Нормативне забезпечення інституту звернення в системі надання публічних послуг

  • Тетяна Серьогіна Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0001-8402-5958
Ключові слова: суб’єкт звернення, процедура звернення, звернення громадян, заява, публічна послуга, адміністративна послуга, сервісна діяльність органів публічної влади

Анотація

Встановлено, що одним із перших елементів забезпечення належного рівня ефективності в процесі надання публічної послуги виступає процедура звернення. Необхідність запобігання можливого впливу при цьому суб’єктивного чинника з боку посадової особи органу публічної влади вимагає створення необхідного підґрунтя як теоретичного, так і практичного. Проте інституту звернення не приділено достатньої уваги з боку вітчизняних науковців, тож, відсутній єдиний підхід до визначення поняття. Розкрито, що визначення поняття «звернення» саме в площині надання публічних послуг не знайшло закріплення й у законодавчій базі. Отже, запропоновано оновлення положень Преамбули Закону України «Про звернення громадян» у контексті системи надання публічних послуг. Особливістю інституту звернення виступає статус особи, який розглядається залежно від сфери публічної послуги як «суб’єкт звернення», «здобувач освіти», «пацієнт», «особа, окремі соціальні групи, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати», що вимагає окремої уваги. Розкрито, що серед визначених у Законі України «Про звернення громадян» категорій звернень, таким, що найбільше відповідає змісту поняття «звернення» в системі надання публічних послуг, виступає заява. Більш детально процедура звернення висвітлена в підзаконних актах, зокрема, у постанові Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 858 затверджено Класифікатор звернень громадян, у постанові Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. № 630 затверджено Методику оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, в якій, окрім іншого, наведено показники, за якими оцінюється рівень організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади. Встановлено, що значний рівень детального закріплення у вітчизняній нормативній базі процедури звернення має місце лише у сфері адміністративних послуг. Обґрунтовано необхідність доповнення механізму надання публічної послуги складовою, пов’язаною з процедурою звернення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Karpenko, O. V. (2016). Mekhanizmy formuvannja ta realizaciji servisno-orijentovanoji derzhavnoji polityky v Ukrajini [Mechanisms of formation and implementation of service-oriented state policy in Ukraine]. (p. 34). Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Konstytucija Ukrajiny [Constitution of Ukraine]. (1996, June 28). Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 30, article 141 [in Ukrainian].

Legheza, Je. O. (2017). Koncepcija publichnykh poslugh: administratyvno-pravovyj aspekt [Concept of public services: administrative and legal aspect]. (p. 11). Doctor’s thesis. Zaporizhzhja [in Ukrainian].

Lipencev, A., & Zhuk, Ju. (2015). Administratyvni poslughy v Ukrajini: ponjattja ta sutnistj [Administrative Services in Ukraine: Concept and Essence]. Efektyvnistj derzhavnogho upravlinnja – Efficiency of public administration , 42, 140-148 [in Ukrainian].

Osnovy zakonodavstva Ukrajiny pro okhoronu zdorov'ja: Zakon Ukrajiny vid 19 ljut. 1992 [Fundamentals of Ukrainian legislation on health care: Law of Ukraine from February 19, 1992]. (1993). Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 4, article 19 [in Ukrainian].

Ponkin I. V. (2017). Teoriia publichnogo upravleniia: Uchebnik dlia magistratury i programm Master of Public Administration [Theory of Public Administration]. (p. 154). Moskva: Buky Vedy [in Russian].

Pro administratyvni poslughy: Zakon Ukrajiny vid 06.09.2012 r. № 5203-VI [On administrative services: Law of Ukraine from 06.09.2012 No. 5203-VI]. (2012). Gholos Ukrajiny – Voice of Ukraine, 188 [in Ukrainian].

Pro vnesennja zmin do dejakykh zakonodavchykh aktiv Ukrajiny shhodo rozshyrennja povnovazhenj orghaniv miscevogho samovrjaduvannja ta optymizaciji nadannja administratyvnykh poslugh: Zakon Ukrajiny vid 10 ghrud. 2015 r. № 888-VIII [On Amendments to Some Legislative Acts of Ukraine on Expanding the Authorities of Local Self-Government Bodies and Optimizing the Provision of Administrative Services: Law of Ukraine from January 10, 2015 No. 888-VIII]. (2016). Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 3, 78, article 30 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennja Klasyfikatora zvernenj ghromadjan: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrajiny 24 veres. 2008 r. № 858 [On approval of the Classifier of appeals of citizens: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from September 24, 2008 No. 858]. (2008). Oficijnyj visnyk Ukrajiny – Official bulletin of Ukraine, 73, article 2461 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennja Metodyky ocinjuvannja rivnja orghanizaciji roboty iz zvernennjamy ghromadjan v orghanakh vykonavchoji vlady: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrajiny 24 cherv. 2009 r. № 630 [On approval of the Methodology for assessing the level of organization of work with citizens' appeals in the executive bodies: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from June 24, 2009 No. 630]. (2009). Oficijnyj visnyk Ukrajiny – Official bulletin of Ukraine, 47, article 1582 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennja Prymirnogho polozhennja pro centr nadannja administratyvnykh poslugh: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrajiny vid 20 ljut. 2013 r. № 118. [On approval of the Model Regulations for the Administrative Services Center: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from February 20, 2013 No. 118]. (2013). Urjadovyj kur'jer – Uryadovy Courier, 44 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennja Prymirnogho reghlamentu centru nadannja administratyvnykh poslugh : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrajiny vid 1 ser. 2013 r. № 588 [On approval of the Model Regulations for the Administrative Services Center: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine from September 1, 2013 No. 588]. (2013). Urjadovyj kur'jer – Uryadovy Courier, 163 [in Ukrainian].

Pro zakhody iz zabezpechennja doderzhannja prav fizychnykh ta jurydychnykh osib shhodo oderzhannja administratyvnykh (derzhavnykh) poslugh: Ukaz Prezydenta Ukrajiny vid 3 lyp. 2009 r. № 508/2009 [On measures to ensure the observance of the rights of individuals and legal entities to obtain administrative (state) services: Decree of the President of Ukraine from July 3, 2009 No. 508/2009]. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/508/2009 [in Ukrainian].

Pro zvernennja ghromadjan: Zakon Ukrajiny vid 02 zhovt. 1996 r. № 393/96-VR [On the appeal of citizens: Law of Ukraine from October 2, 1996 No. 393/96-VR]. (1996). Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 47, article 256 [in Ukrainian].

Pro osvitu: Zakon Ukrajiny vid 05 ver. 2017 [On education: Law of Ukraine from September 5, 2017]. (2017). Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 38-39, article 380 [in Ukrainian].

Pro socialjni poslughy: Zakon Ukrajiny vid 19 cher. 2003 [On social services: Law of Ukraine from June 19, 2003]. (2003). Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 45, article 358 [in Ukrainian].

Starodubcev, A. (2017). Zvernennja ghromadjan jak zasib zabezpechennja zakonnosti dijaljnosti publichnoji administraciji [Citizens' appeal as a means of ensuring the legitimacy of public administration activities.]. Visnyk Kharkivsjkogho nacionaljnogho universytetu im. V. N. Karazina – The Journal of V.N.Karazin Kharkiv National University, 23, 75-79 [in Ukrainian].

Volyk, B. Gh. (Ed.). (1988). Teoryja upravlenyja: termynologhyja [Management theory: terminology]. (issue 107, p. 7). Moskva: Nauka [in Russian].


Переглядів анотації: 198
Завантажень PDF: 152
Опубліковано
2023-04-01
Як цитувати
Серьогіна, Т. ( ). Нормативне забезпечення інституту звернення в системі надання публічних послуг. Аспекти публічного управління, 7(12), 6-15. https://doi.org/10.15421/151960
Розділ
Стаття