Доктринальні проблеми муніципальної статутної нормотворчості (аксіологічні, онтологічні та телеологічні аспекти)

  • Олександр Батанов Інститут­ держави ­і ­права ­ім. ­В.­М. ­Корецького НАН ­України
  • Вiктор Кравченко Академія праці, ­соціальних ­відносин ­і­ туризму
Ключові слова: місцеве самоврядування, статутна нормотворчість, статут територіальної громад, муніципальне статутне регулювання

Анотація

Стаття присвячена концептуальним проблемам статутної нормотворчості у місцевому самоврядуванні. Проведено концептуальний аналіз аксіологічних аспектів муніципальної статутної нормотворчості. Зазначається зв'язок з аксіологією муніципального статутного права проблеми його онтологічного значення. Обгрунтовано, що розкриття онтологічних аспектів муніципальної статутної нормотворчості дозволить показати роль статутів територіальної громади як особливої форми права з точки зору втілення у буття людини – члена територіальної громади ідеалів муніципальної демократії. Розкрито сутнісні ознаки та обґрунтовано структурні, змістовні та функціональні характеристики інституту статутного права у місцевому самоврядуванні. Звертається увага на узгоджувально-інтеграційну та орієнтаційно-координаційну цінність муніципальної статутної нормотворчості. Встановлено джерела та форми статутного права в місцевому самоврядуванні та обґрунтовано основні організаційно-правові закономірності його розвитку. Наведено систему функцій статутного права, до якої автори відносять такі, як: легітимну, управлінську, регуляторну, інноваційну, реформаторську, право установчу, правозахисну, етичну. Робиться висновок, що важливим критерієм визначення дієвості статутів територіальних громад та системи їх функцій, їх соціальної цінності є ефективність реалізації цих функцій із метою втілення завдань та цілей, покладених на муніципальне статутне регулювання. Муніципальне статутне право – ніщо, якщо його положення не реалізовані в діяльності територіальних громад та їх членів – мешканців сіл, селищ та міст у муніципально-правових відносинах. Неможливо зрозуміти цінність, сутність, зміст, функціонально-телеологічне призначення муніципального права, якщо відхилитися від механізму його реалізації в житті суспільства конкретних територіальних громад. Це твердження, насамперед, має бути віднесене до оцінки статутів територіальних громад, їх норм та функцій. Іншими словами, статути територіальних громад залишаються абсолютно недієвими документами, а їх приписи – абстракцією, позбавленою реального змісту і практичного значення, у разі коли, по-перше, прийняття статутів територіальних громад не мало об’єктивних передумов; по-друге, статути територіальних громад не здійснюють реального впливу на суспільні відносини у сфері місцевого самоврядування. У силу цього ефективність існування та функціонування статутів територіальних громад та їх нормативних приписів визначається ступенем їх реалізації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Batanov, O.V. (2013). Aksiolohichnyi vymir suchasnoho munitsypalnoho prava [Axiological Dimension of Modern Municipal Law]. Chasopys Kyivskoho universytetu prava, 1, 78-82 [in Ukrainian].

Batanov, O.V. (2011). Suchasnyi yevropeiskyi munitsypalizm yak fenomen liudskoi tsyvilizatsii [Contemporary European Municipalism as a Phenomenon of Human Civilization]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu: Zbirnyk naukovykh prats. Yurydychni nauky. (Vol. 1). Zaporizhzhia: Zaporizkyi natsionalnyi universytet [in Ukrainian].

Horbatenko, V.P. (2002). Ontolohiia prava. Yurydychna entsyklopediia [Ontology of law. Law Encyclopedia]. (Vol. 4).

Kyiv: Vyd-vo «Ukrainska entsyklopediia» imeni M. P. Bazhana [in Ukrainian].

Kokotov, A.N., & Salomatkin, A.S. (2006). Municipal’noe pravo Rossii [Municipal Law of Russia]. Moscow [in Russian].

Kolesnikov, E.V., Komkova, G.N., & Kulusheva, M.A. (2008). Konstitucionnoe pravo Rossijskoj Federacii [Constitutional law of the Russian Federation]. Moscow: Vysshee obrazovanie [in Russian].

Kontseptsiia reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini: Skhvalena rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 1 kvitnia 2014 r. № 333-r. [Concept of reforming local self-government and territorial organization of power in Ukraine: Approved by the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated April 1, 2014 No. 333-р]. Ofitsiinyi sait Ministerstva rehionalnoho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy. Retrieved from: http://www.minregion.gov.ua/regional-dev/reformuvannya-miscevogo-samovryaduvannya-ta-teritorialnoyi-organizaciyi-vladi-v-ukrayini-643805/priynyati-normativno-pravovi-akti-862604/rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-01-04-2014-r--n-333-r-pro-shvalennya-koncepciyi-reformuvannya-miscevogo-samovry-505437/ [in Ukrainian].

Orlovskij, A. (2003). Opyt goroda Odessy po razrabotke ustava territorial’noj gromady [The experience of the city of Odessa on the development of the charter of the territorial community]. Odessa: Hobbit [in Russian].

Petrus, V. (2001). Pro poniattia ta yurydychnu pryrodu statutu terytorialnoi hromady [About the notion and legal nature of the charter of a territorial community]. Visnyk Lvivskoho universytetu: «Seriia yurydychna», 36, 218-222 [in Ukrainian].

Rabinovych, P.M. (1998–2004). Aksiolohiia prava. Yurydychna entsyklopediia [Axiology of law. Law Encyclopedia]. (Vol. 1). Kyiv: Vyd-vo «Ukrainska entsyklopediia» imeni M. P. Bazhana [in Ukrainian].

Rada Yevropy; Fond spryiannia mistsevomu samovriaduvanniu Ukrainy. (2002). Samostiinist mistsevykh vlad ta rozpodil povnovazhen mizh nymy: orhanizatsiia mistsevoho samovriaduvannia vidpovidno do pryntsypiv Yevropeiskoi khartii mistsevoho samovriaduvannia [Autonomy of local authorities and division of powers between them: organization of local self-government in accordance with the principles of the European Charter of Local Self-Government]. Proceedings of the International conference. Kyiv: Lohos [in Ukrainian].

Sergeeva, K.O. (2013). Municipal’noe pravotvorchestvo v Rossijskoj Federacii [Municipal law-making in the Russian Federation]. Extended abstract of candidate`s thesis. Moscow [in Russian].

Sikajlo, A.V. (2007). Ustav municipal’nogo obrazovanija kak normativno-pravovoj akt: pravovaja priroda i osobennosti realizacii [Charter of the municipality as a regulatory legal act: legal nature and peculiarities of implementation]. Extended abstract of candidate`s thesis. Moscow [in Russian].

Chudyk, N.O. (2011). Statut terytorialnoi hromady yak dzherelo konstytutsiinoho prava Ukrainy [Statute of a territorial community as a source of constitutional law of Ukraine]. Candidate`s thesis. Kyiv [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 232
Завантажень PDF: 267
Опубліковано
2019-05-23
Як цитувати
Батанов, О., & Кравченко, В. (2019). Доктринальні проблеми муніципальної статутної нормотворчості (аксіологічні, онтологічні та телеологічні аспекти). Аспекти публічного управління, 7(4), 17-27. https://doi.org/10.15421/151919
Розділ
Стаття