Аналіз стану та тенденцій розвитку зовнішньої торгівлі в Дніпропетровській області: виклики та можливості для сталого регіонального зростання

  • Ольга Матвеєва Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0003-3344-1497
  • Лілія Шевченко Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України https://orcid.org/0000-0002-4853-8593
Ключові слова: зовнішня торгівля, експорт, імпорт, сальдо, міжнародні економічні відносини, економічний розвиток, Дніпропетровська область

Анотація

У статті проведено оцінку стану та здійснено аналіз поточних тенденцій розвитку вітчизняної зовнішньої торгівлі на прикладі Дніпропетровської області. Аналіз проведено крізь призму виявлення викликів та можливостей для регіону, що відкриває зовнішня торгівля. Вплив зовнішньої торгівлі регіону на його міжнародні економічні відносини в умовах європейської інтеграції України та розгортання глобалізаційних процесів є вкрай значимим. Дніпропетровська область входить до числа провідних експортерів та, за підсумками 2018 р., посідає друге місце за обсягами експорту товарів серед регіонів України. Тому вибір регіону для проведення дослідження обумовлено важливістю розвитку міжнародної торгівлі на його теренах для посилення позицій міжнародної конкурентоспроможності України. У статті визначено та проаналізовано показники зовнішньої торгівлі Дніпропетровської області з країнами світу, а також економічний результат та ефект такого впливу. Основну увагу приділено оцінці та аналізу динаміки змін у структурі експорту та імпорту товарів. Зокрема, проаналізовано тенденцію зменшення обсягів експорту послуг Дніпропетровської області до країн ЄС протягом 2014–2017 рр., що є негативною тенденцію, збільшення цього показника у 2018 р. Загалом встановлено збільшення кількості підприємств області, що здійснювали зовнішньоторговельну діяльність товарами. Акцентовано увагу на товарній структурі експорту області. Її складають чорні метали (46,3 %) та руди, шлак і зола (23,2 %). Основу товарної структури імпорту області складають палива мінеральні; нафта та продукти її перегонки (30,3 %), машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання (14,4 %), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (11,3 %) та недорогоцінні метали й вироби з них (11 %). Динаміка зміни структури експорту свідчить про певну сповільненість процесу переходу до «економіки нового типу», що має базуватися не на прямому споживанні ресурсів, а на інноваціях, знаннях і технологіях, їх застосуванні у виробництві товарної продукції та наданні послуг. Стаття є підсумковим оглядом ситуації у сфері зовнішньої торгівлі області, здійсненим у межах завдання щодо підготовки Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 р.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Rehionalni obsiahy zovnishnoi torhivli tovaramy u 2018 r. [Regional level of foreign trade of goods in 2018]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zd/oet/oet_u/oet1218_u.htm [in Ukrainian].

Dynamika heohrafichnoi struktury zovnishnoi torhivli Dnipropetrovskoi oblasti tovaramy (u 1996 – 2018 rr.) [Dynamics of the geographical structure of foreign trade in the Dnepropetrovsk region of goods (in 1996–2018)]. Retrieved from http://dneprstat.gov.ua/statinfo %202015/zed/2018/zed7.pdf [in Ukrainian].

Zovnishnia torhivlia Dnipropetrovskoi oblasti tovaramy ta posluhamy u 2017 rotsi [Foreign trade of Dnepropetrovsk region with goods and services in 2017]. (2018). Statystychnyi zbirnyk – Statistical collection. Dnipro [in Ukrainian].

Rehionalni obsiahy zovnishnoi torhivli posluhamy u 2018 r. [Regional volumes of foreign trade in services in 2018]. Retrieved from https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2018/zd/oep/oep_u/arh_oep2018.html [in Ukrainian].

Dynamika heohrafichnoi struktury zovnishnoi torhivli Dnipropetrovskoi oblasti posluhamy (u 1996 – 2018 rr.) [Dynamics of the geographical structure of foreign trade in Dnipropetrovsk region by services (in 1996–2018)]. Retrieved from http://dneprstat.gov.ua/ statinfo%202015/zed/2018/zed8.pdf [in Ukrainian].

Statystychnyi zbirnyk “Rehiony Ukrainy” [Statistical collection “Regions of Ukraine”]. (2014). Part 2. Retrieved from https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/Arch_reg.htm [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 291
Завантажень PDF: 194
Опубліковано
2019-11-25
Як цитувати
Матвеєва, О., & Шевченко, Л. (2019). Аналіз стану та тенденцій розвитку зовнішньої торгівлі в Дніпропетровській області: виклики та можливості для сталого регіонального зростання. Аспекти публічного управління, 7(9-10), 79-87. https://doi.org/10.15421/151950
Розділ
Стаття