Інноваційні моделі функціонування антикорупційних органів у світі

Ключові слова: корупція, органи державної влади, формування антикорупційних інституцій, ре- алізація державної антикорупційної політики

Анотація

У статті проаналізовані моделі формування та розвитку антикорупційних інституцій.Розглянуті сучасні антикорупційні органи державної влади, які існують у Німеччині, Угор-щині, Фінляндії, Албанії, Румунії, Литві та Латвії.З’ясовано, що в більшості європейських країн в якості важливого елемента стратегіїпротидії корупції були створені спеціалізовані органи з боротьби з корупцією. Проаналізо-ваний досвід розвитку антикорупційних інституцій у Литві, Румунії, Фінляндії, Норвегії,Німеччині, Албанії, та з’ясовано, що в європейських країнах відсутня одна універсальнамодель органу з протидії корупції. Аналіз продемонстрував, що існують служби, які пра-цюють аналогічно правоохоронним органам, служби попередження корупції, управліннястратегією з боротьби з корупцією, а також багатоцільові організації. У деяких країнах ство-рено не одну установу з боротьби з корупцією, а кілька. Такі установи можуть займатисяяк тільки питаннями корупції, так й іншими питаннями. Ефективним є досвід Румунії ззапровадженням Національного антикорупційного директорату, до функцій якого віднесеноне тільки викриття корупції, а й розслідування корупційних правопорушень.На підставі аналізу системи антикорупційних інституцій в Європейських країнах слідзазначити, що існує три моделі формування та розвитку антикорупційних інституцій, зо-крема:1) не існує спеціально створених антикорупційних інституцій, а функції з запобігання таборотьби з корупцією делеговані правоохоронним та/або судовим органам;2) в яких створена єдина антикорупційна інституція;3) в яких функціонує система антикорупційних органів державної влади.Україна належить до третьої моделі, адже в нашій країні створена та діє система органівдержавної влади, які реалізують державну політику у сфері протидії корупції.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Akhtyrska, N. (2015). International experience in the fight against corruption as a vector for shaping national anti-corruption policies: a review of Romanian legislation. Viche, 18. Retrieved from http://www.nsj.gov.ua/files/1455629967.pdf [in Ukrainian].

Gus`kov, A. Ya. (2015) Foreign experience of the participation of civil society institutions in the fight against corruption, for example, the USA, China and Finland. Sostoyanie protivodejstviya korrupczii i napravleniya sovershenstvovaniya bor`by` s nej : materialy konf. – The state of anti-corruption and ways to improve the fight against it. (pp. 311-317). Moskva [in Russian]

Foreign experience in the creation and activity of special anti-corruption bodies. Retrieved from https://pidruchniki.com/84688/pravo/organizatsiyyo-pravovi_zasadi_stvorennya_diyalnosti_spetsialnih_antikoruptsiynih_organiv#58 [in Ukrainian].

Ilienok, T.V. (2012). Foreign experience of administrative and legal counteraction to corruption. Yurydychna nauka – Juridical science, 12, 42-51 [in Ukrainian].

Klemenchich, H., Stusek, Ya., & Haika, I. (2007). Specialized Anti-Corruption Institutions: An Overview of Models. OECD. Anti-Corruption Network for Eastern Europe and Central Asia. Paris: OECD Publications [in Ukrainian].

Parkhomenko-Kutsevil, O.I. (2018). Formation of modern mechanisms of improvement of anti-corruption bodies of state power in Ukraine. Yurydychnyi biuleten – Law Bulletin, 6, 121-127 [in Ukrainian].

Rakhmetov, S.M. (2010). Unresolved problems of the criminal policy of the Republic of Kazakhstan. Vestnik Instituta zakonodatel`stva Respubliki Kazakhstan – Bulletin of the Institute of Legislation of the Republic of Kazakhstan, 3 (19), 69-73 [in Russian].

Strategy for Steel Development “Ukraine – 2020”: Decree of the President of Ukraine. Retrieved from https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 [in Ukrainian].

Matti Joutsen, Juna Keranen. Corruption and the prevention of corruption in Finland. Retrieved from www.om.fi.

Rule of law and the fight against corruption. Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/verhovenstvo-prava-ta-borotba-z-korupciyeyu [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 202
Завантажень PDF: 224
Опубліковано
2019-12-12
Як цитувати
Канан, А. (2019). Інноваційні моделі функціонування антикорупційних органів у світі. Аспекти публічного управління, 7(11), 79-84. https://doi.org/10.15421/151958
Розділ
Стаття