Проблеми реалізації політико-адміністративного реформування системи публічного управління

  • Юрій Сак Міжрегіональна Академія управління персоналом
Ключові слова: публічне управління, державна служба, реформування, адміністративна реформування, професіоналізація, корупція, системність

Анотація

Політико-адміністративне реформування системи публічного управління - це реалізаціясукупності механізмів державного управління з метою модернізації та розвитку системипублічного управління, оптимізація органів державної влади та місцевого самоврядування,зміни комунікації між органами державної влади, формування інноваційної моделі публічногоуправління, професіоналізації системи публічного управління, спрямованих на формуванняефективної та результативної системи публічного управління.До основних проблем реалізації політико-адміністративного реформування системи публічногоуправління слід віднести наступні:по-перше, відсутність обґрунтованої та системної Концепції реалізації політико-адміністративного реформування системи публічного управління;по-друге, відсутність спеціально підготовлених кадрів в системі публічного управління, якіздатні формувати державно-управлінські рішення та реалізовувати їх;по-третє, відсутні системні та оптимальні механізми реалізації політико-адміністративногореформування системи публічного управління;по-четверте, відсутність наступності під час проведення реформ в суспільстві та їхобґрунтованість;по-п‘яте, відсутність науково обґрунтованих моделей оптимальної системи публічногоуправління, яку можливо реалізувати в Україні;по-шосте, відсутність системи оцінювання реформ в системі публічного управління;по-сьоме, повільна боротьба з корупцією, що впливає на якість не тільки соціально-економічнихреформ, а й реформування системи публічного управління. Корупція не лише гальмує розвитокекономіки та громадянського суспільства але й несе загрозу сучасним реформам в Україні. Саметому суспільство потребує від держави створення нових механізмів протидії корупції;по-восьме, відсутність політичної підтримки системних реформ як основи якості такихпроцесів;по-дев‘яте, відсутність раціоналізації діяльності органів державної влади та місцевогосамоврядування через перебудову органів влади та їх оптимізації;по-десяте, відсутність інформаційних кампаній щодо запровадження певних реформ, щонегативно впливає на їх сприйняття населенням.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Averianov, V.B. (2002). Administratyvna reforma i pravova nauka [Administrative reform and legal science]. Pravo Ukrainy, 3, 20-27 [in Ukrainian].

Averʼianov, V., Derets, V., & Pukhtetska, A. (2009). Orhanizatsiia vykonavchoi vlady potrebuie reformuvannia [Organizational branch of the governor of the state of affairs of the need to reform]. Pravo Ukrainy, 12, 39-46 [in Ukrainian].

Honcharuk, N.T., & Prudyus, L.V. (2018) Modernizatsiia derzhavnoi sluzhby ta upravlinnia liudskymy resursamy v Ukraini [Modernism of the state service and human resources management in Ukraine]. Aspekty publichnoho pravlinnia, 6, 1-2 [in Ukrainian].

Dobkin, M.M. Reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia y udoskonalennia diialnosti vykonavchykh orhaniv mistsevykh rad yak nevidkladne zavdannia [Reforming local government and improving the activities of executive bodies of local councils as an urgent task]. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-2/09dmmjnz.pdf [in Ukrainian].

Zablotskyi, V.V. (2015). Administratyvna reforma: stan ta perspektyvy transformatsii [Administrative reform: the state and prospects of transformation]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, 7. Retrieved from: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=868 [in Ukrainian].

Zapadynchuk, O.V. Optymizatsiia tsentralnykh orhaniv vykonavchoi vlady v konteksti provedennia administratyvnoi reform [Optimization of central executive authorities in the context of conducting administrative reform]. Retrieved from: http://academy.gov.ua [in Ukrainian].

Koliushko, I.B. (2002). Vykonavcha vlada ta problemy administratyvnoi reformy v Ukraini [Executive power and problems of administrative reform in Ukraine]. Kyiv: Fakt [in Ukrainian].

Korol, V. Administratyvna reforma ta perspektyvy rozvytku mistsevoho samovriaduvannia [Administrative reform and prospects of local self-government development]. Retrieved from: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/11531/1/Statia%2012.pdf [in Ukrainian].

Kulchii, I.O. (2013). Problemy ta perspektyvy orhanizatsii reformuvannia systemy derzhavnoho upravlinnia v Ukraini [Problems and prospects of organization of reforming the system of public administration in Ukraine]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, 4 [in Ukrainian].

Kovbasiuk, Yu.V., Vashchenko, K.O., & Surmin, Yu.P. et all. (2013). Modernizatsiia derzhavnoho upravlinnia ta yevropeiska intehratsiia Ukrainy [Modernization of public administration and European integration of Ukraine]. Kyiv: NADU [in Ukrainian].

Nyzhnyk, N., & Muza, O. (2016). Instytutsiina modernizatsiia derzhavnoi sluzhby Ukrainy v suchasnykh umovakh [Institutional Modernization of the Civil Service of Ukraine in Modern Conditions]. Pravo Ukrainy, 9, 9-16 [in Ukrainian].

Popok, A. (2012). Suchasni pidkhody do zdiisnennia reformuvannia derzhavnoho upravlinnia: dosvid zarubizhnykh krain [Modern approaches to the reform of public administration: the experience of foreign countries]. Visnyk NADU, 2, 13-20 [in Ukrainian].

Pukhtynskyi, M.O. Reforma mistsevoho samovriaduvannia – tse kontseptsiia plius politychna volia [The reform of local self-government is a concept plus a political will]. Retrieved from: www.vinrada.gov.ua/publikacii.htm [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 263
Завантажень PDF: 1194
Опубліковано
2019-08-02
Як цитувати
Сак, Ю. (2019). Проблеми реалізації політико-адміністративного реформування системи публічного управління. Аспекти публічного управління, 7(5), 22-30. https://doi.org/10.15421/151926
Розділ
Стаття