Пріоритетні напрями конституційного, політико-правового оновлення публічної влади, врядування в Україні

  • Микола Пухтинський Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
Ключові слова: конституція, конституційне регулювання, публічна влада, модернізація Конституції України, належне врядування, демократизація суспільних відносин, розв’язання проблем війни і миру, забезпечення оборони та національної безпеки, економічний розвиток, гарантування здійснення основних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина, організація та діяльність Парламенту, законодавство щодо статусу Президента України, інновації у сфері виконавчої влади, реформування адміністративно-територіального устрою України, трансформація місцевого самоврядування

Анотація

У статті досліджуються сучасні проблеми стану конституційно-правового регулюваннята пріоритетні напрями конституційного, політико-правового оновлення публічної влади,врядування в Україні. Акцентовано на тому, що політична система України, система публічноївлади, соціальна складова суспільства залишаються розбалансованими, не відповідаютьголовному конституційному принципу про демократичну, соціальну, правову державу, до цьогочасу оновлення Конституції, конституційного регулювання суспільних відносин не носитьконцептуально-системного характеру. У зв’язку з цим прослідковуються вади реалізації нормокремих конституційно-правових інститутів.Обгрунтовуються пропозиції щодо нових підходів до трансформації публічної влади,виходячи з нової парадигми владарювання в Україні – парадигми належного врядування.Дається характеристика пріоритетних напрямів оновлення публічної влади, врядування усферах: модернізації Конституції України; демократизації суспільних відносин; розв’язанняпроблем війни і миру, забезпечення оборони та національної безпеки; економічного розвитку;деолігархізації; реального гарантування здійснення основних прав, свобод та обов’язків людиниі громадянина; перегляду основ організації та діяльності Парламенту; розвитку законодавстващодо статусу Президента України; політико-правових інновацій у сфері виконавчої влади;конституційно-правового оформлення реформування адміністративно-територіального устроюУкраїни, трансформації місцевого самоврядування; продовження та уточнення реформуваннясудової влади, тощо.Робиться висновок про те, що реалізація пріоритетних напрямів конституційного, політико-правового оновлення публічної влади, врядування в Україні має передбачати комплекснутрансформацію системи владарювання. Для цього доцільно: розробити і на громадськомурівні широко обговорити концептуальні засади організації та здійснення врядування в Україні,спираючись на постулати «належного врядування»; визначитись із концепцією системногооновлення, модернізації Конституції України, без якої спроби реформування Основного Законубудуть марними; запровадити систему громадського моніторингу та контролю за функціонуваннямпублічної влади щодо її модернізації з використанням традиційних і новітніх електронних формбезпосередньої демократії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Antonenko, V.O., Baymuratov, M.O., & Batanov, O.V. et all. (2007). Aktual'ni problemy stanovlennya ta rozvytku mistsevoho samovryaduvannya v Ukrayini [Actual problems of formation and development of local self-government in Ukraine]. Kyiv: Atika [in Ukrainian].

Shemshuchenko, Yu.S., & Batanov, O.V. (Eds.). (2014). Aktual'ni problemy suchasnoho konstytutsiynoho prava Ukrayiny: zbirnyk naukovykh prats' [Topical problems of modern constitutional law of Ukraine: collection of scientific works]. Kyiv: Vyd-vo «Yurydychna dumka» [in Ukrainian].

Dovidnyk z praktychnoho konstytutsionalizmu [Handbook of Practical Constitutionalism]. (2015). Kyiv: Parlament•s'ke vyd-vo [in Ukrainian].

Hroysman, V.B. (Ed.). (2015). Dosvid detsentralizatsiyi u krayinakh Yevropy [The experience of decentralization in Europe]. Kyiv: Instytut zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [in Ukrainian].

Konstytutsiyna reforma v Ukrayini: novyy etap ta suchasni vyklyky [Constitutional reform in Ukraine: a new stage and current challenges]. (2015). Kyiv: Instytut zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [in Ukrainian].

Afanas'yeva, M.V., Bal'tsiy, Yu.Yu., & Batan, Yu.D. et all. (2017). Konstytutsiyne pravo Ukrayiny: prahmatychnyy kurs [Constitutional law of Ukraine: a pragmatic course]. Odesa: Yurydychna literatura [in Ukrainian].

Motrenko, T.V., & Vorotin, V.Ye. (Eds.). (2017). Pytannya pravovoho zabezpechennya modernizatsiyi derzhavnoho upravlinnya ta mistsevoho samovryaduvannya v Ukrayini [Issues of legal support for modernization of public administration and local self-government in Ukraine]. Proceedings of the scientific and practical conference. Kyiv: Instytut zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [in Ukrainian].

Kruhlyy stil «Pytannya vdoskonalennya derzhavnoho upravlinnya ta zabezpechennya efektyvnosti diyal'nosti orhaniv derzhavnoyi vlady v Ukrayini» [Roundtable on Improving Public Administration and Ensuring the Effectiveness of Public Authorities in Ukraine]. Retrieved from: http://idpnan.org.ua/ [in Ukrainian].

Ukrayina stala naybidnishoyu krayinoyu v Yevropi – dani MVF [Ukraine has become the poorest country in Europe, according to the IMF]. Retrieved from: https://dt.ua/ECONOMICS/ukrayina-stala-naybidnishoyu-krayinoyu-v-yevropi-dani-mvf-290910_.html [in Ukrainian].

OON: Okolo 60% ukrayntsev zhyvut za chertoy bednosty [UN: About 60% of Ukrainians live below the poverty line]. Retrieved from: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/03/30/7139 [in Ukrainian].

Valeriy Saakov. Ukrayina – na 88 mistsi v hlobal'nomu reytynhu yakosti zhyttya. [Valery Saakov. Ukraine ranks 88th in the global quality of life rankings]. Retrieved from: https://www.dw.com/uk//a-45497261 [in Ukrainian].

Maksym Sydorzhevs'kyy. Reytynh OON: Ukrayina – naymensh shchaslyva krayina Yevropy [Maxim Sidorzhevsky. UN rating: Ukraine is the least happy country in Europe]. Retrieved from: https://www.dw.com/uk /a-47984988 [in Ukrainian].

Babeshko, T., Bespalyy, B., Datsyuk, S., Nikitin, V., Soroka, S., Sulikovs'ka, I., & Chudnovs'kyy, Yu. Kontseptual'nyy proekt inavatsiynoyi Konstytutsiyi [Conceptual draft of an innovative Constitution]. Retrieved from: http://ffflab.com/wp-content/uploads/2019/08/konstitocija.pdf [in Ukrainian].

Vyktor Branovytskyy. Deolyharkhyzatsyya: Myssyya nevypolnyma [Victor Branovitsky. Deoligarchization: Mission Impossible]. Retrieved from: https://www.pravda.com.ua/rus/2019/04/22/72 [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 115
Завантажень PDF: 424
Опубліковано
2019-10-09
Як цитувати
Пухтинський, М. (2019). Пріоритетні напрями конституційного, політико-правового оновлення публічної влади, врядування в Україні. Аспекти публічного управління, 7(6-7), 28-37. https://doi.org/10.15421/151933
Розділ
Стаття