Принципи, функції та технології проходження публічної служби

  • Яна Качан Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Ключові слова: принципи, функції, публічна служба, держана служба, державне управління, публічне управління, публічні особи, технології публічної служби

Анотація

У статті охарактеризовано особливості державних службовців. З’ясовано, що згідно з адміністративноюреформою сучасне реформування держслужби в нашій країні має на меті створити по-справжньомупрофесійну, високоефективну, стабільну та авторитетну державну службу, яка б змогла прийняти викликисучасності. Не вирішивши цю проблему кадрового осучаснення в державній службі, дійсно запровадитидемократичні норми та цінності, реально сформувати повноцінне громадянське суспільство в Українібуде неможливо. Визначено складові елементи системи безперервного розвитку державних службовців.Виділено ряд основних вимог для роботи з кадрами, орієнтовані на принцип розвитку потенційнихлюдських можливостей: поважати індивідуальність і цілісність кожного індивіда, заохочуючи високупродуктивність роботи; створити та підтримувати пошук, творчість, активність в управлінськихрішеннях; створити умови для забезпечення людських прав; бути відповідальним за навчальний процес,перепідготовку та підвищення кваліфікаційного рівня працівників; заохочувати випадки прийняття насебе відповідальності в складній ситуації; створити умови для того, щоб розвивалися творчі здібності;впровадити справедливу систему оплати праці, кар’єрного зростання; провести комплексну експертизудіяльності: йдеться як про процес, так і про результат; підтримувати відповідальність за якісний рівеньроботи і організацію, установу, підприємство у майбутньому; гарантувати взаємні довіру та повагу увідносинах між роботодавцем і працівником. При цьому охарактеризовано основні принципи кадровихпроцесів та кадрової політики в цілому. Визначено головні цілі та завдання державної служби. З'ясованофункції проходження публічної служби. Визначено, що функціонування механізму проходженнядержавної служби має здійснюватися за допомогою різноманітних конкретних технологій, а саме: 1)технології відбору персоналу на державну службу; 2) проведення відкритого конкурсу на вакантніпосади державної служби; 3) просування та кар’єрний розвиток державних службовців; 4) технології,які використовуються в процесі оцінювання результатів діяльності державних службовців. Виділенопріоритетні напрями у здійсненні кадрової політики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Hrejson, Dzh., & O'Dell, K. (1991). Amerykanskyj menedzhment na porohe XXI veka [American Management at the Threshold of the 21st Century]. Moscow: Ekonomyka [in Russian].

Atamanchuk, H.V. (2000). Hosudarstvennoe upravlenye (orhanyzatsyonno-funktsyonal'nye voprosy) [State Administration (organizational and functional issues)]. Moscow: OAO «NPO Ekonomyka» [in Russian].

Honcharuk, H.T. (2010). Kadrovi tekhnolohii [Personnel technologies]. Entsykloped. slov. z derzh. upr. Kyiv: NADKh [in Ukrainian].

Honcharuk, N. (2012). Planuvannia kariernoho rozvytku derzhavnykh sluzhbovtsiv u konteksti reformuvannia derzhavnoi sluzhby [Planning the Career Development of Civil Servants in the Context of Civil Service Reform]. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, 4, 199-209 [in Ukrainian].

Oluiko, V.M. (2005). Kadrovi protsesy u sferi derzhavnoi sluzhby: mozhlyvosti rehuliuvannia [Personnel processes in the sphere of public service: opportunities for regulation]. Universytetski naukovi zapysky, 3, 346-351[in Ukrainian].

Parkhomenko-Kutsevil, O.I. (2010). Konkursnyj vidbir derzhavnykh sluzhbovtsiv [Competitive selection of civil servants]. Entsykloped. slov. z derzh. upr. Kyiv: NADU [in Ukrainian].

Pro derzhavnu sluzhbu: Zakon Ukrainy [On the Civil Service: Law of Ukraine] 2015. № 889-VIII. Art. 43. Vidom. Verkhovnoi Rady Ukrainy, 4 [in Ukrainian]. 4.

Pro zatverdzhennia Poriadku provedennia konkursu na zainiattia posad derzhavnoi sluzhby: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy [On approval of the Procedure for holding a competition for public service positions: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine]. 2016. № 246. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-%D0%BF [in Ukrainian].

Serohin, S.M. (2013). Meta, zavdannia ta funktsii derzhavnoi sluzhby [Purpose, tasks and functions of the civil service]. Public administration aspects, 1, 58-65 [in Ukrainian].

Okhotskyj, E.V. (Ed.). (1998). Sluzhebnaia kar'era [Service career]. Moscow: Ekonomyka [in Russian].

Surai I. (2012). Dobir i vidbir kadriv yak mekhanizmy formuvannia y rozvytku elity v derzhavnomu upravlinni [Selection and selection of personnel as mechanisms of formation and development of the elite in public administration]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, 2, 51-58 [in Ukrainian].

Tartihasheva, H.V. (2001). Mekhanyzmy rehulyrovanyia kadrovykh protsessov y otnoshenyi v orhanakh hosudarstvennoi vlasty [Mechanisms for regulating personnel processes and relations in government bodies]. Hosudarstvennaia sluzhba Rossyy: problemy stanovlenyia y razvytyia – State Service of Russia: problems of formation and development: Proceedings of the methodological seminar [in Russian].

Turchynov, A.Y. (2002). Upravlenye kar'eroj personala. Upravlenye personalom [Management career staff. Personnel Management]. Moscow: RAHS [in Russian].


Переглядів анотації: 86
Завантажень PDF: 727
Опубліковано
2019-10-09
Як цитувати
Качан, Я. (2019). Принципи, функції та технології проходження публічної служби. Аспекти публічного управління, 7(6-7), 12-19. https://doi.org/10.15421/151931
Розділ
Стаття