Формування регіональної політики співробітництва з міжнародними торгово-економічними організаціями в контексті децентралізації державного управління

  • Віктор Щербак Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Ключові слова: регіональна політика співробітництва, нормативно-правове забезпечення, державне управління, державна стратегія планування, економічні актори

Анотація

У статті досліджується прихований вплив регіональної політики співробітництва напроцеси розвитку трансформаційних країн. Метою статті є встановлення особливостейформування регіональної політики співробітництва з міжнародними торгово-економічнимиорганізаціями в контексті децентралізації державного управління.Проаналізовані завдання транскордонного співробітництва у контексті етнокультурнихособливостей, а також інституційних і процесуальних передумов модернізації економічноїспівпраці на регіональному рівні. Представлено процеси консолідації неформальних центрів прийняття рішень як чинників збільшення числа дієвих представників політики співробітництва. Акцентовано увагу на економічному типі тієї чи іншої території, яка визначаєтрансрегіональну політику співробітництва та її провідних економічних акторів. Водночаснаголошено на ознаках емпіричного підґрунтя регіональної політики співробітництва зміжнародними економічними організаціями.Підкреслено невідповідність основних секторів економічної участі та критеріїв дієвостіполітики міжрегіонального співробітництва з міжнародними економічними організаціями.На основі проведеного аналізу розкрито бюрократичну та менеджерську тенденції розвитку регіональної політики транскордонного співробітництва в сучасній Україні та напрямкиїї еволюції. Визначено, що бюрократична та менеджерська тенденції розвитку регіональноїполітики транскордонного співробітництва також є одним з об’єктивних критеріїв оцінки напрямку її еволюції та її прогресивного чи регресивного стану. Аналіз інституційнихважелів довів, що в умовах соціально-економічної трансформації офіційні посадові особивищого рівня можуть не входити до складу державних інститутів, які є відповідальними завироблення регіональних політик співробітництва.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bakaieva, I. H. (2011). Hlobalne finansove upravlinnia ta rehionalne spivrobitnytstvo [Global Financial Management and Regional Cooperation]. Naukovyi visnyk Akademii munitsypalnoho upravlinnia. Seriia: Ekonomika – Scientific Bulletin of the Academy of Municipal Administration. Series: Economics, 9, 63–69 [in Ukrainian].

Zubchenko, N. I. (2014). Rehionalne (ne-yevropeiske) spivrobitnytstvo derzhav v sferi dobrobutu tvaryn ta zakhystu yikh vid zhorstokoho povodzhennia [Regional (non-European) cooperation of States in the field of animal welfare and protection against ill-treatment]. Pravova derzhava – Constitutional State, 17, 102–106 [in Ukrainian].

Mykytenko, V. V. (2015). Rehionalne spivrobitnytstvo ta ushchilnennia vyrobnycho-hospodarskoi vzaiemodii v Ukraini: rozbudova kaskadnykh form rehionalnykh sotsialno-ekonomichnykh system [Regional cooperation and consolidation of industrial-economic cooperation in Ukraine: development of cascading forms of regional socio-economic systems]. Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii – Economics. Management. Innovation, 2. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2015_2_12 [in Ukrainian].

Serhiienko, T. C. (2012). Rehionalna polityka krain Vyshehradskoi hrupy u stanovlenni prykordonnoi ta mizhrehionalnoi spivpratsi z Ukrainoiu [Visegrad Group Regional Policy on Border and Interregional Cooperation with Ukraine]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Istoriia – Scientific Herald of Uzhhorod University. Series: History, 29, 42–48 [in Ukrainian].

Tkachuk, L. M. (2013). Rehionalne spivrobitnytstvo yak chynnyk rozvytku turyzmu v Pivdenno-Skhidnii Azii [Regional cooperation as a factor in tourism development in Southeast Asia]. Ekonomichna ta sotsialna heohrafiia, 3, 201–208 [in Ukrainian].

Moraliyska, M. (2015). Regional Economic Cooperation in the Western Balkans and Its Impact on Bulgaria. Economic Alternatives, 1, 100–117.

Gilbert, J., & Banik, N. (2012). Socio-economic impacts of regional transport infrastructure in South Asia. Infrastructure for Asian Connectivity. (pp. 139–163). Edward Elgar Publishing.

Ashima, G. (2015). Payment Systems to Facilitate South Asian Intraregional Trade. Development Papers. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) South and South-West Asia Office. Retrieved from https://ideas.repec.org/p/eap/sswadp/dp1403.html.

Bhattacharyay, B. N., Kawai, M., & Nag, R. M. (2012). Infrastructure for Asian Connectivity. Asian Development Bank Institute and Asian Development Bank. Retrieved from http://hdl.handle.net/11540/126 .

Prospects for Regional Cooperation on Cross-Border Electricity Trade in South Asia’. (2013). Background Paper SARI/EI Programme. Integrated Research and Action for Development, New Delhi. Retrieved from https://sari-energy.org/wp-content/uploads/2016/03/Prospects-for-Regional-Cooperation-CBET-2013.pdf.

Lavenex, S. (2004). EU External Governance in “Wider Europe”. Journal of European Public Policy, 11(4),

–700.

Weber, K., & Smith, M. E. (2008). Governing Europe’s Neighbourhood. Partners or Periphery? New York: Manchester University Press.


Переглядів анотації: 174
Завантажень PDF: 144
Опубліковано
2019-12-12
Як цитувати
Щербак, В. (2019). Формування регіональної політики співробітництва з міжнародними торгово-економічними організаціями в контексті децентралізації державного управління. Аспекти публічного управління, 7(11), 85-93. https://doi.org/10.15421/151959
Розділ
Стаття