Адміністративна реформа в Україні: від витоків до майбутнього

  • Юрій Курілов Дніпропетровський регіональний інститут державного управління, Національної академії державного управління при Президентові України
Ключові слова: адміністративна реформа, децентралізація, регіоналізація, регіоналізм, реформа, історичні регіони, пілотна мапа, мапічний підхід

Анотація

Загалом, дана стаття розкриває політичний зміст адміністративних реформ та адміністративних поділів в деяких країнах Європи та Азії. Особливим предметом дослідження є адміністративна реформа та реформа регіоналізації в унітраних країнах, їх шлях до регіоналізму та більшої демократизації на рівні регіонального врядування. Адміністративна реформа та реформа децентралізації влади назріли в Україні досить давно і навіть на сучасному етапі даним реформам притаманні деякі проблеми. Дана робота розкриває увесь функціональний та історико-етнографічний зміст адміністративної реформи в Україні. Дослідження пропонує пілотну мапу адміністративного поділу регіонів та субрегіональних утворень в Україні, відповідно до західних трендів адміністративного кордонування. Цікавим є як історичні, національні підвалини адміністративної реформи та реформи децентралізації в Україні, так і зовнішні чинники, такі як євроінтеграція, що може вплинути на формування концепції адміністративного поділу в Україні, як з історичної ретроспективи та футуризму у даному питанні, так і з функціональної точки зору. В цілому українському простору притаманна деяка невизначеність та відмінності у концептуальних питаннях щодо реформування адміністративно-територіальної будови держави. В дослідженні аналізуються перспективні наробітки у галузі реформування адміністративно-територіального поділу та виявляються деякі нові тенденції в можливих напрямах реформ. Перш за все, автор намагається навести лад стосовно того, як європейські тренди та ідеї можуть бути викладені у вітчизняному середовищі. Аналізуються деякі законодавчі ініціативи та пропонується виділити історичний та функціональний зміст поняття регіону у законодавстві. Також аналізується можливий вплив адміністративної реформи на реформи різних гілок влади. Загалом в дослідженні пропонується якісне осучаснення системи адміністративно-територіальної побудови в Україні. Фактично реформування адміністративно-територіальної побудови за загальновизнаними світовими трендами може значно впорядкувати національне, регіональне, субрегіональне та місцеве врядування в Україні, вивести його на новий рівень. Також дані реформи несуть деяке осучаснення регіональної економічної політики, якого потребує вітчизняний простір в умов сучасних проблем.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Detsentralizatsiya vid Pylypa Orlyka. Yak het'man planuvav zalyshaty povnovazhennya na mistsyakh ponad 300 rokiv tomu [Decentralization from Philip Orlik. As a hetman, he planned to leave the field for over 300 years ago]. Retrieved from https://decentralization.gov.ua/news/10851?fbclid=IwAR0uhV79GTLYG6BhCZC617dBCwErPTf-2jiosjvvMeiVE9kEum7evF3SRSU [in Ukrainian].

Pysmennyi, I. V. & Prokopenko, L. L. (2015). Retrospektyva administratyvno-terytorialjnykh reform v Ukrajini v konteksti suspiljnoji samoorghanizaciji [Retrospective view on administrative and territorial reforms in Ukraine in the context of public self-organization]. Public administration aspects, 5-6, 11-20. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2015_5-6_4 [in Ukrainian].

Seryogin, S. M., Sharov, Yu. P., Borodin, E. I., Goncharuk N. T. et al. (2016). Management of Strategic Development of the United Territorial Communities: Innovative Approaches and Tools. S.M. Seriogin, Yu. P. Sharova (Eds.). Dnipropetrovsk: DRID NAPA [in Ukrainian].

Sharov, Yu. P. (2001). Stratehichne planuvannia v munitsypalnomu menedzhmenti: kontseptualni aspekty [Strategic Planning in Municipal Management: Conceptual Aspects]. Kyiv: Vyd-vo UADU [in Ukrainian].

Bogatyreva, O. N. (2018). Evropeiskie modeli regionalizma: ucheb. posobie [European models of regionalism]. Ekaterinburg : Izd-vo Ural. un-ta [in Russian].


Переглядів анотації: 409
Завантажень PDF: 331
Опубліковано
2019-11-25
Як цитувати
Курілов, Ю. (2019). Адміністративна реформа в Україні: від витоків до майбутнього. Аспекти публічного управління, 7(9-10), 62-78. https://doi.org/10.15421/151949
Розділ
Стаття