Передумови формування та предиктори реалізації державної антикорупційної політики в Україні

  • Таїсія Крушельницька Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
Ключові слова: корупція, державне управління, антикорупційна політика, передумови, прогнозовані предиктори, морально-етичні норми, синекура

Анотація

Корупція в державному управлінні України, яка є соціально-економічним явищем, досліджується як множинність дій посадових осіб державної служби, що виникає в процесі реалізації їхніх повноважень і побудови відносин і зв’язків зі зловживанням політичним чи громадським авторитетом заради особистої вигоди. Проведено аналіз передумов формування та теоретичного обґрунтування передвісників реалізації державної антикорупційної політики. Корупція проявляється через такі інституційні деформації, як інституційні обмеження, правові тягарі, викривлення морально-етичних стандартів посадових осіб, толерантність суспільства до корупції.Основними передумовами формування антикорупційної політики є: набір зовнішніх і внутрішніх факторів механізмів громадської та управлінської діяльності, обтяжений історичною спадщиною адміністративно-командної системи радянської доби; формування світогляду державного службовця, в якому спільна мета зайняття посади є явищем, подібним до синекур; особливість професійної державно-управлінської діяльності, що визначається органами державної влади окремих осіб, яка є виключним привілеєм та відповідальністю посадових осіб; наявність правових преференцій, які передбачають нерівність громадян у доступі до суспільно корисних вигод, які спотворюють розуміння правової рівності громадян і є основою корупції; наявність ефективного зарубіжного досвіду в реалізації антикорупційної політики, заснованої на співпраці державних установ з приватним сектором та громадськістю, є довгостроковим і складним.Основними предикторами, які стануть якісними та кількісними орієнтирами для зміни тенденції реалізації антикорупційної політики, є зменшення частки заходів, спрямованих на залучення корупційних важелів, зниження частки тіньової економіки, підвищення індексу корупції в Україні за п’ять років в середньому, принаймні, до 60-65, створення передумов для абсолютної відмови від корупції, повна відсутність толерантності до будь-яких, навіть мінімальних, проявів корупції.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Melnyk, M.I. (2004). Koruptsiia – koroziia vlady (sotsialna sutnist, tendentsii ta naslidky, zakhody protydii [Corruption – corrosion of power (social essence, tendencies and consequences, measures of counteraction]. Kyiv: Yurydychna dumka [in Ukrainian].

Bantyshev, O.F. (2004). Kryminalna vidpovidalnist za zlochyny proty osnov natsionalnoi bezpeky Ukrainy (problemy kvalifikatsii) [Criminal liability for crimes against the bases of national security of Ukraine (problems of qualification)]. Kyiv: vyd-vo Nats. akad. SB Ukrainy [in Ukrainian].

Skrypnyk, A., & Vdovychenko, A. (2009). Determinanty koruptsii v Ukraini [Determinants of Corruption in Ukraine]. Ekonomika Ukrainy, 4, 29-43 [in Ukrainian].

Kokhan, H.V. (2013). Yavyshche politychnoi koruptsii: teoretyko-metodolohichnyi analiz [The phenomenon of political corruption: theoretical and methodological analysis]. Kyiv: NISD [in Ukrainian].

Hrytsak, Ya. (2012). Koruptsiia: korotki istorychni notatky [Corruption: Short Historical Notes]. Krytyka: Mizhnarodnyi ohliad knyzhok ta idei. Retrieved from: https://krytyka.com/ua/articles/koruptsiya-korotki-istorychni-notatky [in Ukrainian].

Bistrova, A.S., & Sylvestros, M.V. (2000). Fenomen korruptsyy: nekotorye yssledovatelskye podkhody [The phenomenon of corruption: some research approaches]. Zhurnal sotsyolohyy y sotsyalnoi antropolohyy, 111 (1), 91-112 [in Russian].

Verkhovod, L. (2019). Pidkhody do traktuvannia fenomenu kontrkultury: sproba typolohizatsii [Features of the interpretation of corruption and bribery in the scientific and social discourse of modern Ukraine]. Scientific and theoretical almanac «Grani», 22 (1), 86-94. https://doi.org/10.15421/171911 [in Ukrainian].

Konventsiia Orhanizatsii Obiednanykh Natsii proty koruptsii vid 31.10.2003. Ratyfikatsiia vid 18.10.2006, pidstava – 251-V [United Nations Convention against Corruption of 31.10.2003. Ratification dated October 18, 2006, basis – 251-V]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_c16 [in Ukrainian].

Pro zasady zapobihannia i protydii koruptsii : Zakon Ukrainy vid 14.10.2014 № 1700-VII (u red. vid 31.08.2018) [On the Principles of Prevention and Counteraction of Corruption: Law of Ukraine dated October 14, 2014 No. 1700-VII (as amended on August 31, 2018)]. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 [in Ukrainian].

Pundei, Sar.Dzh. (1997). Borotba z koruptsiieiu. Krytychnyi ohliad z analizom mizhnarodnoho dosvidu [Fighting Corruption. Critical Review with an Analysis of International Experience]. Problemy ekonomichnoho zrostannia: pytannia dobrochesnosti – Problems of Economic Growth: Issues of Integrity: proceedings of the of the Ukrainian-American Seminar. Lviv [in Ukrainian].

Indeks spryiniattia koruptsii − 2018: Transparency International [Corruption Perceptions Index – 2018: Transparency International]. Retrieved from: https://www.transparency.org/cpi2018/results [in Ukrainian].

Piasetska-Ustych, S.V., & Klochanka, K.R. (2018). Instytutsionalizatsiia koruptsiinykh vidnosyn u sotsialno-ekonomichnii systemi: spetsyfika Ukrainy [Institutionalization of Corruption Relations in the Socio-Economic System: Specificity of Ukraine]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, 4, 21-28 [in Ukrainian].

Orwell, G. (1945). Ferma tvaryn: alehoriia [Farm of Animals: Allegory]. Secker and Warburg. Retrieve from: https://www.ukrlib.com.ua/books-zl/printout.php?id=294&bookid=0 [in Ukrainian].

Pro Natsionalne antykoruptsiine biuro Ukrainy: zakon Ukrainy vid 14.10.2014 № 1698-VII [About the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine: Law of Ukraine dated October 14, 2014 № 1698-VII]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698-18 [in Ukrainian].

Pro Vyshchyi antykoruptsiinyi sud : zakon Ukrainy vid 07.06.2018 № 2447-VIII [About the Supreme Anti-Corruption Court: Law of Ukraine dated June 7, 2018 № 2447-VIII]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2447-19 [in Ukrainian].

Pro Antykoruptsiinu stratehiiu na 2018–2020 roky: proekt Zakonu, nomer reiestratsii 8324 vid 26.04.2018 [About the Anti-Corruption Strategy for 2018–2020: Draft Law, registration number 8324 dated April 26, 2018]. Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63942 [in Ukrainian].

Seredniak, T.K. (2018). Ukraina proty koruptsii: ekonomichnyi front. Ekonomichna otsinka antykoruptsiinykh zakhodiv u 2014–2018 rr [Ukraine Against Corruption: Economic Front. Economic evaluation of anti-corruption measures in 2014–2018]. Dnipro [in Ukrainian].

Obolonskyi, A.V. (1993). Biurokratyia y biurokratyzm: k teoryy voprosa [Bureaucracy and bureaucracy: on the theory of the issue]. Hosudarstvo y pravo: nauchn. Zhurn, 12, 47 [in Russian].

Haindl, V. (1996). Modernizatsiia ta teorii modernizatsii: pryklad habsburzkoi biurokratii [Modernization and theories of modernization: an example of the Habsburg bureaucracy]. Ukraina Moderna, 1, 89-100 [in Ukrainian].

Hradovskyi, A. (1878). Systemy mestnoho upravlenyia na zapade Evropy i v Rossii [Local government systems in the west of Europe and in Russia]. Sbornyk hosudarstvennykh znanyi. (Vol. 6). Saint Petersburg: Typ. V. Bezobrazova i K, t. V. Tsenz [in Russian].

Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 tt. [Ukrainian language dictionary: in 11 vols.]. (1970-1980). AN URSR. Instytut movoznavstva; za red. I. K. Bilodida. (Vol. 9). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Krushelnytska, T.A. (2017). Derzhavna sluzhba v umovakh stanovlennia hromadianskoho suspilstva: transformatsiia styliu derzhavno-upravlinskoi diialnosti [State service in the conditions of civil society formation: transformation of the style of state-management activity]. Publichne upravlinnia ta mytne administruvannia, 1, 99-108. Dnipro: Universytet mytnoi spravy ta finansiv [in Ukrainian].

Diachenko, O. (2017). Zarubizhnyi dosvid shchodo derzhavnykh mekhanizmiv detinizatsii ekonomiky krain Yevropeiskoho soiuzu [Foreign experience on state mechanisms of shadow economy of the countries of the European Union]. Derzhava ta rehiony, 3, 55-59. (Seriia Derzhavne upravlinnia) [in Ukrainian].

Tinkov, A.L. (2011). Osoblyvosti protydii politychnii koruptsii v krainakh YeS [The peculiarities of counteracting political corruption in EU countries]. Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka, 2 [in Ukrainian].

Behlytsia, V.P. (2015). Dosvid yevropeiskykh krain shchodo formuvannia antykoruptsiinoi stratehii [The Experience of European Countries in Formulating an Anti-Corruption Strategy]. Derzhavne upravlinnia: naukovi pratsi, 263 (252), 17-23. Kyiv [in Ukrainian].

Prudyus, L. (2016). Yevropeiski standarty dobrochesnoi derzhavnoi sluzhby [European Standards for Integrity Civil Service]. Public Administration Aspects, 4 (8), 65-74 [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 202
Завантажень PDF: 189
Опубліковано
2019-05-23
Як цитувати
Крушельницька, Т. (2019). Передумови формування та предиктори реалізації державної антикорупційної політики в Україні. Аспекти публічного управління, 7(3), 27-37. https://doi.org/10.15421/151914
Розділ
Стаття