Упровадження міжнародних стандартів в місцевому самоврядуванні як ключ до сталого розвитку

  • О. В. Бортнік Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
Ключові слова: ISO, місцеве самоврядування, цілі сталого розвитку, стандартизація, менеджмент якості, індикатори місцевих послуг, ризик-менеджмент, публічний сектор, публічне управління

Анотація

У статті розглядаються найбільш актуальні міжнародні стандарти, створені для сприяннярозвитку та підвищення ефективності структур місцевого самоврядування. Проаналізованороботи вітчизняних та зарубіжних авторів, визначено роль потенціалу місцевого самоврядуванняу забезпеченні сталого розвитку регіонів. Проаналізовано зв’язок між глобальними цілями ООНта стандартами, прийнятими Міжнародною організацією зі стандартизації для сталого розвитку.Були прийняті до уваги стандарти, пов’язані з роботою органів місцевого самоврядування: ISO9001:2015 «Системи управління якістю – вимоги», ISO 18091:2019 «Системи управління якістю– Керівництво по застосуванню ISO 9001 в органах місцевого самоврядування», ISO 37120:2018«Сталі міста та громади – Показники міської служби та якості життя», ISO 31000 «Управлінняризиками – керівні принципи», IEC 31010 «Керування ризиком - методи загального оцінюванняризиків», ISO 22301:2012 «Безпека суспільства - Системи менеджменту неперервністю діяльності– Вимоги», ISO 20121:2012 «Системи управління стійкістю подій – Вимоги з керівництвомдля використання». Висловлено думку щодо відповідності семи принципів управління якістюмісцевому самоврядуванню та ступеню їх реалізації в органах місцевого самоврядування вУкраїні. Розглянуто ключові особливості цих стандартів та їх роль у підвищенні якості життянаселення та ефективності роботи органів місцевого самоврядування. Наводяться прикладидосвіду впровадження систем управління якістю в місцевих органах влади за кордоном (наоснові італійських досліджень) та відгуки про результати. Наведені приклади та поясненняміських показників відповідно до ISO 37120. А як стандарти можуть допомогти підготуватисята належним чином реагувати у найбільш непередбачуваних ситуаціях, сприяти ефективномууправлінню ризиками стихійних лих шляхом надання універсальних інструментів та механізмівна міському, державному та регіональному рівнях уряду. Розглянуто можливості застосуванняміжнародної практики в Україні та важливість впровадження міжнародних стандартів у місцевомусамоврядуванні як ключ до сталого розвитку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Bobrovska, O.Yu. (2016). Potentsial mistsevoho samovriaduvannia v zabezpechenni staloho rozvytku rehionu [Potential of local self-government in ensuring sustainable development of the region]. Public administration aspects, 4 (4-5), 56-69 [in Ukrainian].

Bobrovska, O.Yu. (2017). Funktsionalno-analitychne zabezpechennia upravlinnia protsesamy rozvytku rehioniv [Functionalanalytical

support for the management of regional development processes]. Public administration aspects, 5 (3-4), 43-52 [in Ukrainian].

Vasylieva, O.I., & Vasylieva, N.V. (2018). Kontseptualni zasady staloho rozvytku terytorialnykh hromad [Conceptual Principles

of Sustainable Development of Territorial Communities]. Investytsii: praktyka ta dosvid, 8, 74-78 [in Ukrainian].

Serohina, S.M., & Chykarenko, I.A. (Eds.). (2019). Detsentralizatsiia vlady v Ukraini: otsiniuvannia rezultativ formuvannia ta rozvytku samodostatnikh hromad [Decentralization of power in Ukraine: evaluation of the results of the formation and development

of self-sufficient communities]. Dnipro: DRIDU NADU [in Ukrainian].

Kravchenko, T.A. (2014). Osnova Staloho rozvytku terytorialnykh hromad – systemnyi pidkhid do realizatsii natsionalnykh interesiv Ukrainy [The basis of sustainable development of territorial communities – a systematic approach to the realization of

Ukraine’s national interests]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia i mistsevoho samovriaduvannia, 1. Retrieved from: http://el-zbirn-du.at.ua/2014_1/24.pdf [in Ukrainian].

Mamatova, T.V., & Bortnik, O.V. (2012). Kontseptsiia oshchadlyvoho upravlinnia: perspektyvy vprovadzhennia v munitsypalnomu menedzhmenti [The concept of economical management: the prospects for implementation in municipal management]. Publichne upravlinnia: teoriia ta praktyka, 4, 50-55 [in Ukrainian].

Mamatova, T.V. (2008). Upravlinnia na osnovi yakosti yak faktor pidvyshchennia onkurentosposobnosti Ukrainy v umovakh hlobalizatsii [Quality-Based Management as a Factor for Increasing the Competitiveness of Ukraine in the Conditions of Globalization].

Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka, 2. Retrieved from: http://academy.gov.ua/ej/ej8/doc_pdf/mamatova.pdf.

Mamatova, T.V. (2013). Vprovadzhennia system upravlinnia yakistiu pry nadanni munitsypalnykh posluh: isnuiuchi praktyky ta napriamy udoskonalennia [Implementation of Quality Management Systems in Providing Municipal Services: Existing Practices and Directions of Improvement]. Public administration aspects, 1, 105-112 [in Ukrainian].

Bortnik, O., Kvitka, S., Mamatova, T., & Serohin, S. (2015). Menedzhment yakosti v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia [Quality management in local self-government bodies]. Dnipropetrovsk: Grani [in Ukrainian].

Sevastianov, A. (2012). Mizhnarodni standarty system upravlinnia dlia vyrishennia problem bezpeky y staloho rozvytku [International standards of control systems for solving problems of security and sustainable development]. Standartyzatsiia, sertyfikatsiia, yakist, 4, 41-49 [in Ukrainian].

Mamatova, T., & Bortnik, O. (2013). Systemy upravlinnia yakistiu pry nadanni munitsypalnykh posluh u vidpovidnosti do vymoh ISO 9001:2008: isnuiuchi praktyky ta napriamy udoskonalennia: analit. doslidzh., vykonane v ramkakh Proektu PROON «Munitsypalna prohrama vriaduvannia ta staloho rozvytku» [Quality management systems in the provision of municipal services in accordance with

ISO 9001: 2008 requirements: existing practices and directions of improvement: analyst. research conducted within the framework of the UNDP Project «Municipal Governance and Sustainable Development Program»]. Kyiv: PROON MPVSR [in Ukrainian].

Tekhnichne rehuliuvannia u sferi standartyzatsii «rozumnykh hromad» ta «rozumnykh mist»: yevropeiskyi dosvid [Technical regulation in the field of standardization of «smart communities» and «smart cities»: European experience]. (2016). Retrieved from: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/az-tr--vropeyskiy-dosv-d-dcb7c.pdf [in Ukrainian].

Shmydt, M., Khansmann, B., & Palekhov, D.A. et all. (Eds.). (2016). Upravlenye ustoichyvym razvytyem v uslovyiakh perekhodnoi ekonomyky [Management of sustainable development in a transition economy]. Dnepr – Kottbus: NHU-BTU [in Russian].

Goals to Transform Our World. Retrieved from: https://www.un.org/sustainabledevelopment/

Chiarini, A. (2016). Strategies for improving performance in the Italian local government organizations. International Journal of Quality & Reliability Management, 33, 344-360.

Gasiorowski-Denis, E. (2019). ISO 18091 standard brings sustainable development to local government. Retrieved fromhttps://www.iso.org/news/ref2378.html.

Global Cities Registry™ for ISO 37120. Retrieved from: http://www.dataforcities.org/global-cities-registry/.

ISO 18091:2019(en) Quality management systems – Guidelines for the application of ISO 9001 in local government. Retrieved from: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:18091:ed-2:v1:en.

ISO 22301:2012 Societal security – Business continuity management systems – Requirements. Retrieved from: http://www.iso.org.

ISO 37120:2018 Sustainable cities and communities – Indicators for city services and quality of life. Retrieved from: https://www.iso.org/standard/68498.html.

ISO 9001 and the public sector: Two new documents, one big benefit and millions of happy citizens (2014). Retrieved from: https://www.iso.org/news/2014/02/Ref1825.html.

Jasiulewicz-Kaczmarek, M. (2017). Sustainable Development and New Revision of ISO Management Standards. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/316817837_Sustainable_Development.

Online browsing platform. ISO 18091:2019 (en) Quality management systems – Guidelines for the application of ISO 9001 in local government. Retrieved from: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:18091:ed-2:v1:en.

Saner, R. (2017). Implementing the SDGs by Subnational Governments: Urgent Need to Strengthen Administrative Capacities. HKPAA. PAAP 20.2:23-40. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/321462637_Implementing_the_SDGs_by_

Subnational_Governments_Urgent.

Sebhatu, S.P. (2007). ISO 14001 as a driving force for sustainable development and value creation. The TQM Magazine, 19 (5), 468-482.

Stronger cities for the future: a new set of International Standards just out. Retrieved from: https://www.iso.org/news/ref2305.html.

Weissinger, R. (2016). ISO work on sustainability standards – Launch of the second UNFSS report on Voluntary Sustainability Standards and the Role of the Government. Workshop organized by the German Development Institute Berlin, 20-22 October 2016.

What are the UN Sustainable Development Goals? Retrieved from: https://www.iso.org/sdgs.html.


Переглядів анотації: 440
Завантажень PDF: 407
Опубліковано
2019-08-02
Як цитувати
Бортнік, О. В. (2019). Упровадження міжнародних стандартів в місцевому самоврядуванні як ключ до сталого розвитку. Аспекти публічного управління, 7(5), 31-43. https://doi.org/10.15421/151927
Розділ
Стаття