Демаркація публічного і приватного у дискурсивному просторі врядування

  • Марія Карнаухова Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Ключові слова: дихотомія «приватне / публічне», дискурс, дискурсивний простір публічного врядування, управлінський дискурс, приватний дискурс, наративний дискурс, governance-управління

Анотація

Базова дихотомія публічного / приватного аналізується в контексті функціональності управлінського дискурсу. Ідентифікуються різні оцінки приватного і публічного дискурсів, а також управлінського дискурсу, вкорінені у різних традиціях їх осмислення. Тематизується поняття дискурсивного простору публічного врядування як поліфонічної мережі комунікативних подій. Репрезентовано взаємовплив владних інституцій, групових агентів управлінської сфери і автономних політичних акторів. Дискурсивний простір категоризується в знаках управлінського дискурсу: вербальних та невербальних; інформаційно насичених та фатичних (контакто-встановлюючих); фігуративних та абстрактних; емотивно нейтральних та здатних викликати сильні емоції; відмінних за характером референції та функційною спрямованістю. Визначені основні типи його унаочнення – тексти з пропозиційними настановами, що артикулюють соціальні проблеми і пропонують шляхи їх розв’язання. Проаналізовано приватність (територіальність людини) як соціокультурний феномен, збереження якого в прозорому світі цифрових комунікацій є дедалі більше проблематичним, потребує міждисциплінарного дослідження і нормативного регулювання. Виявлено, що штучне перенесення принципів приватного життя у публічну сферу, заміна публічного порядку порядком приватним, призводить до їх перекручення, пріоритету неформальних правил над формальними, коли публічний простір сповнюється утаємниченими взаєминами зі «своїми» та їх приватними інтересами.Розкрито сутність ідеї нового державного менеджменту (NPM), яка базується на можливості використання бізнес-менеджмента у публічному управління. NPM, хоча і визнається сьогодні недостатнім для системи державного управління, проте вважається частково ефективним і його елементи присутні в стратегічному курсі України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Andrijevsjka, Ju. Pryvatnistj jak skladova socialjnoji realjnosti: sutnistj, funkciji ta gheneza [Privacy as a component of social reality: essence, functions and genesis]. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svs_2012_4_11 [in Ukrainian].

Arendt, Gh. (1999). Stanovyshhe ljudyny [The Situation of Man]. Lviv [in Ukrainian].

Armstrongh, M., & Beron, A. (2018). Upravlenye rezuljtatyvnostjju. Systema ocenky rezuljtatov v dejstvyy [Efficiency Management. The system of evaluation of results in action]. Moscow: «Aljpyna Pablysher» [in Russian].

Burdjje, P. (2001). Socyoanalyz [Socioanalysis]. Aljmanakh Rossyjsko-francuzskogho centra socyologhyy y fylosofyy Ynta socyologhyy RAN. Moscow, Saint Petersburg [in Russian].

Ghоmza, I. (2018). Suspiljno-politychni rukhy [Social-Political Movements]. Kyiv [in Ukrainian].

Jermolenko, A. (2016). Dyskurs v arkhitektonici movnoji praghmatyky [Discourse in the Architectonics of Linguistic Pragmatics]. Filosofsjka dumka, 4 [in Ukrainian].

Kant, Y. (1994). Otvet na vopros: chto takoe Prosveshhenye? [Answer to the question: what is Enlightenment?]. (Vol. 8). Moscow [in Russian].

Karasik, V.I. (2002). Yazykovoy krug: lichnost’, kontsepty, diskurs [Language circle: personality, concepts, discourse]. Volgograd: Peremena [in Russian].

Kljujev, E.V. (2002). Rechevaja kommunykacyja [Speech Communication]. Moscow [in Russian].

Kebuladze, V. (2007). Fenomenologhija publichnosti: pryvatnistj, publichnistj, vlada [Phenomenology of publicity. Privateness, Publicity, Power]. Ghromadjansjke suspiljstvo v Ukrajini za doby ghlobalizaciji. Kyiv [in Ukrainian].

Lotman, Ju.M. (2001). Semyosfera [Semiosphere]. Saint Petersburg [in Russian].

Neretina, S.S. Agon voyny [Agon of War]. Elektronnyy filosofskiy zhurnal Vox, 18 [in Russian].

Popovych, N.Gh. (2017). Derzhavno-upravlinsjkyj dyskurs u strukturi polityko-administratyvnoji komunikaciji [State-management discourse in the structure of political and administrative communication]. Kyiv [in Ukrainian].

Prolejev, S. (2013). Gheteroghennistj politychnogho dyskursu: try osnovni formaciji [Heterogeneity of political discourse: three basic formations]. Filosofsjka dumka, 4 [in Russian].

Rozenshtok-Khyussi, O. (2000). Yazyk roda chelovecheskogo [Language of the human race]. Moscow – Saint Petersburg [in Russian].

Smorgunov, L.V. (2017). Gosudarstvo, sotrudnichestvo i inklyuzivnyy ekonomicheskiy rost [State, cooperation and inclusive economic growth]. Vlast’, 25 (11), 22-30 [in Russian].

Toporov, V.N. (1983). Prostranstvo y tekst [Space and text]. Tekst: semantyka y struktura. Moscow [in Russian].

Tjupa, V. (2013). Dyskurs [Discourse]. Zhanr. Moscow: Intrada [in Russian].

a. Tjupa, V. (2018). Dyskursyvni formaciji: ocherky po komparatyvnoj rytoryke [Discourse formations: essays on comparative rhetoric]. Moscow [in Russian].

Fuko, M. (2003). Arkheologhija znannja [Archaeological knowledge]. Kyiv: Vyd-vo Solomiji Pavlychko, «Osnovy» [in Russian].

Fuko, M.M. (1996). Volja k ystyne: po tu storonu znanyja, vlasty y seksualjnosty [The will to truth: beyond the knowledge, power and sexuality]. Moscow [in Russian].

Shejghal, E. (2004). Semyotyka polytycheskogho dyskursa [Semiotics of political discourse]. Moscow: Ghnozys [in Russian].

Shylyna, S.A. (2011). Upravlencheskyj dyskurs: socyologhycheskyj analyz [Management discourse: sociological analysis]. Zhurnal Srednerusskyj vestnyk obshhestvennыkh nauk [in Russian].

Nye, J. (2011). The Future of power. New York: Pablic Affairs.

Rhodes, R.A.W. (2017). Network Governance and the Differentiated Polity. Selected Essays, 1.

Sorensen, E, & Torfing, J. (2017). Metagoverning Collaborative Innovation in Governance Networks.


Переглядів анотації: 170
Завантажень PDF: 232
Опубліковано
2019-05-23
Як цитувати
Карнаухова, М. (2019). Демаркація публічного і приватного у дискурсивному просторі врядування. Аспекти публічного управління, 7(3), 38-49. https://doi.org/10.15421/151915
Розділ
Стаття