Мотивація як основний спосіб підвищення ефективності роботи публічних службовців (соціологічний аналіз)

  • Сергій Серьогін Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
  • Наталія Сорокіна Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
  • Оксана Шеломовська Дніпровський державний технічний університет
Ключові слова: мотивація, публічний службовець, престиж, стимулювання, публічна служба, е- фективність роботи, матеріальні та моральні стимули

Анотація

Стаття присвячена дослідженню мотивації праці державних службовців та посадових осібмісцевого самоврядування. Розкрито сутність поняття мотивації. Проаналізовано елементиморально-психологічних методів мотивації. Обґрунтовано важливість матеріального й нема-теріального стимулювання на публічній службі. На основі емпіричних даних вивчені основнімотиви та особливості стимулювання публічного службовця в сучасних умовах розвитку пу-блічної служби в Україні. Зокрема, з’ясовано, що основним мотивом вступу на публічну службує стабільна заробітна плата та бажання публічних службовців працювати на благо держави тасуспільства. Тобто у свідомості громадян панують як суто меркантильні прагнення у фінансово-му плані – стабільне отримання плати за роботу, так і патріотичне, ціннісне та морально-етичнепрагнення працювати на благо держави. Результати дослідження свідчать, що престиж публіч-ної служби залишається досить низьким. Основними проблемами, що негативно впливають наімідж публічної служби та роблять її непривабливою для громадян є плинність кадрів, неповнареалізація соціальних гарантій, слабке матеріальне забезпечення, часткове задоволення основ-них потреб службовців, які знижують ефективність публічного управління в Україні.Визначено, що основним шляхом підвищення ефективності роботи публічних службовцівта взагалі публічного управління є розробка ефективних методів мотивації та стимулювання якекономічного, так і неекономічного характеру. Обґрунтовано, що від ефективної мотивації напублічній службі значною мірою залежить не тільки її наповнюваність висококваліфікованимикадрами та ефективність, а й довіра, повага населення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Artemenko, N. (2016). Osoblyvosti motyvatsii personalu na derzhavnii sluzhbi [Features of personnel motivation in the civil service]. Public administration aspects, 4(4-5), 37-47. Retrieved from https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/view/585/572 [in Ukrainian].

Berdyaev, N. A. (1993). O prestizhe vlasti [On the prestige of power]. Greh voynyi – Sin of war. Moskow [in Russian].

Voronko, L.O. (2013). Uspishna kariera derzhavnoho sluzhbovtsia: sutnist, umovy ta faktory pobudovy [Successful career of a public servant: nature, conditions and factors of construction]. Public administration: theory and practice. Retrieved from http://academy.gov.ua/ej/ej17/PDF/23.pdf/ [in Ukrainian].

Holubchyk, H.D., & Kovalova, D.V. (2011). Motyvatsiуa diialnosti derzhavnoho sluzhbovtsia [Motivation of civil servant activity]. Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia : u 8 t. Derzhavna sluzhba – Encyclopedia of Public Administration. Public Service. (Vol 6), (pp. 282-284). Kyiv: NADU [in Ukrainian].

Goncharuk, N.T., & Prudyus, L.V. (2018). Modernizacija derzhavnoi’ sluzhby ta upravlinnja ljuds’kymy resursamy v Ukrai’ni [Modernization of the public service and human resource management in Ukraine]. Public administration aspects, 6 (1-2), 42-51. Retrieved from https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/view/381/374 [in Ukrainian].

Huzar, L. (2013). Motyvatsiуni chynnyky pidvyshchennia efektyvnosti diialnosti publichnykh sluzhbovtsiv v Ukraini [Motivational factors for increasing the efficiency of public servants in Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats – Scientific Works, 35, 196-202 [in Ukrainian].

Drobiazko, L.V. (2011). Motyvatsiуa [Motivation]. Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia : u 8 t. Derzhavna sluzhba – Encyclopedia of Public Administration. Public Service. (Vol 6), (pp. 280-282). Kyiv: NADU [in Ukrainian].

Kvitka, S.А. (2019).Innovatsiini mekhanizmy v publichnomu upravlinni: forsait [Innovative mechanisms in public administration: foresight]. Public administration aspects, 7 (4), 5-16. Retrieved from https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/view/489/480 [in Ukrainian].

Krushelnytska, T.А. (2019). Peredumovy formuvannia ta predyktory realizatsii derzhavnoi antykoruptsiinoi polityky v Ukraini [Background for the formation and predictors for the implementation of state anti-corruption policy in Ukraine]. Public administration aspects, 7 (3), 27-37. Retrieved from https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/view/496/487 [in Ukrainian].

Matsokin, A., & Pererva, А. (2018). Motyvatsiуa & zaokhochennia derzhavnykh sluzhbovtsi [Motivation & Encouragement of Civil Servants]. Derzhsluzhbovets – Civil servant, 12. Retrieved from https://i.factor.ua/ukr/journals/ds/2018/december/issue-12/article-41307.html [in Ukrainian].

Pysmennyi, I., & Lypovska, N. (2015). Etos publichnoi sluzhby v Ukraini: teoretychnyi ta empirychnyi aspekty [Ethos of public service in Ukraine: theoretical and empiric aspects]. Public administration aspects, 3 (10), 5-11. Retrieved from https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/view/641/623 [in Ukrainian].

Serohin, S., & Sorokina, N. (2016). Poniattia “chest”, “hidnist” u konteksti profesionalizatsii publichnoi sluzhby [The concept of “honor”, “dignity” in the context of the professionalization of public service]. Public administration aspects, 4 (8), 57-64. Retrieved from https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/view/287/282 [in Ukrainian].

Seriogin, S., Petrenko, O., & Sokolovskiy, S. (2018). Psykholohichna zalezhnist publichnykh sluzhbovtsiv yak faktor koruptsiinoi povedinky [Psychological dependence of public servants as factor of corruption behavior]. Public administration aspects, 6 (11-12), 102-110. Retrieved from: https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/view/476/465 [in Ukrainian].

Slonovskyi, M. (2018). Motyvatsiуa yak osnovnyi pryntsyp rozvytku liudskykh resursiv systemy publichnoho upravlinnia [Motivation as a basic principle of human resources development in public administration]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia – Efficiency of Public Administration, 1(54), 56-61. Retrieved from http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_54/fail/8.pdf [in Ukrainian].

Serohin, S. M., Shpektorenko, I. V., Lypovska, N. A. et al. (2010). Suchasni tekhnolohii roboty z personalom : nauk. rozrob. [Modern technologies of work with personnel]. Kyiv : NADU [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 285
Завантажень PDF: 368
Опубліковано
2019-12-12
Як цитувати
Серьогін, С., Сорокіна, Н., & Шеломовська, О. (2019). Мотивація як основний спосіб підвищення ефективності роботи публічних службовців (соціологічний аналіз). Аспекти публічного управління, 7(11), 5-14. https://doi.org/10.15421/151951
Розділ
Стаття