017). Stanovlennia ta rozvytok derzhavnoho rehuliuvannia nadannia medychnykh posluh [Development and development of public administration of the provision of vedical services]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investment: Practice and Experience, 2 (23), 113–116 [in Ukrainian].

Parmakli, D.M., Filyppova, S.V., & Dobrianska, N.A. (2018). Istoriia ekonomichnykh vchen : navchalnyi posibnyk [History of economic thought]. Odesa [in Ukrainian].

Fedko, O. A. (2009). Bahatoaspektnist poniattia «zdorovia» u suchasnii naukovii dumtsi [The multidimensionality of the concept of “health” in modern scientific thought]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, 4. Retrieved from http: www.dy.nayka.com.ua [in Ukrainian].

Shevchuk, V.V. (2017). Udoskonalennia derzhavnoho rehuliuvannia innovatsiinoho rozvytku systemy okhorony zdorovia Ukrainy [Improvement of state regulation of innovative development of the health care system of Ukraine]. Candidate’s thesis. Mykolaiv: Chornomorskyi natsionalnyi universytet imeni Petra Mohyly [in Ukrainian].

Yurchenko, O. M. (2015). Analiz doslidzhen problemy samozberezhennia v pedahohichnii teorii ta praktytsi [Analysis of research on the problem of self-preservation in pedagogical theories and practice]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii : naukovyi zhurnal – Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies, 1 (45), 192–200 [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 240
Завантажень PDF: 157
Опубліковано
2019-12-28
Як цитувати
Долгіх, М. (2019). Проблеми формування механізмів публічного управління системою охорони здоров’я: огляд дискусійного поля. Аспекти публічного управління, 7(12), 16-27. https://doi.org/10.15421/151961
Розділ
Стаття