Евристичні можливості блокового підходу у формуванні структури управлінської діяльності публічного службовця

  • Ігор Шпекторенко Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0002-2364-9641
Ключові слова: діяльність, структура діяльності, управлінська діяльність, модель діяльності, методологія, блочний підхід

Анотація

У статті автором досліджено евристичні можливості блочного (або блокового) підходуу формуванні структури управлінської діяльності публічного службовця. Для реалізації да-ного завдання у статті досліджено сутність блочного підходу, зокрема, в аналізі та побудовірізноманітних систем (в основу яких покладена структура чогось).На наш час єдиною спробою застосування блочного підходу до структури діяльності єспроба В. Д. Шадрикова (1994), яка розширила уявлення науковців та практиків про змістостанньої. Цікавою є модель діяльності В. Д. Шадрикова у контексті розуміння структуриуправлінської діяльності (з позиції процесного підходу до управління), тобто з урахуваннямфункцій управління.Автор статті, спираючись на науковий доробок В. Д. Шадрикова, обґрунтував такі бло-ки у структурі управлінської діяльності: управління персоналом; сенс і мотиви діяльностідля особистості; відображення об’єктивних та суб’єктивних умов діяльності; інформаційнаоснова діяльності; визначення проблеми; постановка мети діяльності (ціль діяльності); уяв-лення про результати та програму (процес) діяльності; організація (розпорядництво); кон-цепти, методи, засіб (засоби), інструменти, механізми діяльності; нормативні умови діяль-ності; прийняття рішень; індивідуальні якості суб’єкта (підсистема діяльнісно важливихякостей); контроль; орієнтування і кореляція діяльності; відображення дій; відображенняпараметрів результатів; відображення результатів дій (результат); рефлексія.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Veresov, N. N. (2001). Psikhologiia upravleniia: uchebnoe posobie [Management Psychology]. Moskva: MPSI; Voronezh: MODEK [in Russian].

Kvitka, S.А. (2019). Innovatsiini mekhanizmy v publichnomu upravlinni: forsait [Innovative mechanisms in public administration: foresight ]. Public administration aspects, 7 (4), 5-16 [in Ukrainian].

Mamatova, T. V. (2009). Upravlinnja na osnovi jakosti: metodologhichni zasady dlja orghaniv derzhavnogho kontrolju : monoghrafija [Quality-based management: methodological foundations for public oversight bodies]. Dnipropetrovsjk: Svidler A. L. [in Ukrainian].

Komarov, E. I., & Voitenko, A.I. (Eds.). (2001). Menedzhment sotcialnoi raboty: ucheb. posobie dlia vuzov [Social work management]. Moskva : VLADOS [in Russian].

Meskon, M., Albert, M., & Khedouri, F. (2004). Osnovy menedzhmenta [Fundamentals of Management].

L. I. Evenko (Ed.). Moskva: Delo [in Russian].

Shpektorenko, I. V. (Ed.). (2018). Metodologhija publichnogho upravlinnja: konspekt lekcij [Public administration methodology]. (Part I, p. 73). Dnipro: DRIDU NADU [in Ukrainian].

Ilin, E. (2003). Motivatciia i motivy [Motivation and motives]. (Series “Masters of psychology”). Saint Petersburg: Piter [in Russian].

Ponkin I. V. (2017). Teoriia publichnogo upravleniia: Uchebnik dlia magistratury i programm Master of Public Administration [Theory of Public Administration]. Moskva: Buky Vedy [in Russian].

Vojtovych, R.V., & Vorona, P.V. (Eds.). (2018). Publichne upravlinnja v umovakh instytucijnykh zmin: kol. monoghraf. [Public administration in the face of institutional change]. Kyjiv [in Ukrainian].

Sevostianov, D. A. (2016). Inversivnyi analiz v upravlenii: monografiia [Inverse analysis in management]. Novosibirsk: ITc NGAU “Zolotoi kolos” [in Russian].

Serbinovskuj, B.Iu., & Samygin, S. I. (Eds.). (1999). Upravlenie personalom : uchebnoe posobie [Personnel Management]. Moskva: Prior [in Russian].

Kibanov, A. Ia. (Ed.). (2002). Upravlenie personalom organizatcii: uchebnik [Human Resource Management]. (Series “Higher education”). (2nd ed., rev.). Moskva: INFRA-M [in Russian].

Fatkhutdinov, R. A. (2000). Strategicheskii marketing: uchebnik [Strategic marketing]. Moskva: Intel-Sintez

[in Russian].

Chykarenko, I. A. (2014). Formuvannja systemy upravlinnja innovacijnym rozvytkom terytorialjnykh ghromad: monoghrafija [Formation of a system for managing innovative development of territorial communities]. Dnipropetrovsjk: DRIDU NADU [in Ukrainian].

Shadrikov, V. D. (1996). Psikhologiia deiatelnosti i sposobnosti cheloveka : uchebnoe posobie [Psychology of human activity and ability]. (2nd ed., rev.). Moskva: Logos [in Russian].

Sharov, Ju. P. (2001). Strateghichne planuvannja v municypaljnomu menedzhmenti: konceptualjni aspekty : monoghrafija [Strategic Planning in Municipal Management: Conceptual Aspects]. Kyjiv: UADU [in Ukrainian].

Shpektorenko, I. (2015). Profiljuvannja posadovykh kompetencij derzhavnykh sluzhbovciv na osnovi funkcij upravlinnja ta derzhavnogho upravlinnja [Profiling the competencies of civil servants on the basis of management and public administration functions]. Derzhavne upravlinnja ta misceve samovrjaduvannja – Public administration and local government, 3 (26), 266-257. Dnipropetrovsjk. : DRIDU NADU [in Ukrainian].

Shpektorenko, I., & Borodin, Je. (2018). Struktura ta metodologhija upravlinsjkoji dijaljnosti [Structure and methodology of management activity]. Derzhavne upravlinnja ta misceve samovrjaduvannja – Public administration and local government, 3 (38), 46-52. Dnipro: DRIDU NADU [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 157
Завантажень PDF: 239
Опубліковано
2019-12-12
Як цитувати
Шпекторенко, І. (2019). Евристичні можливості блокового підходу у формуванні структури управлінської діяльності публічного службовця. Аспекти публічного управління, 7(11), 38-48. https://doi.org/10.15421/151954
Розділ
Стаття